11. Ústav pro studium totalitních režimů vydal z polského originálu Slovník disidentů. Důsledně jsou vynecháni členové Jazzové sekce, ale i disidenti Petr Pithart, Jiří Wolf, Jiří Dienstbier, Petr Cibulka a další. Korekturu prováděl ÚSTR a členka Charty 77, která se jako předsedkyně prověrkové komise StB zaštítila za vyšetřovatele, který poslal do vězení Havla, Malého, Chramostovou, Kantůrkovou, Šiklovou a celé vedení Jazzové sekce a další disidenty.

10. Dle průzkumu v okruhu posluchačů Rádia Hortus se nejčtenější knihou stává Alternativa II. Od „Nové“ vlny s Velké listopadové sametové restauraci, od Mikoláše Chadimy. 

9. Ústavní soud ČR definitivně potvrdil neplatnost výpovědi ze zaměstnání bývalému dopisovateli Bulletinu Jazz a redaktorovi ilegálních tiskovin Situace , neomluvila se a ředitelka dr.Karlu Srpovi. Zaměstnavatel, Galerie hlavního města Prahy, výsledek soudu nepublikovala a ředitelka neabdikovala.

8. Ministru vnitra Macháčkovi zbývá měsíc na odpověď písemné interpelace po dvojím lustračním osvědčením, do jeho nejnovější verze vnitro povinně nezaneslo výrok soudu, ačkoliv tak u prvé verze učinilo. Za pozměňování úřednách listin je nově až deset let vězení. Interpelaci vznesla Strana přímé demokracie.

7.  Odhalení busty F.Mitterranda proběhne v pátek 17.5. od 15 hod. pro cca 50 osob.

6.  Po ročním mlčení pevné linky a bezpočtu stížnosti, kdy jsme dokonce obdrželi písemné sdělení, že linku nelze instalovat, ačkoliv 30 let fungovala, avšak po celou dobu mlčení chodily faktury, které jsme hradili, sdělil nám neznámý hlas, že linka je opět v provozu. Lze volat: Praha  257 530 523

5.  JS má připravenu interpelaci na ministra vnitra ve věci pozměněné úřední listiny v návaznosti na novelu zákona platného od února 2019.

4.  Stoupá zájem o Valdštejnské besedy připravované v JS neziskovkou Šance na návrat a Středočeským syndikátem novinářů. Na předem daná témata diskutují poslanci zejména se studenty. Sledujte rubriku Program akcí

3.  11.2. proběhlo jednání v Parlamentu ČR ohledně letního odhalení bysty François Mitterranda, která je jediná na světě mimo Francii a v roce 2015 ji instalovala v Palácových zahradách pod Pražským hradem ze soukromých prostředků Jazzová sekce.

2.  Jazzová sekce odmítla personální složení vnucované Městskou částí Praha 4 ve věci další úpravy Parku OSN, který Jazzová sekce založila v r.1986 včetně památníku ke 40.výročí založení Organizace spojených národů. Na výsadbě zeleně se podíleli mj.spisovatelé Kurt Vonnegut, John Updike a další významné osobnosti.

1.  Ministerstvo vnitra ČR dosud neodpovědělo na stížnost právníků JS týkající se svévolné manipulace s úředními listinami, při které pozměnilo text nařízený rozhodnutím soudu a tím ministerstvo porušilo zákon. Je nezjistitelné, kolik takto pozměněné listiny obdržely další orgány státní správy.