AKTUALITY 2020 –

144 Vladimír Vladimírovič Putin zaslal Jazzové sekci obsáhlou zdravici k 75.výročí ukončení 2.světové války v Evropě. Reagoval na zprávu, že stejnojmenná výstava válečných plakátů Rudé armády, spojenců a textů z Protektorátu Čechy a Morava byla před zahájením svěšena pro nečekanou rekonstrukci objektu, kde Jazzová sekce sídlí. Prezident Ruské federace reagoval obratem, co zprávu obdržel. Rekonstrukce zkvalitní práci Jazzové sekce a poděkování patří Magistrátu hl.m.Prahy a Konzervatoři Praha. Zdravice je datována dnem vítězství – 8.5. a Jazzová sekce si této úcty a pozornosti váží.

143 POZOR V rámci rekonstrukce topení v celém objektu přijde 22.5.2020 na řadu čítárna a spoje nutné pro vysílání Rádia Hortus. Budou provrtávány staré a tlusté zdi, nelze předvídat co se vyvalí, rozhodně budou přerušeny elektrorozvody. Nelze tedy vysílat, přijímat a psát maily, avšak posluchači mohou na You Tube vybírat z více než 600 odvysílaných čtyřhodinových pořadů. Vzhledem k památkovému objektu nejsou katastrofické předpovědi iluzí.

142 Pokračování soudu s J.Hutkou plánované na 25.5.2020 bylo soudem odloženo. Další termín sdělíme.

141 Na www.radiohortus.cz je 601 čtyřhodinových bloků s jazzem

y

140 Státní svátek 8.5.2020: Předsda Jazzové sekce se zúčastnil pietního aktu na Olšanských hřbitovech u hrobů sovětských vojáků.

139 Rekonstrukce: Po dva dny byly odřezávána topná tělesa. Nemožnost reprízovat programy Rádia Hortus

138 Ve čtvrtek 7.května 2020 byla po padesáti letech zahájena výměna topných těles v celém areálu Jazzové sekce. Rekonstrukce potrvá cca 5 týdnů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

137 Výstava plakátů 75 let od konce 2.světové války finišuje. Bude instalována na dvorku Jazzové sekce, v galerii i s kolážemi sestavenými Milanem Pavýzou a ve sklepních prostorách nahrávacího studia. Půjde asi o 300 exponátů SSSR, USA, Protektorátu Čechy a Morava a dalších zemí.  Obdobná výstava v zahraničí není. Přístupná bude asi od 11.5. od 11 do 17 hod. Zdarma. Výstavu odmítli sponzorovat Schillerová a Zaorálek, neozvala se ani ČTV.

 

duben 2020  příprava výstavy – učebny

 

136 V pondělí 4.května 2020 bylo sděleno, že od čtvrtka bude v celé části Jazzové sekce měněno ústřední topení včetně řezání potrubí, vrtání zdí pro nové včetně souvisejících stavebních prací, stěhování, odvozu sutě atd. Náročná práce v historickém objektu by měla skončit do poloviny června. Zahájení dokumentární výstavy 18.června dle slibu bude dodrženo, pakliže se neobjeví nečekané problémy.

135 V týdnu od 20. do 27.4. bude instalována výstava plakátů. Pro veřejnost přístupná až do uvolnění návštěv historických objektů. Termín sdělíme.

134 Od 11.4.2020 opět vysílá provizorně Rádio Hortus pouze nonstop pop-jazz. Tedy bez pořadů Pavla Turnovského, Petra Burdy, Jiřáho Vícha, Karla Ulíka a dalších.

133 Protože zakladatelé Jazzové sekce pamatují na bourání soch T.G.Masaryka, který „střílel do dělníků“, nemohou nevzpomenout na bourání sochy maršála Koněva 3.4.2020, který střílel do fašistů.

