AKTUALITY 2022

15/ VÁLEČNÉ PLAKÁTY

Z pamětní knihy: Umění Mc Gey Je Pán! Gipsy Romales: Byli tady Sokeves Gadřo.

14/ PŘEDNÁŠKY

Studenty zcela zaplněný klub Jazzové sekce vyslechl a reagoval na tříhodinovou přednášku speciálního pedagoga z Věznice Valdice Pavla Kuřátka. Zaujala technologie právní i fyzické moci nad uvězněnými v nejobávanější budově republiky. Akci pořádala Šance na návrat vedená Petrem Urbanem. Organizace není podporována státem, obdobně jako Jazzová sekce nebo lektor této přednášky a bohaté diskuse.

13/ PŘEDSTAVITELÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JAZZOVÉ SEKCI

17.května 2022 přijala pozvání k návštěvě Jazzové sekce delegace Ústavně právního výboru Slovenské národní rady vedená předsedou Milanem Vetrákem. Jde o nejvyššího představitele týmu prezidentky Čaputové v oblasti práva, ale i zahraničních vztahů. Ve vstřícných jednáních bude pokračováno.

12/ VZDĚLÁVÁNÍ

Celý květen 2022 probíhají vzdělívací kurzy pro studenty organizované Šanci na návrat.

11/ ODHALENÍ BYSTY F.MITTERRANDA

V úterý 10.5.2022 byla pro letní sezónu odhalena busta Francoise Mitterranda. Věnec zaslal prezident republiky Miloš Zeman, který převzal nad instalací před pěti lety záštitu.

10. STUDENTI

27.4.2022 manuální práce studentek; aranžování výstavy o F.Mitterrandovi, úklid galerie a klubu

12. 21.4.2022 manuální práce studentek : lakování, laminace, úklid

9/  ANTONÍN KACHLÍK 

zemřel. Do roku 1990 byl tvůrcem mnoha úspěšných filmů.. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnověrných charakteristikách bývalých představitelů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomostně byl čilý do konce posledních dnů.. Odešla předposlední osobnost české kultury, která dokumentovala objektivně éru Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

8/ PETR BURDA 

zemřel 18.dubna 2022 po dlouhé nemoci pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rádio Hortus přes tisíc Komentářů týdne. Byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluúprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou celé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

7/ MINISTERSTVO KULTURY

16.dubna na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjempotvrzen ministerstvem hodinami a minutami. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let. Lue se obávat, že se takto ztrácejí i spisy jiných organizací a proto budou revizní orgány ministerstva požádány o sučinnost a publiování výsledků.-

6/  VZDĚLÁVÁNÍ 

Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 5/  PETR BURDA

12.4.2022. Druhým rokem rakovina hlasivek a tvíče. Během dvaceti let namluvil k tisícovce komentářů týdne.. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem toho, o čem na mikrofon promluvil.

4/ NOVÍÉ SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK 

V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

3/ VZDĚLÁVÁNÍ 

Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

2/  HORTUS 

internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

1/ GALERIE 

Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

Aktuality definitiva Aktuality definitiva

AKTUALITY

13/ PŘEDSTAVITELÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JAZZOVÉ SEKCI

17.května 2022 přijala pozvání k návštěvě Jazzové sekce delegace Ústavně právního výboru Slovenské národní rady vedená předsedou Milanem Vetrákem. Jde o nejvyššího představitele týmu prezidentky Čaputové v oblasti práva, ale i zahraničních vztahů. Ve vstřícných jednáních bude pokračováno.

12/ VZDĚLÁVÁNÍ

Celý květen 2022 probíhají vzdělívací kurzy pro studenty organizované Šanci na návrat.

11/ ODHALENÍ BYSTY F.MITTERRANDA

V úterý 10.5.2022 byla pro letní sezónu odhalena busta Francoise Mitterranda. Věnec zaslal prezident republiky Miloš Zeman, který převzal nad instalací před pěti lety záštitu.

