Aktuality

45, / Na podzim zahájilo Rádio Hortus nonstop vysílání. Zatím bez poruch. Jeho obrazová část bude vyplněna záběry z výstavy Francie a československý dizent.

44. / Ruští posluchači internetového rádia Hortus jej přejmenovali na Gortus, vzhledem k tomu, že jejich jazyk nezná H.

43. / Po zahájená výstavy dojde k zahalení bysty F.Mitterranda do jara 2024. Tento rituál odhalování-zahalování trvá od postavení bysty Jazzovou sekcí před osmi lety. Zhotovení neplatil stát.

42. / Pořadatelům výstavy zaslal zdravici prezident Francie Emannuel Macron. Byly mu odeslány fotografie z příprav,

41. / Výstavu tvoří dobové unikáty většinou originály, převažuje dokumentace příjezdu Velkého Evropana do Prahy, včetně odtajněných šifer a malovaných sledovaček.

40. / Součástí vzpomínkové akce bude snídaně v Jazzové sekci pro 20 pozvaných aktivistů.

39. / Podzim 2023: Probíhá shromaž’dvání spisů ministerstva vnitra, ÏV KS’C, ministerstev a součinnostních porad l uvedené výstavě, která bude otevřena 9.prosince 2023 v Galerii Jazzové sekce.

38. / Jazzová sekce započala s přípravy na dokumentární výstavu Francie a československý disent,

37, / 9.prosince 2023 uplyne 35 let o. snídaně prezidenta Francie Francois Mitterranda s disidenty. Z tehdejších deseti pozvaných žijí Václav Malý a Karel Srp.

36. / Jazzové sekci byla na internetu úředně smazána odpověď na článek o nesprávném postupu státu při odsunu tzv. Sudetských Němců – tedy osob, kttré přijaly za Hitlera německé státní občanství a nárokují si nyní právo na vrácení území zuv. Sudet za Protektorátu Čechy a Morava. Odpověď měla čtyři krátké věty. Srpen 2023

35. / Na přelomu srpna/září 2023 dojde k obměně přehrávacího zařízení Rádia Hortu

34. / Skončila výstava válečných plakátů; Na prosinec je připravována další opět dokumentární

33, / Radio Hortus se od července 2023  ve vysílání soustředilo na  oblast se španmělským jazykem.

32. / Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky PhDr. Ču Won Čoi s doprovodem navštívil výstavu plakátů z 2.světové války a jako druhý po Miloši Zemanovi položil růži k bystě F.Mitterranda.

31. / Internetové rádio Jazzové sekce Hortus – zahrada nyní vysílá nonstop jazzovou a alternativní hudbu. Reaguje tak na poslechovost v zemích s odlišným časovým pásmem.

30. / Vzdělávací pořady spolku Šance na návrat, nazvané Valdštejnské besedy se z kapacitních důvodů přesouvají do Slovenského domu v Praze 1.

                V Jazzové sekci budou pravděpodobně nahrazeny  zahraničními  pořady o lidských právech a realizací Helsinských dohod.

29. / 31.5.2023 navštívil Miloš Zeman opět Jazzovou sekci, prohlédl si výstavu válečných plakátů, odpovídal v galerii na otázky, stejně jako po položení pěti růží k bystě F.Mitterranda. Sdělovací prostředky poprvé po letech reagovaly velmi vstřícně. Bohatá fotodokumentace a záběry v televizi Prima.

28. /31.5.2023 pořádají v Jazzové sekci – galerie – setkání Přátelé Miloše Zemana.

27. / Mitterrand bysta odhalení 22.5. od 15 hod. v plném proudu

26. / 27.4.2023 pokračují manuální a lakýrnické práce na interiérech prováděných studenty ze dvou pražských škol.

25. / 22.4.2023 byl  rozeslán zvací dopis na odhalování busty F.Mitterranda v pondělí 22.5.2023. Vzhledem ke kapacitě místa půjde o 40 zájemců.

