ÚŘADY

 

    70% činností JS tvoří úřední papíry. Od roku 1969 představují tisíce stran objednávek, faktur, výpisů, korektur, letáků, návrhů plakátů, korespondenci s policií, ministerstvy, soudy, kilogramy adresářů, metráky dobových novin atd. Vše, co dávno patřilo do sběru. Část „generace normalizace“ se však k těmto lejstrům začala po desítkách let vracet. Podsouvá je do tehdy nepředvídaných souvislostí a spoléhá, že mladí tuto dobu neznají a proto naletí.

Následné dokumenty nemohou být tématicky časově řazeny. Objevují se, mizí nebo falšují zcela náhodně, občas účelově a jejich zdánlivá nadbytečnost může být pro jiného kritická.

Vzhledem k nečitelnosti archiválií (např.ministerstva vnitra), jsou některé přepsány, jiné ověřeny soudními písmoznalci, vypracovány právními kanceláři, nebo jen s poznákou zdroj neznámý. Začerněná místa se týkají zákona na ochranu osobnosti. Nepochází od nás.

Hlavní témata jsme označili TUČNĚ. Případy se však prolínají a doporučujeme prolétnouti další.

A na úvod:Jak říká jeden ze spisovatelú Beat Generation:

Vyhrňte si kalhoty, pojedete blátem.

http://radiohortus.cz/wp-login.php?loggedout=true

Urad 3

Komentáře jsou zakázány.