10. STUDENTI

27.4.2022 manuální práce studentek; aranžování výstavy o F.Mitterrandovi, úklid galerie a klubu

12. 21.4.2022 manuální práce studentek : lakování, laminace, úklid

9/  ANTONÍN KACHLÍK 

zemřel. Do roku 1990 byl tvůrcem mnoha úspěšných filmů.. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnověrných charakteristikách bývalých představitelů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomostně byl čilý do konce posledních dnů.. Odešla předposlední osobnost české kultury, která dokumentovala objektivně éru Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

8/ PETR BURDA 

zemřel 18.dubna 2022 po dlouhé nemoci pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rádio Hortus přes tisíc Komentářů týdne. Byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluúprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou celé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

7/ MINISTERSTVO KULTURY

16.dubna na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjempotvrzen ministerstvem hodinami a minutami. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let. Lue se obávat, že se takto ztrácejí i spisy jiných organizací a proto budou revizní orgány ministerstva požádány o sučinnost a publiování výsledků.-

6/  VZDĚLÁVÁNÍ 

Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 5/  PETR BURDA

12.4.2022. Druhým rokem rakovina hlasivek a tvíče. Během dvaceti let namluvil k tisícovce komentářů týdne.. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem toho, o čem na mikrofon promluvil.

4/ NOVÍÉ SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK 

V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

3/ VZDĚLÁVÁNÍ 

Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

2/  HORTUS 

internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

1/ GALERIE 

Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

AKTUALITY

13/ PŘEDSTAVITELÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JAZZOVÉ SEKCI

17.května 2022 přijala pozvání k návštěvě Jazzové sekce delegace Ústavně právního výboru Slovenské národní rady vedená předsedou Milanem Vetrákem. Jde o nejvyššího představitele týmu prezidentky Čaputové v oblasti práva, ale i zahraničních vztahů. Ve vstřícných jednáních bude pokračováno.

12/ VZDĚLÁVÁNÍ

Celý květen 2022 probíhají vzdělívací kurzy pro studenty organizované Šanci na návrat.

11/ ODHALENÍ BYSTY F.MITTERRANDA

V úterý 10.5.2022 byla pro letní sezónu odhalena busta Francoise Mitterranda. Věnec zaslal prezident republiky Miloš Zeman, který převzal nad instalací před pěti lety záštitu.

10. STUDENTI

27.4.2022 manuální práce studentek; aranžování výstavy o F.Mitterrandovi, úklid galerie a klubu

12. 21.4.2022 manuální práce studentek : lakování, laminace, úklid

9/  ANTONÍN KACHLÍK 

zemřel. Do roku 1990 byl tvůrcem mnoha úspěšných filmů.. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnověrných charakteristikách bývalých představitelů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomostně byl čilý do konce posledních dnů.. Odešla předposlední osobnost české kultury, která dokumentovala objektivně éru Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

8/ PETR BURDA 

zemřel 18.dubna 2022 po dlouhé nemoci pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rádio Hortus přes tisíc Komentářů týdne. Byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluúprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou celé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

7/ MINISTERSTVO KULTURY

16.dubna na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjempotvrzen ministerstvem hodinami a minutami. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let. Lue se obávat, že se takto ztrácejí i spisy jiných organizací a proto budou revizní orgány ministerstva požádány o sučinnost a publiování výsledků.-

6/  VZDĚLÁVÁNÍ 

Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 5/  PETR BURDA

12.4.2022. Druhým rokem rakovina hlasivek a tvíče. Během dvaceti let namluvil k tisícovce komentářů týdne.. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem toho, o čem na mikrofon promluvil.