24./ 18.4.2023  Posluchači int.rádia Hortus jsou i nadále bombardováni nevyžádanými maily, tentokrát ze zámoří. Ignorujte je. Stále vysíláme nonstop hudební bloky a mluvené slovo.

23. / Česká televize připravuje dokument o výtvarném řešení Jazzové sekce grafikem a místopředsedou Sekce Joskou Skalníkem, který v březnu oslavil 75.narozeniny.

22. / S několikaletým zpožděním se dozvídáme o konferencích na téma Jazzové sekce, jména cizinců, kteří se tématem zabývají a publikují. Na žádnou nebyli strůjci Sekce pozváni ani předem dotazováni. Vyšlo i několik studentských ročníkových prací, rovněž bez spolupráce se zakladateli. Většina opisuje publikované a námi neautorizované tisky, což je na věrohodnosti prací  znát.

21. / Dalším rokem působí pirátské stránky bývalého člena členem předlistopadové Jazzové sekce. Jsou pojmenovány po stránkách této Jazzové sekce, založené roku 1969. Pirátstvím dochází k tomu, že se stránky proplétají a byly učiněný i pokusy stránky Jazzové sekce Artfora vymazat vůbec.

20. / Množí se případy textů a nabídek, které nevydala Jazzové sekce. Upozorněte přátele.

19. / Dvorek Jazzové sekce se na léto změní v Tichou čítárnu. K přečtení pravděpodobně budou nízkonákladové tituly. Tichá čítárna bude i pro kuřáky. Zdarma.

18. / Radio Hortus začalo vysílat nonstop 24 hodin. Reagovalo na žádosti ze zemí jiných časových pásem.

17. / S organizací Šance na návrat byl dohodnut jarní úklid  na návrat; 20.dubna 2023

16. / 19.3.2023 zveřejnil levicový týdeník Naše pravda celostránkový rozhovor s předsedou Jazzové sekce, poukazující mj. na státem nefinancování Jazzové sekce za uplynulých 15 let. Organizace vzhledem ke kapacitě nemá ani možnost příjmu z nekomerční vzdělávacá činnosti  Je bez finančně hrazených zaměstnanců nebo spolupracovníků. Existuje 52 let .

15. / Vysílání Rádia Hortus bylo 8.3.2023 odstaveno z důvodu vypršení garančních lhůtů počítače Windows 7. Po zakoupení novější verze bude vysílání pokračovat i ve 21.roce své existence.

14. / Dvouletý pořad Valdštejnské besedy, který probíhal po tři roky na adrese Valdštejnská 14, Praha 1 se z kapacitních důvodů stěhuje do Slovenského domu v Praze 1. Název zůstává nezměněn.  21.2.2023

13. / Avízované odhalení busty F.Mitterranda, avízované až na 22.5.2023 viz.bod č.9 – vedlo již nyní k žádostem o akreditaci, jejichž počet je nad kapacitou místa konání. Počínaje 18.2.2023 již žádné žádosti na 22.5.2023 bohužel nepřijímáme.

12. / 13.-17.2.2023 Úklidové práce v klubu, nahrávacím studiu a v učebně.

11. / I tento týden jsme byli upozorněni, že Rádio Hortus je kýmsi zneužíváno k obchodování tentokrát s bitcointy. Samozřejmě to není aktivita Jazzové sekce Artfora. 8.02.2023

10. / V prvém týdnu února zemřely tři významné osobnosti, které prosazovaly za všech okolností existenci Jazzové sekce; Oldřich Janota, Lubomír Štrougal a Miroslav Slezák. Působily ve sféře komunistické vysoké státní správy a brzdily zuřivé normalizátory zejména z ministerstva kultury ČR. Otevřít jejich minulost by vedlo ke změnám učebnic. V tichosti vzpomeňme. Únor 7, 2023

9./  Tradiční odkrytí busty francouzského prezidenta Francois Mitterranda proběhne v pondělí 22.května 2023 v 15 hod na adrese Palácové zahrady 14 – vchod o zahrad, Praha 1. Začátkem května 2023 obdrží pozvání gratulanti Jazzové sekci a spolku Šance na návrat –  k úspěšnému roku 2023 – PF23.