132 Poslaneckému klubu Komunistické strany Čech a Moravy byl zaslán ostrý dopis k chystanému předložení ke schválení nového zákona o neziskových organizacích. Zcela odporuje Helsinským dohodám a Ústavě republiky, dotovány mají být pouze spolky, které „napomíhají řešení problémů ve veřejném zájmu“ při čemž tento zájem by nadiktovala, pokutovala i do výše milionu korun vládnoucí strana. Represe by se týkaly údajné politické činnosti dobrovolné organizace, nebo, jak je v návrhu uvedeno: jiné politické činnosti, která však není definována a případné financování  by výlučně záleželo současné politické nadvládě.  Ačkoliv Jazzová sekce neobdržela dotaci již 15 let, zaslala komunistům ostrý protest s poukazem na Helsinské dohody.

Dvanáctistránkový diktát si hodlá podrobit veškerý volný a dobrovolný život formou, kterou Jazzová sekce za 51 let existence nepoznala. Předkladateli jsou: Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček, Pavel Kováčík, Miloslava Vostrá, Jiří Valenta, Marie Pěničková. Odesláno do Parlametu KSČM 30.3.2020

131 Ke 4.dubnu 2020 nebyl nikdo ze 120 členého užšího okruhu spolupracovníků JS napaden koronavirem nebo dán do karantény.

130 30.3 byly poštou rozeslány informace o odložení výstavy válečných plakátů (koronavir)

129 Celosvětová pandemie nabírá na síle; školy, obchody, úřady, kult.zařízení a další zavřeny. Zahájení výstavy válečných plakátů zatím v nedohlednu

128 22.3.2020Kvůli pandemii se stále nedaří pokračovat ve vysílání int.rádia Hortus.

127 20.3.2020 Jazzová sekce se zúčastnila pohřbu básníka Miroslava Kováříka

126 Soud předsedy Jazzové sekce s Jaroslavem Hutkou byl odložen na pátek 29.května 2020

125 I přes vydaná omezení pokračují přípravy na výstavu válečných plakátů SSSR, USA a Protektorátu; laminování, výroba venkovních panelů, kopírování nahrávek, tisk informací. Vše bez  státních dotací.

124  V dúsledku pandemie koronavirem nebudou v dubnu plánované výstavy .

123 9.března proběhla 17.Valdštejnská beseda věnovaná kultuře za účasti zástupů šesti pol.stran. Opět plno

122 Trvá poruchovost Rádia Hortus; repríza odvysílaných pořadů za minulý rok lze však naladit.

121 V souvislosti s přípravou výstavy válečných plakátů byl předseda Jazzové sekce pozván na recepci Dne obránce vlasti, kterou velvyslanectví Ruské federace vzpomene konce 2.světové války

120 Sledovanost rádia Hortus dle lednového průzkumu Google činila 4,6 z pěti bezu ohledu na vynucenou poruchovost

119 Při odchodu Karla Srpa z budovy Městského soudu došlo k pokusu o jeho vyprovokování zatím neznámou televizí: Mezi bezpečnostní rám a zdí schodiště se postavila obtloustlá pracovnice televize, která dokonale ucpala východ. Současně asi 20 cm od úst Karla Srpa se objevil objektiv zapnuté TV kamery a blesková otázka:Bylstevestébé ? Odchod musela zajistit rychlá ochranka soudu.

118 Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Helena Válková podala trestní oznámení na publicistu Petra Blažka za pomluvu. Blažek byl jedním ze dvou svědků Jaroslava Hutky proti Karlu Srpovi. Předseda Jazzové sekce se H.Válkové nabídl jako svědek. Blažek se stal populárním opakovanou zprávou, že Srp doručoval tajně stovky udání svému řídícímu důstojníkovi i z vězení. V případě H.Válkové ji nařkl z pracovní spolupráce s hlavním žalobcem JUDr. Josefem Urválkem v trestní věci vedení protistátního spikleneckého centra pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady (20.-27.11.1952) , kdy Heleně Válkové byly asi dva roky.

117 V internetovém světě kolují úředně potvrzené faksimile  o skutečném vycestování J.Hutky na západ, jména jím udaných pořadatelů, kteří mu např. dávali dlaňovky včetně záznamu agenta Michala o telefonátu Václava Havla do Švédska, dopis a další kompromitující písemnosti.

