Programy akcí

  

2019 Akce – Krátké aktuality

Galerie a klub Jazzové sekce, Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1 ( během letní sezóny od 10-18 hod.). Programy jsou aktualizovány. Není li uvedeno, vstup zdarma.


PŘIPRAVOVANÉ AKCE 2019

 

Červen
3.6.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY č. 10. Téma: Doprava, Česká pošta a spoje. Role státu jako národního dopravce/liberalizace železnic,lodní dopravy/dotace/kdo má dále spravovat ministerstva vnitra nebo dopravy a další témata. Zač. 17 hod. Zdarma

13.6. od 14 hod. soukr.akce pro zvané
25.6.2019 14:30 Odložené soudní jednání Karel Srp/Jaroslav Hutka, Francouzská 19, Praha 1. Soudí JUDr. Kateřina Takácsová

 

 

 

 

UPLYNULÉ AKCE 2019

8.1.2019 BESEDA S POSLANCI plk.ing. Radovan Vích/8Koncepce obrany armády CR, studium a služba v armádě, zahraniční mise…. Mgr. Jiří Kobza/Koncepce zahraniční politiky ČR, úloha diplomacie, evropská politika…Dotazy. Zač, 17 hod. (Obsazeno)

  • Právní kancelář zastupující Jazzovou sekci zaslala stížnost Ministerstvu vnitra za jím prokázané pozměnění úřední listiny v rozporu s neměnným rozhodnutím soudu.

16.1.2019 Lenka Procházková čte z knihy Slunce v úplňku – vzpomínání na Jana Palacha. Od 17 hod.

29.1.2019 VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.5: Téma: Od jedněch voleb ke druhým; Bilance voleb na území hl.m.Prahy, Hlavní cíle a směry v komunální politice ve volebním období, Proč a jaký má smysl jít k volbám do Evropského parlamentu. Zač. v 17 hod.

30.1.2019 ÚSTŘEDNÍ RADA SVAZU DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  udělila bronzovou medaili předsedovi Jazzové sekce Karlu Srpovi u příležitosti 100.výročí založení Svazu důstojníků a praporčíků AČR

Únor

25.2.2019 VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.6. Téma: Zdravotnictví v celé republice včetně území hl.m.Prahy; Úroveň, podpora a rozvoj nemocnic, rozvoj poliklinik, pohotovostí, noční lékárny, cíle v oblasti lékařů a pediatrů, první poznatky z úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Zač. v 17 hod. Valdštejnská 14, Praha Malá Strana. Brána otevřena 16:45 – 17:15

  • Strana přímé demokracie interpelovala ministra vnitra ve věci ministerstvem  svévolně pozměnění textu v příkazu soudu s poukazem, že podobná falza vytvářená státní správou mohou sloužit k zamítavým stanoviskům např. předsedou vlády, aniž by o tom účastník řízení věděl. Je to prvý zdokumentovaný skandál, ke kterému se budeme vracet.

Březen

11.3.2019 VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.7. Téma: Školství cílené ke Dni učitelů; Potřebuje české školství systémovou změnu nebo jen dílčí úpravy, připravované legislativní změny, v jaké podobě státní maturity ano či ne, postavení učitele ve společnosti a jeho finanční ocenění, postavení studenta e jeho povinnosti a práva. Zač. v 17 hod. 60 min.debata, 60 min. diskuse, každý účastník si může přivést až 8 zájemců. Moderuje Petr Burda. Zdarma.

Duben

4.4. – 24.4. Otevření výstavy: Luna Isis –  Gold & White Zdarma. 10 – 17 hod. Valdštejnská 14, Praha 1 zahrady

8.4.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY č.8. Téma: Negativní sociální jevy; prostituce, její příčiny,legalizace,odkud se rekrútuje,samoživitelky,sociální dávky, problematika chovanců odcházejících z dětských domovů aj. Moderuje Petr Burda. Zdarma, zač. v 17 hod.

/9.4. od 13,30 hod.. 2019 /POZORODROČENO SOUDEM NA 25.6.019 SOUD s JAROSLAVEM HUTKOU 2.stání. Praha 2,  – očekávané výslechy s důkazy žalovaného J.Hutky.

16.4. od 19 hod. Vernisáž  Gold and White s kulturním programem

27.4.2019 Otevření výstavy jazzových plakátů z období studené války a normalizace

29.4.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY – SPECIÁL Téma Vlastenectví v dnešní podobě. Hovoří generál Hynek Blašek a kandidát do EU Zdeněk Lux. Zdarma. Zač. 17 hod.

Květen

6.5.2019 BESEDA S POSLANCI Třetí neformální setkání u kulatých stolů:Téma: Politici a veřejnost – Eurovolby. Petr Štěpánek-Zelení, Ivan David-SPD, Petr Pik-KSČM, František Kopřiva-Piráti, Lubomír Volný-Alternativa pro seniory. Zač.17 hod. Moderuje Petr Burda. Zdarma.

13,5.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY č.9. Téma Svoboda projevu. Jiří Kobza-SPD, Patrik Nácher-ANO, Štěpán Klimeš-Zelení, Monika Hoření-KSČM, Michaela Krausová-Piráti. Zač. 17 hod. Zdarma

16.5. Beseda studentů s politickým vězněm z období normalizace – pouze pro vybrané studenty

17.5. od 15 hod. Letní odhalení busty François Mitterranda (pro zvané)

20.5. 10:00 O finanční gramotnosti – pouze pro pozvané studenty

22.5. Promítání filmů o Heydrichiádě – pouze pro zvané studenty

29.5.2019 Po(e)títko   čtení vlastních textů dětí s invalidními vadami. Třetí ročník v Jazzové sekci. Vstup volný. Čas bude určen dodatečně. Valdštejnská 14, Praha 1. Zač. v 18 hod.

30.5. zač.14 hod.  Sociální problematika vězeňství. Hovoří poslankyně Bc.Lucie Šafránková. Vstup volný

 

 

Komentáře jsou zakázány.