8./ 29.1.2023. Ve věku 92 let zemřel významný český kunchistorik Jiří Šetlík.  S Jazzovou sekcí spolupracoval téměř 15 let. V disentu napsal mnoho studií o současném výtvarném umění, šířil edici Situaci i publikace o minimalismu a konceptualismu. Přes represe byl stále kritikem tehdejší normalizace. S Šetlíkem odchází další z legend 20.století, které současní „znalci“ odložili do zapomenutí, jako Jindřicha Chalupeckého, Ivana Poledňáka, Lubomíra Dorůžku, Jiřího Černého, Evu Kantůrkovou, Jaroslava Kladivu a další o kterých se z neznalosti tzv. novinářů, nedočteme.

7/ 2.února proběhne venkovní jarní úklid.

6/  29.1.2023 Opět se objevily falešné stránky Rádia Hortus, nabízející různé druhy zboží a služeb. S vysíáním rádia Hortus nemaí nic společného.

5/ Jazzová sekce vzpomenula nedožitých sedmdesátin svého člena Pavla Wonky. Pavel byl neoblomným nepřítelem normalizačního režimu a spolu s JUDr. Josefem Průšou připravili bezpočet odvolání k soudům ve prospěch disidentů – a hlavně právní pomoci před soudy, pokud směli. Průšovu přítomnost – například zakázali při soudu s Jazzovou sekcí, ačkoliv všichni zadržení o ni žádali atd. Pavel zemřel ve věznici, Pepíka Průšu uštvali polistopadoví „hrdinové“. Oba prošli mnoha kriminály a v oblasti praktického odporu patřili před rokem 1989 k nejaktivnějším. Záměrně se o nich nedočtete. Jazzová sekce spolupracovala na pohřbu ilegálním vydáním smutečního oznámení a vložením trnové koruny z vězeňského ostnatého drátu na rakev.  Pavel Wonka byl skutečným znalcem trestního práva a proto jej komunistické soudy k jednání odmítaly. Právní porady poskytovali zdarma. Byli pod 24 hodinovým dohledem.

4/24.1.023  Začaly přípravy na letní odhalení busty F.Mitterranda. Vzhledem ke kapacitě budou zač. května pozváni pouze gratulanti Jazzové sekce k Novému roku 2023.

3/ 18.1.2023.  17.ledna zemřel bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček. Během normalizace účinně pomáhal čsl.disentu, zejména Jazzové sekci během věznění. Po Listopadu 1989 působil mj.v Praze, avšak nespokojen z vývojem v ČR odcestoval do USA, kde zemřel. Čest jeho památce.

2/2023 Probíhá kompletní výměna zvukové techniky včetně kabeláže. Vysílání Rádia Hortus není přerušeno.

1 /2023 Děkujeme za všechna PF 2023 zaslaná internetem, nebo poštou. Dne 31.12.2022 vysílá Rádio Hortus do 22 hod.

……………………………………………………………. Do 30.12.2022 ………………………………………………………………………

63./ Byly odeslána dva dopisy novému starostovi Prahy 4 obsahující argumenty podzemního metra stanice Kačerov k vykácení části stromů v Parku OSN v ul.Ke Krčské stráni. K druhému podání přidány výstřižky ze zahraničního tisku včetně rozhořčeného celostránkového textu Kurta Vonneguta z prvého pokusu otištěné v Timesech 1987

62. / Více fotografií z akce spolku Šance na návrat dne 1.12.2022 na stejnojmenných stránkách