4/ NOVÍÉ SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK 

V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

3/ VZDĚLÁVÁNÍ 

Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

2/  HORTUS 

internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

1/ GALERIE 

Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

13. 26.4.2022. Od soboty 30.4.2022 bude otevřena výstava plakátů z válečného období 2.světové války 1938-1945. Zdarma. Praha 1, Valdštejnská ul.14 – vchodem do zahrad. Denně 12-17 hod.Zdarma

12. 21.4.2022 manuální práce studentek : lakování, laminace, úklid

11. 20.4.2022 zemřel ANTONÍN KACHLÍK tvůrce mnoha filmů před rokem 1989. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnocení bývalých nejvyšších hodnostářů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomoctně byl čilý do konce svých sil. Odešla předposlední osobnost české kultury, která vytvářela kulturu běhm Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

10. 18.4.2022 PETR BURDA dnes po dlouhé nemoci zemřel pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rýdio Hortus přes tisíc Komentářů týdne, byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluúprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou clé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

9. 16.4.2022 MINISTERSTVO KULTURY na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjem ministerstvem doložen hodinami a minutou. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let.

8. 14.4.2022 VZDĚLÁVÁNÍ Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 

  1. 12.4.2022. Redaktor PETR BURDA . Z důvodu onemocnění hlasivek již druhým rokem odkládá natáčení svých komentářů. Během dvaceti let jich namluvil k tisícovce. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem všeho o čem na mikrofon hovoří.

5. 12.4.2022 SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK  V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

4. 12.4.2022 VZDĚLÁVÁNÍ  Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

3. 12.4.2022 HORTUS internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

2. 12.4.2022 GALERIE  Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

  1. 12.4.2022  MITTERRAND Trvají přípravy na letní odhalení bysty Francouzského prezidenta Francoise Mitterranda. Termín: úterý 10.5.2022 od 16 hod. Promluví Milan Syruček, Ilona Müllerová, Jan Veleba. Zahraje Delta Blues Jam.

Aktuality

13/ PŘEDSTAVITELÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY V JAZZOVÉ SEKCI

17.května 2022 přijala pozvání k návštěvě Jazzové sekce delegace Ústavně právního výboru Slovenské národní rady vedená předsedou Milanem Vetrákem. Jde o nejvyššího představitele týmu prezidentky Čaputové v oblasti práva, ale i zahraničních vztahů. Ve vstřícných jednáních bude pokračováno.

12/ VZDĚLÁVÁNÍ

Celý květen 2022 probíhají vzdělívací kurzy pro studenty organizované Šanci na návrat.

11/ ODHALENÍ BYSTY F.MITTERRANDA

V úterý 10.5.2022 byla pro letní sezónu odhalena busta Francoise Mitterranda. Věnec zaslal prezident republiky Miloš Zeman, který převzal nad instalací před pěti lety záštitu.

10. STUDENTI

27.4.2022 manuální práce studentek; aranžování výstavy o F.Mitterrandovi, úklid galerie a klubu

12. 21.4.2022 manuální práce studentek : lakování, laminace, úklid

9/  ANTONÍN KACHLÍK 

zemřel. Do roku 1990 byl tvůrcem mnoha úspěšných filmů.. Bylo mu 99 let. Kromě haškologie a legionářství se v důchodu podílel i na činnosti polistopadové Jazzové sekce, kde byl !kmenovým“ spolupracovníkem, zejména v hodnověrných charakteristikách bývalých představitelů Komunistické strany, Pro rádio Hortus natočil řadu rozhovorů a vzpomínek Vědomostně byl čilý do konce posledních dnů.. Odešla předposlední osobnost české kultury, která dokumentovala objektivně éru Pražského jara a vzdorovala i normalizaci. Více v jeho knize Nepovedené lásky aneb mé zakázané scénáře.

8/ PETR BURDA 

zemřel 18.dubna 2022 po dlouhé nemoci pravděpodobně na rakovinu v levé spodní části obličeje. Úzce spolupracoval s Jazzovou sekcí téměř 30 let. Připravil a namluvil pro Rádio Hortus přes tisíc Komentářů týdne. Byl aktivní při akcích Nonstop čtení, uvádění diskusních požadů a mnoha společenských akcí. V nekrologu na obrazovce Rádia Hortus byl uveden jako: Egon Ervín Kisch české žurnalistiky. Spoluúprcoval s Frekvencí 1, řadou novinářských a jim příbuzných spolků a organizací. Odešla osobnost objektivního vidění světa, s bohatými zkušenostmi, úžasnou politickou kombinací a analýzou celé společnosti. Náročný čtenář, archivář a pamětník. Byl ženatý a bezdětný. Nehodil se do světa bulváru, financí a kariérismu. Byl velmi humánní a vzdělanou osobností.

