Programy akcí

  

2019 Akce – Krátké aktuality

Galerie a klub Jazzové sekce, Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1 (během zimní sezóny do konce března, brána otevřena pouze v čase programu v galerii; během letní sezóny od 10-18 hod.). Programy jsou aktualizovány. Není li uvedeno, vstup zdarma.


Leden

Během zimní sezóny (leden-duben) brána zahrad otevřena pro návštěvníky akcí od 16:45 do 17:15

8.1.2019 BESEDA S POSLANCI plk.ing. Radovan Vích/8Koncepce obrany armády CR, studium a služba v armádě, zahraniční mise…. Mgr. Jiří Kobza/Koncepce zahraniční politiky ČR, úloha diplomacie, evropská politika…Dotazy. Zač, 17 hod. (Obsazeno)

  • Právní kancelář zastupující Jazzovou sekci zaslala stížnost Ministerstvu vnitra za jím prokázané pozměnění úřední listiny v rozporu s neměnným rozhodnutím soudu.

16.1.2019 Lenka Procházková čte z knihy Slunce v úplňku – vzpomínání na Jana Palacha. Od 17 hod.

29.1.2019 VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.5: Téma: Od jedněch voleb ke druhým; Bilance voleb na území hl.m.Prahy, Hlavní cíle a směry v komunální politice ve volebním období, Proč a jaký má smysl jít k volbám do Evropského parlamentu. Zač. v 17 hod.

30.1.2019 ÚSTŘEDNÍ RADA SVAZU DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  udělila bronzovou medaili předsedovi Jazzové sekce Karlu Srpovi u příležitosti 100.výročí založení Svazu důstojníků a praporčíků AČR

 

 

Únor

25.2.2019 VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.6. Téma: Zdravotnictví v celé republice včetně území hl.m.Prahy; Úroveň, podpora a rozvoj nemocnic, rozvoj poliklinik, pohotovostí, noční lékárny, cíle v oblasti lékařů a pediatrů, první poznatky z úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Zač. v 17 hod. Valdštejnská 14, Praha Malá Strana. Brána otevřena 16:45 – 17:15

  • Strana přímé demokracie interpelovala ministra vnitra ve věci ministerstvem  svévolně pozměnění textu v příkazu soudu s poukazem, že podobná falza vytvářená státní správou mohou sloužit k zamítavým stanoviskům např. předsedou vlády, aniž by o tom účastník řízení věděl. Je to prvý zdokumentovaný skandál, ke kterému se budeme vracet.

 

Březen

11.3.2019 VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.7. Téma: Školství cílené ke Dni učitelů; Potřebuje české školství systémovou změnu nebo jen dílčí úpravy, připravované legislativní změny, v jaké podobě státní maturity ano či ne, postavení učitele ve společnosti a jeho finanční ocenění, postavení studenta e jeho povinnosti a práva. Zač. v 17 hod. 60 min.debata, 60 min. diskuse, každý účastník si může přivést až 8 zájemců. Moderuje Petr Burda. Zdarma.

Duben

4.4. – 24.4. Výstava: Luna Isis –  Gold & White Zdarma. 10 – 17 hod. Valdštejnská 14, Praha 1 zahrady

8.4.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY č.8. Téma: Negativní sociální jevy; prostituce, její příčiny,legalizace,odkud se rekrútuje,samoživitelky,sociální dávky, problematika chovanců odcházejících z dětských domovů aj. Moderuje Petr Burda. Zdarma, zač. v 17 hod.

22.3. 2019 SOUD s JAROSLAVEM HUTKOU 2.stání. v 11 hod. Praha 2, Francouzská 19;

29.4.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY – SPECIÁL Téma Vlastenectví v dnešní podobě. Hovoří generál Hynek Blašek a kandidát do EU Zdeněk Lux. Zdarma. Zač. 17 hod.

Květen

6.5.2019 BESEDA S POSLANCI Třetí neformální setkání u kulatých stolů:Téma: Politici a veřejnost – Eurovolby. Zač.17 hod. Moderuje Petr Burda. Zdarma.

13,5.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY č.9. Téma Svoboda projevu. Zač. 17 hod. Zdarma

17.5. od 15 hod. Letní odhalení busty François Mitterranda (pro zvané)

29.5.2019 Po(e)títko   čtení vlastních textů dětí s invalidními vadami. Třetí ročník v Jazzové sekci. Vstup volný. Čas bude určen dodatečně. Valdštejnská 14, Praha 1

Červen

3.6.2019 VALDŠTEJNSKÉ BESEDY č. 10. Téma: Doprava, Česká pošta a spoje. Role státu jako národního dopravce/liberalizace železnic,lodní dopravy/dotace/kdo má dále spravovat ministerstva vnitra nebo dopravy a další témata. Zač. 17 hod. Zdarma

Komentáře jsou zakázány.