61. / 8.12.2022. Předseda Jazzové sekce Artfora nepřevzal pozvání na Předvánoční koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR, které poštou obdržel den po uzavření přihlášek. Pozvání je hradní poštou datováno tak, aby předseda sice byl obeslán, ale nemohl odpovědět včas. Tedy, že informaci obdržel den po uzávěrce.  Po říjnovém skandálu, kdy Hradní protokol nepozval Zemanovy letité aktivisty včetně bývalých ministrů Zemanovy vlády, – tisk uvedl, že pouze současné ministry Fialovy vlády –  jde o protokolární manévrování končící prezidentovy kamarily. Obálka s tzv.pozváním byla s komentářem vrácena Hradu. Není bez zajímavosti, že repertoár obou uniformovaných kapel v sále se neskládal z jediné slovanské vánoční písně, typu Rybovy mše, ale z hitů Joe Cockera, Led Zeppellin, Status Que, ABBA  a  dalších trháků v podání pěvců vážné hudby.

60. / 1.12.2022 proběhl v Jazzové sekci úspěšný večer k sedmému výročí založení spolku Šance na návrat. Zúčastnili se poslanci, kandidáti na prezidenta, představitelé státních i soukromých škol a další osobnosti české státní správy. Uváděl předseda spolku Petr Urban.

59. / Od 25.11.2022  byly rozšířeny Aktuality i do titulní stránky Rádia Hortus, kde tvoří pohyblivoou část spodní strany obrazovky.

58. / Nefunkční zvuková zařízení vysokého věku nahradí z důvodů kompaktibility  výrobky pouze jedné firmy. Ponechán zůstal přehrávač Omnitronic 5250 s hrotem Schure na přehrávání standartních historických šelaků 78 ot/min. Obměna potrvá z fin.důvodů asi půl roku.

57. / Vzhledem k permanentním poruchám zestárlého zvukového zařízení bylo přerušeno aktuální nahrávání mluveného slova. Týká se mixpultů, mikrofonů, přehrávacího zřízení pro mg a mikro kazety včetně kabelů. Výluka se netýká hudebních pořadů, kterých má Rádio Hortus2  více než 500 hodin.

56. / Ve čtvrtek 1.prosnce 2022 Jazzová sekce  rezervována pro Šanci na návrat. Pouze pro zvané.

55. / Po mnoha letech je od 17.11.2022 vystavena v pražské Nové síni legendární expozice „krabiček“ MINISALON. Projekt vznikl v roce 1988 v Jazzové sekci z iniciativy výtvarníka Josky Skalníka. Samostatnou součástí je i dokumentárně umělecký celovečerní film zachycující legendy k tvorbě 244 českých a slovenských umělců za totality. Jedná se o celosvětový unikát iniciovaný ve stejném čase, kulturním a politickém prostředí. Otevřeno do konce listopau 2022.

54. / Jan Šolta přivezl ze setkání se Zdenou SALIVAROVOU v Torontu poslední suvenýr Josefa Škvoreckého, který nebyl rozdán. Je jím kartáč na šaty, který slavný spisovatel užíval až do konce života 3.ledna 2012.  Cenná devocionálie byla zavěšena dne 15.11.2022 v čítárně na zeď a sousedí s portréty velikánů jazzového nebe, plus zbývajících z 20.století. Evropská instalace byla zdokumentována a fota dána  na facebook.

53. / Vnější vlivy narušují vysálání Rádia Hortus, takže v nejbližších dnech dojde k rekonstrukci funkcí.

52. / Spolek rodáků a přátel města Žatce uspořádal 12.10.2022 v Galerii U Radnice vzpomínkovou slavnost k výročí tzv.Křiťálové noci z 9. na 10.listopadu 1938, kdy fašisté vypálili stovky synagog včetně v Žatci. Jazzová sekce věnovala řediteli galerie Petru Šimáčkovi tři knihy s židovskou tématikou vydanými Sekci za normalizace v ilegalitě: Hudbu Terezínského ghetta, Poslední z transportu a Kat beze stínu. Zbylé výtisky nebudou již zapůjčovány.

