40. / Trvají komplikace s kompaktibilitou starého a nového technologického zařízení. Jazzová sekce čerpá jak ze šelaků o rychlosti 78 ot./min., tak elpíček a digitálu.. Radio Hortus kopíruje nahrávky jak ze šelaku o rychlosti 78 ot/min, tak různé digitálů. Ceny starých technologií neklesají, naopak. Problémem je propojení, citlivost nových mikrofonů, kabelů nebo vyhledání diskografických údajů. Nápomocna je čítárna Jazzové sekce, která spravuje prvé světové časopisy, prospekty a čb fotografie staré téměř 90 let. Některé nejsou ani ve světových knihovnách. Jejich stáří je úměrné ceně.