116 Probíhají badatelské a organizační přípravy na nejrozsáhlejší výstavu dokumentárních plakátů z 2.světové války. Objevují se nahrávky státníků od nástupu po pád Japonska, které budou nonstop doprovízet exponáty např. v galerii. Pro veřejnost zdarma od 1.5. do 30.9.2020 cca od 11 do 17 hod.

115 24.1.2020 Protokol o soudním jednání Srp-Hutka konaný 21.1. obsahuje šest stran, při čemž na prvních čtyřech je popisována historie; v dalších je rozhodnuto, že se příští líčení budou týkat pouze 4 stran, které jsou zde zveřejněny a ze kterých vyplývá, že předseda Jazzové sekce se žádným způsobem nedotkl ani nepoškodil nebo někomu nevznikla újma jeho jakýmkoliv jednáním během normalizace. Byl zprotokolován diopis ředitele ÚSTRU z loňského roku, že písemnosti, o kterých hovoří pínové Vodrážka, Žáček, Schovánek nabo Blažek, se v archívu USTRU nenacházejí. Soud se nebude zabývat stanoviskem etické komise, jehož text vychází z počítačů jmenovaných /pozn.red,) a na příštím jednání je předpokládám prvý výslech Karla Srpa, který si nárokuje stejnou délku jakou měl dr.Vodrážka, tedy hodinu dvacet minut. Mezi diváky byli napž. pánové Křivínek /krycí Slávek, který se úředně vzdal členství v JS na konci totality) a pan Ivan  Prokop. 40 dalších krycícj jmen chybělo.

114 21.1.2020 proběhl soud ve věcí ochrany osobnosti mezi Karlem Srpen, kdy soud již po několikáté vyzval žalovaného Jaroslava Hutku, aby předložil důkazy o Srpově udávání, který se, dle Jaroslava Hutky zachovalo i s podpisem několik stovek a dle Hutkova poradce tzv.badatele Petra Blažka existují i udání, která Karel Srp zasílal jako vězeň v 80.letech zejména z nápravného zařízení Plzeň Bory. Na soudní jednání pan Hutka přinesl pouze čtyři listiny z velké části nečitelné, které zřejmě zaznamenávají rozhovor Karla Srpa s pracovníkem Pražského kulturního střediska, které Jazzové sekci zajišťovalo kapely na vystoupení.Týkal se dotazu, zdali má být počítáno s vystoupením J.Hutky v Lucerně, pakliže požádal o vystěhování.  Při včerejším soudním projednávání se žalovaná strana (Hutka) distancovali od stovek zpráv avízovaných tzv.badatelem Blažkem s odůvodněním, že se netýkají tohoto sporu. Soudkyně navíc před svědky otevřela databázi občanů s probíhajícími soudními řízeními včetně příloh průkazné dokumentace. Jméno Karla Srpa zde nenašla v adresáři všech závadových osob republiky. Žalovatel dále přečetl dopis ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů a Archívu bezpečnostních složek, který loni napsal, že podobné dokumenty se v archívu nenalézají. Soud pokračuje začátkem dubna 2020, protože ještě nebyl vyslechnut Jaroslav Hutka a Karel Srp. V předvečer soudu 21.1.2020 se na internetu objevila obsáhlá a kvalitní analýza případu, včetně navazujících důkazů o provázanosti  kolem celého případu.

2019

 

113. 21.ledna. Před 11 hod. skončilo další líčení ve sporu na ochranu osobnoti mezi Jaroslavem Hutkou a Karlem Srpem. Žalovaný Hutka opět nepřinesl stovky jím avizovaných udání, ale pouze čtyři papíry s obvyklými údaji o koncertech, nebo známé skutečnosti, že hodlá emigrovat. Uváděných stovek dalších se vzdal, údajně, že se jej netýkají a jsou tvrzeními pány Blažkem a Vodrážkou. Soudkyně při veřejném ověřování oněch čtyř v celostátním registru, kde jsou ke jménům přidruženy další podrobnosti, konstatovala, že se zde ve vztahu Hutka-Srp nic nenachází. Jednání bylo překvapivě sledováno značným počtem přidrzlých investigativců, vzhledem k čestvé smutné události – úmrtí předsedy Senátu ČR. Pokračování soudu bude 3.dubna 2020

112 21.ledna 2020 Soud Hutka – Srp pokračování, kdy je očekáváno předložení důkazů o udávání Karla Srpa na Jaroslava Hutku, o které soud žádá J.Hutku třetím rokem.; 9 hod. Francouzská ul. Praha 2

111  1.1.2020  OMLOUVÁME SE ZA OMEZENÍ NÁVŠTĚVNOSTI V ČÍTÁRNĚ do pol.května z důvodů náročné přípravy dokumentárná výstavy.

