Aktuality

24./ KARL HERMANN FRANK

        K 80výročí lidické tragédie bude 11.6.2022 odvysílána dvoudílná rekonstrukce soudního procesu v Praze 1945. Připravil Jiří Flutka. Účinkují Antonín Hart, Jiřá Brož, Jaroslava Cermanová, Jiří Flutka. Dramaturg: Josef Haldučík. Zvuk Milan Pavýza.

www,radiohortus.cz

23. DOKUMENTÁNÍ NAHRÁVKY

      Byla  připravena k vysílání literární rekonstrukce o Karlu Hermannu Frankovi  m j. s použitím soudních spisů z r.1945 a  dramatizace Sofoklova Král Oidipus: Boží poselství.

22, KONZULTACE studující

      Výklad gymnasistům (Francie, Vietnam) o politické historii ČR od roku 1945 do současnosti.

21. PŘEDNÁŠKY Petr Hannig

    25.5.2022:  Kandidát na příštího prezidenta a známý hudebník představil studentům své cíle po jarních volbách nejvyššího státního činitele v roce 2023

20. PŘEDNÁŠKY  Mikoláš Vojtěch

     24.5.2022?  Sociální a kulturní aktivity v případě uspěchu do voleb v Magistrátu Praha.  Zájem předčil velikost zasedačky.

19. MADELAINE ALBRIGHT

       Na dotazy kvalifikovaných bývalých disidentů, proč Jazzová sekce nevzpomenula úmrtí M.Albrightové uvádíme, že informační bojkot polistopadových médií, hrozících se, že by historie mohla být vykládána pravdivě, jsme nedostali v jediném periodiku prostor ke kondolenci.

      Zemřelá politička (23.3.2022 ve věku 85 let) přispěla rozhodující měrou k liberalizaci komunistického zřízení na jejíž technologií se ještě několik let vztahuje břemeno mlčenlivosti. Její vzájemné kontakty s Jazzovou sekcí probíhaly dávno před Listopadem 1989, měly praktický, morální a diplomatický dosah, nikdy neprovalený. Jednání probíhající v Praze 1, 7 a v sídle Jazzové sekce Praze 4 – byla často několikahodinová, prostá přípitku na recepcích a zcela bez svazáků, kteří ji nedávno oplakávali nad hrobem.

18. KARL HERMANN FRANK 

      V rámci pravdivé paměti připravujeme literární rekonstrukci z posledních dnů velitele policie a říšského sekretáře K.H.Franka nastudovanou ze zachovalých soudních spisů. K.H.Frank byl v Praze odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny a tragédii v Lidicích. Byl veřejně oběšen 22.5.1946 na Pankráci za účasti velkého počtu diváků.

     Pořad z dochovaných soudních archiválií připravil Jiří Flutka, účinkují Antonín Hart, Jiří Brož, Jaroslava Cermanová a Jiří Flutka. Dramaturgie Josef Hajdučík.

17/  DIAPROJEKCE MITTERRAND

     Milan Pavýza připravil čtvrthodinovou projekci z pobytu prezidenta Francouzské republiky v Praze v roce 1988. Mj. fotografigie ze setkání s prezidentem Gustávem Husákem, udílení ceny v Bratislavě a dalších událostí, které pobyt Mitterranda v Československé socialistické republice provázely.

16/  ĆÍTÁRNA exilovÉ SVĚDECTVÍ

        Byla doplněna chybějící čísla časopisu Svědectví Pavla Tigrida č. 1956/57a1958/59 vydávaném v emigraci během komunismu.

15/  VZDĚLÁVÁNÍ Marta SEMELOVÁ

bude přednášet v pondělí 22.5.2022 pro studenty gymnázií v Praze o volnočasových aktivitách a bytové kultuře.

14/ VZDĚLÁVÁNÍ plk Pavel KUŘÁTKO

19.5.2022 proběhla v klubu Jazzové sekce další přednáška o vlivu návykových látek zejména na mládež. Tříhodinový úspěšný blok mluveného slova a dokumentárních filmů připravil specielní pedagog z Věznice Valdice Pavel Kuřátko, který se zde věnuje mj. vězňům odsouzeným na doživotí. Odpověděl asi na 30 otázek bezmála čtyřiceti žáků. Otázky se týkaly rovněž výchovného režimu v jtíto nejobávanější věznicic. Připravila Šance na návrat.

13/ PŘEDSTAVITELÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JAZZOVÉ SEKCI

17.května 2022 přijala pozvání k návštěvě Jazzové sekce delegace Ústavně právního výboru Slovenské národní rady vedená předsedou Milanem Vetrákem. Jde o nejvyššího představitele týmu prezidentky Čaputové v oblasti práva, ale i zahraničních vztahů. Ve vstřícných jednáních bude pokračováno.

