Historie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O registraci Jazzové sekce bylo požádáno v r.1969. Veškeré její spolkové,ediční,koncertní,výstavní a další činnosti jsou zdokladovány. Bohatý je zejména fotoarchív do současnosti včetně zahraničních výstřižků, dále výstavní dokumenty o historii Československa, významných jazzmenech, legiích, prezidentech nebo éře beat generation.

Zápůjčky možné nejsou (ztráty, poškození); ofotografování lze (s malými výjimkami)

    Foto nad dveřmi do čítárny JS je od Šárky Andělové, 2017

Předsedou Jazzové sekce je Karel Srp, místopředsedou Joska Skalník

V posledních dvou desetiletích byly o Jazzové sekci publikovány nehorázné nesmysly, dokonce od tzv.badatelů historiků, kteří se v dané době vozili v kočárku. Stopy zanechaly i články bývalých členů, kteří se bez nátlaku členství v Jazzové sekci písemně zřekli – doložíme ověřenými dokumenty, jeden dokonce nabízel Ústřednímu výboru Komunistické strany spolupráci, jak se dochovalo v hlášení agenta StB, kterému současný držitel ocenění za tzv. III.odboj nabízel své konkrétní služby.Agent je popisuje a žádá X.správu ministerstva vnitra o další pokyny –  jiný“držitel odboje“ vydal policii adresář několika tisíc členů Jazzové sekce; z něj vyšetřovatelé čerpali a 200 členů po celé republice vyslýchali (protokoly eyxistují). Další  oceněný nebyl ve vazbě za politickou činnost, ale, že mu policie přišla na to, že neodvádí do kasy všechny peníze. Atd.

 Veřejnosti jsou předkládány písemnosti, jejichž pravost lze vyvrátit znaleckými posudky, třeba v televizi. Je pravděpodobné, že v tomto roce Jazzová sekce část pomluv legální cestou spláchne. Dokumenty bude publikovat na těchto stránkách. Byla vytvořena napodobenina webových stránek původní Jazzové sekce a jejím jménem vydávána různá prohlášení. (více pod ikonou Soudy).

Foto nad dveřmi do čítárny JS je od Šírky Andělové, 2017

Komentáře jsou zakázány.