110 28.12.2019 Natáčení rozhovoru s dr.Svobodou o imunologii. Připravila Marta Chadimová

Různé z roku 2019

 

107 lidovky.cz. uveřenily 18.11.2019 titulek Srp měl donášet i na Knížáka….s textem se předseda Jazzové sekce seznámil 5.12.2019 a požádal o omluvu. Pana Milana Knížáka za totality ani jednou neviděl ani s ním nehovořil. Poprvé asi pět let od Listopadu 89 v televizní debatě a nikdy jindy. Obdobně je tomu u jiných článků, kdy se totéž opakovalo u zpěváka Vladimíra Merty, jak uvádí pan Hutka. Dále lidovky.cu uvádí, že Karel Srp podal řídícímu důstojníkovi StB za normalizace 299 písemných zpráv – v některých případech badatel Petr Blažek uvádí o stovky zpráv víc, odesílaných K.Srpem dokonce tajně z vězení Pankrác, Ruzyně a Bory. Ačkoliv soud nařídil koncentrované řízení, při kterém měl pan Hutka některé z písemných udání přinést, v zákonné ani jiné lhůtě dodnes jediné nepřinesl. Dalším výmyslem v článku Lidovek od redaktora Michala Bernatha je jméno soudkyně, která byla nahrazena jinou.

 

112.  ČTK 16.11.2019 :Třicáté výročí listopadu 1989 a pádu komunismu v Československu si v pátek připomněl i Londýn. V ikonické radnici londýnské City s osmisetletou tradicí začal večer Sametový ples svobody. Revoluce ukončila i špionáž agentů StB v Londýně. Svazek si vedli i na současného lídra britské opozice Jeremyho Corbyna. Pád normalizačního režimu byl přelomovou událostí taky pro tisíce Čechoslováků v exilu.

Dle České televize, jak uvedl zpravodaj Bohumil Dostál,  se mj.-zúčasnil ministr zahraničí Petříček; nebylo zmíněno zda na Sametový ples byl pozván z ČSR skutečný účastník Listopadového puče, stejně jako nemá ČT ponětí, kdo neskutečně přivedl k varu bývalé představitele ČSSR, kterým byl Sir John Stevas, Baron of Johnof Fawsley,(1929-2012) který jako člen britského parlamentu zahajoval Evropské kulturní fórum (1986) a na této nejvyšší následné konferenci Helsinského procesu nečekaně hned v úvodu vyslovil otázku represí proti Jazzové sekce v Československu.  Současný vzdělávacáí systém v České republice Helsinské dohody důsledně zašlapává zejména proto, že vyšly z iniciativy Sovětského svazu a Spojených států Amerických a jejich dodržování podepsali deesítky prezidentů všetně SSSR nebo ČSSR.  Teprve na základě jejich neplnění ze strany Československu vznikla Charta 77. Sdělení ČTK, že sametová revoluce ukončila špionáž agentů StB v Londýně neuvádí  zda tímto okamžikem byla rovněž ukončena činnost britských agentů v České republice, které zdrojovali právě tehdejší skuteční a neplacení disidenti, riskující mnohaletéé vězenění za protistátní činnost.