ˇ%tálovénociřestal emailová adresa Jazzové sekce fungovat pro poštovní styk. Nelze nahrávat. Rádio zatím funguje

50. / Ve středu 16.listopdu 2022 v  17.hod. proběhne v Nové síni v Praze 1 vernisáž výtvarného projektu Minisalon.

49. / Současné sídlo Jazzové sekce v Praze 1 bylo zařazeno do výkladu českých a cizojazyčných průvodců.

48. / Při besedě o F.Mitterrandovi mohli posluchači v učebně vzít do rukou poprvé kovovou etui s rodinným znakem rodiny Mitterranových, kterých prezident Francie věnoval pouze osmi disidentům,  zápis z jednání nejvyšších komunistických představitelů v r.1988 souhlasících s návštěvou, sledovací karty StB a další devocionálie související s návštěvou francouzského prezidenta v roce 1988 v Praze.

47. / Ve středu 26.10.2022 byla na zimu zakryta busta F.Mitterranda. Akci připravila Jazzová sekce a Šance na návrat z.s. Součástí byla beseda o Velkém Evropanovi předposledního žijícího účastníka. Zazpíval Jiří Klapka, vzpomínal mj. dr.Milan Syruček. Různé programy probíhaly současně v klubu, učebně a nahrávacím studiu.

46. / Zakrytí bysty F.Mitterranda na zimu, středa 26.10.2022: Místa v učebně na přednášku jsou již zamluvena. Ozvučena bude proto i přilehlá zkušebna s kapacitou 15 sedících. Zahájení 15,30 Valdštejnská 14, Praha 1

45. / 23.10.2022 Natočeno další Novoluní před zatměním měsíce –  Pavel Turnovský.

44. / Od 1.listopadu 2022 bude zavřen vstup do Palácových zahrad+ Do Jazzové sekce-Rádia Hortus je na zdi zvonek.

43. / Učebna byla obohacena o deníky z let 1937-1945 včetně originálu deníku z 28.října 1918 s fotodokumentcí založení státu.

42. / Účast na zahalení busty F.Mitterranda 26.10. v 15:30 potvrdili účast dva poslanci a vedení sítě soukromých škol v ČR.

41. / Jazzová sekce poněkolikáté odmítla nabídku pronajmout své prostory restauracím a to i za lukrativních podmínek, které by však vyloučily vzdělávací činnost Sekce.

40. / Spolupracovník Jazzové sekce odletěl do Kanady, kde má mj. vyhledat spojení na Zdenu Salivarovou Škvoreckou a bohemistu a úzkého přítele Jazzové sekce za totality  dr.Harala Gordona Skillinga.

39. / Noční vysílání rádia Hortus sledovali nově v Litvě, Argentině, Mexiku a v jižní Francii.

38. / Pokračují přípravy na letošní zahalení busty F.Mitterranda. Z kapacitnách důvodů byl omezen počet návštěvníků na 40. Zahalení bez projevů, které však proběhnou průběhu odpoledne v učebně Jazzové sekce.Milan Syruček, Karel Srp.

37. / Redaktor Jiří Vích se spisovatelkou Ivou Roháčkovou dokončili rozhovor ke knize o Daně Zátopkové. Čekáme na dobové nahrávky legendární dvojice Emila a Dany. 6.10.2022

36, / PAVEL KOSAŘ přistál v NYC. Na facebooku jsme zveřejnili fotografii z jeho setkání s pěti americkými spolupracovníky Rádia Hortus.

35. /Zimní zahalení busty FRANCOISE MITTERRANDA ve středu 26.10.2022 od 15:30. Uvítání + kytara Jiřího Klapky. Vše zdarma.  Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1. Zájemci vítáni.

34. / VÝSTAVA PLAKÁTŮ z 2.světové války  bude naposledy v tomto roce zdarma otevřena v pátek 28.října 2022 od 10 do 15 hodin. Valdštejnská 14, Praha 1 Malá Strana. V Palácových zahradách nastává zimní sezóna.

