OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P R O G R A M

Říjen 2018

19.10.  9:30 Žaloba na ochranu osobnosti Karel Srp – Jaroslav Hutka. Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, Praha 2 – místnost 301 II.patro.

AKTUALITA Podle sdělení zájemce o diváckou účast na jednání soudu, bylo mu dnes sděleno, že všech 35 vstupenek je již rozdáno. Žalující strana (Karel Srp) o vstupenkách informován nebyl , nebyla mu jediná nabídnuta ani  pro rodinu a přátele. Líčení se koná v pátek 19.10.2018 od 9:30 Soud pro Prahu 2, Francouzská 19, 120 00 Praha 2

 Soud Srp-Hutka 19.10.2018 od 9:30 odročen. Hutka s advokátem JUDr.Svejkovským nepřinesli jediný písemný důkaz proti Srpovi. Srp s advokátem JUDr. Ing.Adamem Černým protistraně vyčetli, že se za rok a 3/4 nedokázali na jednání připravit.Svejkovský s Hutku pak požádali soudkyni aby důkazy proti Srpovi vyhledala v archívu Ústavu pro studium totalitních režimů – sama. Ještě se nestalo, aby žalovaná strana zaúkolovala nezávislý soud, aby dodal argumenty proti druhé straně. V justici k tomu došlo jen v případě Milady Horákové. Jednání bylo kvůli Hutkovi a Svejkovskému odročeno, avšak soudkyně případ nedokončí. Oznámila, že byla z případu převelena jinam.

  foto Bohdana 22.10. 17:00 Valdštejnské besedy 2: Téma 100 let České a Československé armády . Účastníci“Mgr.Jan Lipavský, Piráti – Ing.plk. Radovan Vích, SPD, RSDr.Karel Hošek, KSČM, Mgr.Petr Štěpánek. Připravili Šance na návrat, Syndikát novinářů Praha a Středočeského kraje, Jazzová sekce. Valdštejnská 14, P-1. Vstup volný

Záznam: www.spoleksance.cz

    25.10.2018 JUDr. Renata Vesecká a Karel Srp ve spolupráci se spolkem Šance na návrat, položili růže k pomníku François Mitterranda při příležitosti výročí jeho narození (1916)

  27.10.2018¨Nevzdání úcty François Mitterrandovi Francouzský prezident Emmanuel Macron, který přijel na dva dny do Bratislavy a Prahy, nepoložil květiny k bystě François Mitterranda. Neuctil ani výročí narozenin Velkého Evropana, které připadlo na den jeho návštěvy.  François Mitterrand přispěl významnou měrou k politickým změnám v bývalé Východní Evropě a legendární se stala jeho snídaně s československými disidenty v prosinci 1988.  Bystu instalovali v roce 2015 příznivci Jazzové sekce a to bez státních dotací. Záštitu převzal prezident Miloš Zeman. Je jediná mimo Francii a od ambasády vzdálená 400 metrů. Macronova pikantní euromise skončila v sobotu 27.10.odpoledne.

28.10.2018  20:00 Slavnostní večer u příležitosti státního svátku České republiky spojený s předáváním stá  tních vyznamenání. Vladislavský sál, Španělský sál. Pražský hrad.

28.10.2018 Na slavnostním udílení ve Vladislavském sále obdrželi z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy tři spolupracovníci Jazzové sekce Lenka Procházková, Milan Syruček a Zdeněk Zbořil. Velká gratulace.

    29.10.2018 Faculty of Divinity of Cambridge University, London Marta Chadimová – absolventka podzemní univerzity v Praze – odhaluje pamětní desku Cold War Students Thank Cambridge Lecturers. Patrony desky jsou přední britští intelektuálové, The British Jan Hus Educational Foundation, Charta 77 a Jazzová sekce. Více pod ikonou Language-English. Deska bude umístěna proti desce Britské královny.

31.10. Smazány informace o Jaroslavu Hutkovi Zatím neznámý hacker smazal kompromitující písemné informace na žalovaného Jaroslava Hutku (21.4.1947). Budou obnoveny.

1.11. Informace o Jaroslavu Hutkovi znovu nainstalovány.

 7.11. Čestné členství v JS pro Barbaru Day za úsilí o udržení nezávislé kultury v normalizačním Československu. Paní Barbara Day se prostřednictvím Vzdělávací nadace Jana Husa významně podílela na činnosti podzemních univerzit, zejména v Praze a Brně. Ve Velké Británii organizovala největší podpisovou akci za propuštění uvězněných členů Jazzové sekce, prakticky podporovala československý dizent a dodávala odvahu lidem za železnou oponou nezávisle myslet a jednat. Uspořádala festival české kultury v Bristolu v Anglii. Na snímku s Martou Chadimovou, realizátorkou pamětní desky na univerzitě v  Cambridge 29.10.2018.

Připravujeme pro Rádio Hortus: Záznam ze sympozia Společenské změny po roce 1968 a normalizace. Vystoupili Tomáš Pospíšil, Dušak Michelfeit, Milan Syruček, ze záznamu 2008 pro Brusel, Čestmír Císař, Oskar Krejčí, Peter Weiss, Jiří Kobza, Jindřich Beránek, Ladislav Laštůvka, Jan Šolta


Listopad 2018

9.11.2018 Kulturní pásmo Charlotta Garrigue Masaryková – Američanka, která se stala Češkou. Záštitu převzala manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová 19.11.2018  17:00 Valdštejnská beseda 3 – téma: Sociální otázky v oblastech: Samoživitelky, Náhradní výživné, Domácí násilí, Azylové domy, Potřeby jeslí, Povinný poslední rok školky.

Příspěvky: Mgr.Eva Horáková (Piráti), Robert Vašíček (SPD), ¨Petra Jelínková (Zelení), Mgr.Semelová ‚KSČM) a dalčí. Uvádí Petr Burda.

 


Ppravují Šance na návrat, Syndikát novinářů Praha a Středočeský kraj, Jazzová sekce. Valdštejnská 14, Praha 1. Vstup zdarma.


Prosinec 2018

9.12.  8:30 Položení věnce u busty François Mitterranda při 30.výročí legendární !snídaně“ s disidenty (pro zvané)

11.12.  17:0o  Neformální posezení: Studenti – Politici

17.12: 17 hod. Valdštejnské besedy 4  téma: Kultura a její oblasti. Témata: Péče o kulturní památky, včetně církevních – Dostupnost kultury v obcích – Role kultury v současnosti – Vánoce z pohledu současné doby. Vstup zdarma. Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1


   Zdarma pro posluchače a historiky (až do vydodání). 

Hovoří pamětníci mj. Peter Weiss, Milan Syruček, Jiří Kobza, Oskar Krejčí + hlas Čestmíra Císaře