12/ VZDĚLÁVÁNÍ Pavel Kuřátko-Marta Semelová-Petr Hannig

Celý květen 2022 probíhají vzdělívací kurzy pro studenty organizované Šanci na návrat.

11/ ODHALENÍ BYSTY F.MITTERRANDA

V úterý 10.5.2022 byla pro letní sezónu odhalena busta Francoise Mitterranda. Věnec zaslal prezident republiky Miloš Zeman, který převzal nad instalací před pěti lety záštitu.

10./ STUDENTI

27.4.2022 manuální práce studentek; aranžování výstavy o F.Mitterrandovi, úklid galerie a klub

9/  ANTONÍN KACHLÍK 

zemřel. Do roku 1990 byl tvůrcem mnoha úspěšných filmů.. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnověrných charakteristikách bývalých představitelů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomostně byl čilý do konce posledních dnů.. Odešla předposlední osobnost české kultury, která dokumentovala objektivně éru Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

8/ PETR BURDA

zemřel 18.dubna 2022 po dlouhé nemoci pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rádio Hortus přes tisíc Komentářů týdne. Byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou celé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

14/ VZDĚLÁVÁNÍ

19.5.2022 proběhla v klubu Jazzové sekce další přednška o vlivu návykových látek zejména na mládež. Tříhodinový úspěšný blok mluveného slova a dokumentárních filmů připravil specielní pedagog z Věznice Valdice Pavel Kuřátko, který se zde věnuje mj. vězňům odsouzeným na doživotí. Odpověděl asi na 30 otázek bezmála čtyřiceti žáků. Otázky se týkaly rovněž výchovného režimu v jtíto nejobávanější věznicic. Připravila Šance na návrat.

13/ PŘEDSTAVITELÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JAZZOVÉ SEKCI

17.května 2022 přijala pozvání k návštěvě Jazzové sekce delegace Ústavně právního výboru Slovenské národní rady vedená předsedou Milanem Vetrákem. Jde o nejvyššího představitele týmu prezidentky Čaputové v oblasti práva, ale i zahraničních vztahů. Ve vstřícných jednáních bude pokračováno.

12/ VZDĚLÁVÁNÍ

Celý květen 2022 probíhají vzdělávací kurzy pro studenty organizované Šanci na návrat.

11/ ODHALENÍ BYSTY F.MITTERRANDA

V úterý 10.5.2022 byla pro letní sezónu odhalena busta Francoise Mitterranda. Věnec zaslal prezident republiky Miloš Zeman, který převzal nad instalací před pěti lety záštitu.

10./ STUDENTI

27.4.2022 manuální práce studentek; aranžování výstavy o F.Mitterrandovi, úklid galerie a klub

9/  ANTONÍN KACHLÍK 

zemřel. Do roku 1990 byl tvůrcem mnoha úspěšných filmů.. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnověrných charakteristikách bývalých představitelů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomostně byl čilý do konce posledních dnů.. Odešla předposlední osobnost české kultury, která dokumentovala objektivně éru Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

8/ PETR BURDA

zemřel 18.dubna 2022 po dlouhé nemoci pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rádio Hortus přes tisíc Komentářů týdne. Byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluúprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou celé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

7/ MINISTERSTVO KULTURY

16.dubna na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjempotvrzen ministerstvem hodinami a minutami. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let. Lue se obávat, že se takto ztrácejí i spisy jiných organizací a proto budou revizní orgány ministerstva požádány o sučinnost a publiování výsledků.-

6/  VZDĚLÁVÁNÍ 

Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 5/  PETR BURDA

12.4.2022. Druhým rokem rakovina hlasivek a tvíče. Během dvaceti let namluvil k tisícovce komentářů týdne.. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem toho, o čem na mikrofon promluvil.

4/ NOVÍÉ SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK 

V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

3/ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

2/  HORTUS 

internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

1/ GALERIE 

 Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

7/ MINISTERSTVO KULTURY

16.dubna na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjempotvrzen ministerstvem hodinami a minutami. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let. Lue se obávat, že se takto ztrácejí i spisy jiných organizací a proto budou revizní orgány ministerstva požádány o sučinnost a publiování výsledků.-

6/  VZDĚLÁVÁNÍ 

Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 5/  PETR BURDA

12.4.2022. Druhým rokem rakovina hlasivek a tvíče. Během dvaceti let namluvil k tisícovce komentářů týdne.. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem toho, o čem na mikrofon promluvil.

4/ NOVÍÉ SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK 

V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

3/ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

2/  HORTUS 

internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

1/ GALERIE 

 Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

Komentáře jsou zakázány.