33. / Po roční pauze, kdy PAVEL KOSAŘ nabyl další akademický titul, pokračuje jako korespondent  Rádia Hortus v USA, kam v nejbližších hodinách odlétá. Oznámil to 2.10.2022.

32 / Milanu Pavýzovi se podařilo zprovoznit  REPROBEDNY, které před padesáti lety koupil legendární Karel Vlach. V sedmdesátých je prodal skladateli Jiřímu Maláskovi, který je později prodal Karlu Srpovi. Obě reprobedny jsou ve dřevě a z dílny zvukařů  tehdejšího Západu. Jsou místěny v učebně.

31. / Galerie JS bude otevřena na požádání do konce října 2022, kdy končí sezóna v Palácových zahradách pod Pražským hradem. Pište na: radiohortus2@seznam.cz

30. / Čítárna Jazzové sekce byla obohacena o básně Jiřího Žáčka zhudebněné Karlem Maříkem a v podání předních českých interpretů na albu Zpověď. 22 písní je ve dvojalbu provázeno originálními kolážemi, Vpravdě umělecký projekt vydal Český národní fond kultury,a.s. Více: www.zpoved-zacek.cz. Hudební ukázky s Helenou Vondráčkovou, Danielem Hůlkou, Petrem Jandou, Mariou Berkyovou, Igorem Tomkem, Kristynou Peterkovou, Janem Dolanským, Martou Jandovou nebo Romanem Zachem na www.radiohortus.cz

29. / Ve věku 88 zemřela herečka Louise Fletcherová, vrchní sestra Ratchedová z Přeletu nad kukaččím hnízdem. Za jejího života byla jejím jménem označena místnost před klubem Jazzové sekce v Praze 1.

28. / V úterý 20.září 2022 tragicky zemřel PAVEL FRANĚK. Několik let byl spolupracovníkem Jazzové sekce při studiu systému státní správy Československé socialistické republiky. Nedokončeny zůstaly zvukové záznamy z historie dělnické třídy od roku 1918. Jeho odchodem zanikl přístupový klíč k dosud nezveřejněným písemnostem. K jeho rakvi budou položeny růže s trikolorou.

27. / Salman Rushdie ustál atentát islámského fanatika.  Spisovatel  „odporovat zlu“ byl naposledy v Praze v roce 2001 na Festivalu spisovatelů a téměř celý den strávil v Jazzové sekci. Ta zajišťovala jeho pobyt. Setkal se i s Václavem Havlem.

26. / Jazzová sekce kondolovala k úmrtí Alžběty II. Královna se setkala se členy v Praze v roce 1996 a převzala protifašistický plakát v češtině vydaný ve Velké Británii v roce 1943. Přítomni byli Václav Havel, Karel Srp a mladý prodavač z antikvariátu na Valdštejnském náměstí v Praze. Fotografii přineseme,.

25. / Při příležitosti výstavy plakátů z 2.světové války proběhlo setkání s pamětníky Protektorátu Čechy a Morava a normalizace do roku 1989. Promluvil kandidát na funkci prezidenta bývalý rektor Karlovy univerzity prof.dr.Zima.

24. / Vzhledem k návštěvnosti bude kabely propojena  učebna a nahrávací studio s klubem o patro výš, kde lze i kouřit. Je uvažována nabídka výměny stolů a židlí za darované z luxusního pražského hotelu, který je v rekonstrukci. Byla rovněž získána venkovní zvuková aparatura o výkonu 2 x 300 W.

23. / 12.9.2022. Přednáškou ing.Ivana Noveského, kandidáta do Senátu, skončil šestidílný seriál vzdělávacích kurzů pro studenty. Na pořadu byla energetika. Kurzy pořádala  Šance na návrat a třetím rokem opět probíhaly v Jazzové sekci. Vystřídaly se téměř dvě stovky mladých žáků.

22. / Rádiu Hortus se ohlásili noví posuchači z Bangladeše, Kazachstanu a Belize.