7/ MINISTERSTVO KULTURY

16.dubna na dotaz sdělilo, že neobdrželo žádost Jazzové sekce o poskytnutí dotace na výstavu plakátů z 2.světové války. Ministerstvu bylo doloženo, že nejméně 5 mailů se všemi náležitostmi bylo odesláno a příjempotvrzen ministerstvem hodinami a minutami. Vše v termínu včetně upozornění, že bylo současně několikráte hovořeno s referentkou, která žádosti eviduje a dáva komisi ke zvážení. Současně bylo sděleno, že na podání Jazzové sekce pan ministr rovněž nereaguje a bylo uvedeno datum před rokem a půl. Jelikož z totoho příspěvku měly být hrazeny faktury na polygraficky náročnou renovaci venkovních tisků starých více než 70 let dostala se Jazzoví sekce opět do svízelné situace, kdy vše hradí z vlastních kapes, jak to v podstatě dělá přes padesát let. Lue se obávat, že se takto ztrácejí i spisy jiných organizací a proto budou revizní orgány ministerstva požádány o sučinnost a publiování výsledků.-

6/  VZDĚLÁVÁNÍ 

Třetím rokem chystané přednášky pro vybrané studenty:

19.5. plk.Kuřátko: Režim ve věznici, drogová závislost

23.5. Marta Semelová + 1, Činnost magistrátu, výstavby nových bytů

24.5. Sociální problematika, prevence kriminality v hl.městě

25.5. Mgr.Petr Hannig: Politika a umění

7. 13.4.2022 Mitterrand .Protokol Pražského hradu potvrdil, že prezident republiky zašle věnec.

 5/  PETR BURDA

12.4.2022. Druhým rokem rakovina hlasivek a tvíče. Během dvaceti let namluvil k tisícovce komentářů týdne.. Patří k hvězdám aktuální objektivní žurnalistiky a pamětníkem toho, o čem na mikrofon promluvil.

4/ NOVÍÉ SOUBĚŽNÉ VÝSTAVY – SALONEK 

V přístupové chodbě do klubu a nahrávacího studia byla instalována výstava jazzových zvětšenin, které v roce 1966 darovalo velvyslanectví USA v Praze Karlu Srpovi, redaktoru v tiskovém středisku Mezinárodního jazzového festivalu. K.Srp výstavu doplnil českými plakáty propagujícími jazz v období studené války. Jedná se o nikde nepublikované historické unikáty.

Zadní kuřárna s psychodramatickými artefakty byla přejmenována na Salonek Vrchní sestry slečny Ratchedové známé z Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

3/ VZDĚLÁVÁNÍ 

Od jara probíhá výuka studentů gymnázií na základě osnov zejména s externími učiteli, pracovníky státní správy nebo pamětníky. Do léta v učebně Jazzové sekce, později pod katalpami Palácových zahrad pod Pražským hradem. Organizačně zajišťuje společnost Šance na návrat.

2/  HORTUS 

internetové rádio Jazzové sekce bezproblémově vysílá po zdařilých úpravách technické části. Dramaturgie se nemění: Celá historie jazzu, avantgardní poezie a literatury včetně aktuálních vstupů z tiskových konferencí. V lednu 2023 uplyne 20 let od zahájení vysílání.

1/ GALERIE 

Jsou připravovány exponáty na další ročník mezinárodní výstavy dokumentárních plakátů SSSR , USA a dalších zemí. Lońská výstava byla krátce po otevření kvůli kovidu uzavřena. Je jedinou na světě v takovém rozsahu. Opět budou přehrávány autentické hlasy politiků z let 1938-1945 včetně nepublikovaného projevu Josifa Vissarionoviče Stalina ze srpna 1945, kdy skončila 2.světová válka kapitulací Japonska.

.