Pro veřejnost je zdarma otevřena další dokumentární výstava, podruhé za 15 let o 2.světové válce, nyní na plakátech. Jejich shánění travalo přes dva roky a bylo doslova na celém světě. Jejich vyčištění, návrat k čitelnosti a hlavně původní barevnosti jsou zásluhou Milana Pavýzy. Pro veřejnost dále funguje již téměř dvacet let internetové rádio s nekomerční hudbou a stál probíhají vzdělávací akce z oblasti historie České republiky pro studenty, Ty zajišťuje organizace Petra Urbana Šance na návrat. Jazzová sekc e je již 15 let bez příspěvků státu a je důsledně blokováno zejména ministerstvem kultury a jeho minulými třžinácti ministry. I nadále nemá placené ani jiak hrazené spolupracovníky.y.

Duben 2022 Učebna. Původní klenba, zdivo, nerušené prostředí sahající do 17 století. Pro rozšíření si vzdělání, které škola nedává. Cca 20 posluchačů. Více: radiohortus2@seznam.cz

Education Room

 

 


 

 

 

Komentáře jsou zakázány.