21. / Přednášky o vězeňství se zúčastnilo 30 převážně studentů a dva lektoři českých věznic.Mj. s bývalými vězni z totality konfrontovali současné změny v kázeňském režimu, zdravotní péči, užívání návykových látek, otázky vzdělání dozorců, sebepoškozování vězňů a další. Akci připravila společnost Šance na návrat.

20. / VÝSTAVA VÁLEČNÝCH PLAKÁTŮ přístupná od 12.9.2022 jen po předchozím zamluvení. Mail: radiohortus2@seznam.cz

19. / Změna přednášky pro gymnazisty 9.9. 2022 Nové téma: Vězeňství. Kapacita zkušebny cca 30 míst.

18./ Galerista Miro Smolák zve na Výběr z díla JANA SAUDKA od 9.září do 30.října: Pražské muzeum fotografie, Pražský Hrad, Nejvyšší purkrabství 11, Praha 1 (10-18 hod.)

17./  Informace pro registrované STUDENTY: Přednášky:úterý 6.9. Marta Semelová, pátek 9.9. Luboš Kratochvíl, pondělí 12.9. Ivan Noveský. Připravuje Šance na návrat.

16. / Na přání opakujeme rozhlasový pořad o Allanu GINSBERGOVI I´m the King Of May,   připravený z Prague Post včetně recitací A.Ginsberga.- pondělí 5.9.2022.

15./  Omluvte výpadky ve vysílání RÁDIA HORTUS způsobené naší účastí na protivládních demonstracích.

14. /  Místopředseda Jazzové sekce JOSKA SKALNÍK informuje, že premiéra umělecko-dokumentárního filmu MINISALON bude v prosinci 2022.

13. / Marta Chadimová přispěla fotokopiemi novin z Protektorátu Čechy a Morava včetně Neue Tag s nekrologem Adolfa Hitlera.

12. / V září 2022 proběhne beseda s ing. Ivanem Noveským a uskuteční návštěva kulturního výboru Magistrátu hl.m.Prahy. Očekávány jsou nové katalogy z výtvarných výstav a CD s nahrávkami blues z New Orleansu.

11. / Vzhledem k demonstracím, kterých se zúčastňujeme, bude provoz v Jazzové sekci nepravidelný.

10. / 1.září 2022 se přihlásilo do vzdělávacích pořadů v Jazzové sekci Artforu 30 studentů. Organizuje spolek Šance na návrat.

9. /  Redakční práce a nahrávání není v těch dnech nijak narušováno přívalem čerstvých turistů. Chybí pouze parkoviště.

8. / V podzemních prostorách Jazzové sekce proběhne výměna elektroinstalace-

7./ Byl dokončen pořad o JANU MASARYKOVI (14.9.1889-10.3.1948) politiku a ministru zahraničních věcí. Přidány projevy z 1.vystoupení ve vládě, pohřeb v Lánech a další autentické ukázky.  Text Jaroslav Kojzar, načetl Jiří Brož.

6. /  Zemřel JAROSLAV GAGAN. Ve věku 71 ve čtvrtek 28.7.2022 po dlouhé nemoci. Působil v Jazzové sekci přes 40 let. Aktivní, pracovitý, čestný.

5./  Pro vysílání internetového rádia HORTUS (zahrada) jsme obdrželi další šelakové desky s americkými bluesmeny.

4./  Stále probíhá VÝSTAVA  PLAKÁTŮ z období 2.světové války.

3./  Připravujeme vzdělávací pásmo z nahrávek Čestmíra CÍSAŘE o životech československých prezidentů 1918-1989.

2./ Křest životopisu Dany ZÁTOPKOVÉ  pravděpodobně proběhne v pondělí 8.září od 15 hod. Sledujte Aktuality

1./   E -mail JAZZOVÁ SEKCE – ARTFORUM

       radiohortus2@seznam.cz

Komentáře jsou zakázány.