Historie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O registraci Jazzové sekce bylo požádáno v r.1969. Veškeré její spolkové,ediční,koncertní,výstavní a další činnosti jsou zdokladovány. Bohatý je zejména fotoarchív do současnosti včetně zahraničních výstřižků, dále výstavní dokumenty o historii Československa, významných jazzmenech, legiích, prezidentech nebo éře beat generation.

Zápůjčky možné nejsou (ztráty, poškození); ofotografování lze (s malými výjimkami)

    

Předsedou je Karel Srp, místopředsedou Joska Skalník.

V posledních dvou desetiletích byly o Jazzové sekci publikovány nehorázné nesmysly, dokonce i od tzv.badatelů historiků, kteří se v dané době ještě nenarodili. Stopy zanechaly i články bývalých členů, kteří se členství bez nátlaku vzdali, připadně do Sekce vstoupily z příkazu ministerstva vnitra ČSR. Veřejnosti jsou dodnes předkládány písemnosti, jejichž pravost lze vyvrátit znaleckými posudky, přestože televize je předkládá jako originály. Je pravděpodobné, že v tomto roce Jazzová sekce část pomluv legální cestou spláchne. Dokumenty bude publikovat na těchto stránkách.

Foto nad dveřmi do čítárny JS je od Šírky Andělové, 2017

Komentáře jsou zakázány.