 

Cambridge, 29.10.2018

 

98. Ke kauze Srp – Hutka: Bývalý důstojník StB  zaslal 20.10.2019 šesti redakcícm+ ČTK  následující text; měll na starosti tzv. závadovou mládež, ze které pro svou práci získával konkrétní osoby z řad undergroundu a také Jazzové sekce. Jde o anonymního, ale komplexně informovaného důstojníka, který pro nesouhlas zejména s postojem ministerstva kultury v druhé pol.80.let od služby odešel. Většinu hlášení stylizoval právě on; jeho zásluhou bylo, že vedení Jazzové sekce nebylo souzeno o několik let dříve, kdy by byly tresty mnohonásobně vyšší a byly kombinovány s tzv. spoluprací se zahraničními službami, ale „sklouzly jen“ do hospodářské činnosti a v záznamu soudu není o nepřátelské činnosti JS zmínka. Dopis byl rozeslán bez kooperace s dalšími osobami. Část:

  Co se na to podívat z jiného úhlu pohledu?

Pan Vodrážka a Blažek? Bože, úroveň „duševních malorolníků s úsporným myšlením“ popleteni sami sebou a dalšími „tunami“ falzifikátů, které jim kdosi připravil jak v digitální formě, tak ve formě mikrofiší coby studijní materiál pro takováto veřejná prohlášení. To nejen u pánů Srpa a Hutky. Informace, které jsou vydávány za originály dokumentů a myšlenek v těchto obsažených jsou bezzubé splácaniny, nikomu tehdy neškodící a nic neříkající. Jejich původ je v časopise „MELODIE“ a „BRAVO“ a jsou dokořeněné obecnými informacemi ze zájmového prostředí muziky tehdejší společnosti, které se probíraly v kdejakém šenku, nálevně a výčepu.

Proč? Může se někdo zeptat. Odpovím, proto, že jsem chtěl chránit organizaci, která tehdejším mocným vadila a byla vedena coby nepřítel v oblasti kultury. Docela dost dlouhou dobu se tato zpravodajská hra a kombinace dařila. Pak to začalo „smrdět provalem“ a já „HUDEBNÍKA“ z archivoval a vypadnul v roce 1986 do civilu. Za vteřinu dvanáct, říká se, že? „HUDEBNÍKA“ zanedlouho zavřeli a můj život šel až do roku 1989 tak nějak dál.

Tohle mně ovšem z relativního důchodového klidu poněkud rozhodilo. Přepisovat archivy si nedovolil v historii téměř nikdo, ani bolševik ani nácek. Tohle je prostě „majstr štyk“ ze špíny a bahna a účelové dezinterpretace a já je u toho náhodou na úrovni velikosti omylu chytil.

Je podivné, že se mně na to nikdo v soudní při o slávu a čest dávno minulou neměl  zájem zeptat na cosi na co bych jako autor těch agenturních zpráv, pokud jsou ovšem všechny skutečně moje, dovedl kvalifikovaně odpovědět. Namísto toho byli k soudu přizváni skuteční novodobí odborníci na tehdejší činnost zpravodajských služeb, kteří navíc přidávají i jimi prozkoumanou oblast jak moc a proč byl HUDEBNÍK pro StB cenným, čímž vlastně hovoří za mně coby autora těch oněch myšlenek a tehdejších mých činů.

Čerpají prý z archivů a od dobových pamětníků. Tím mají nepochybně na mysli falsa a podvrhy údajných dobových dokumentů a dezinformace a dezinterpretace těch, co byli ochotni přeskočit v revolučním kvasu v pudu ekonomické sebezáchovy do protijedoucího vlaku a práskat nesmysly na své bývalé kolegy a pracovní činnost. O morálních kvalitách takovýchto mravních hybridů není nejmenších pochyb. Ti co ve zpravodajských službách opravdu něco uměli a znamenali, zmizeli za novým životem dle svých možností. Stejně jako tenkrát já. Ti ostatní co pro svou úroveň nemohli změnit svůj život, změnili ve jménu vítězů a jejich žoldu svá neměnná přesvědčení. K hvězdné pěchotě rozhodně nepatřili a dodnes, jak vidno, nepatří. Za mnou též přišli v roce 1992. Dostali kávu, něco domácího páleného a zase odešli. V roce 1994 začalo mé trestní stíhání. Mezi tím přišli jiní. Ne z KGB, ale odjinud. Nabídka, s rodinou, pod krytím, ven? Nehodlal jsem sloužit cizákovi, jakémukoliv. Tedy jsem zůstal ve svém myšlení konzistentní. A? … a šel za to sedět !!!

Je velmi dobré, že moje tehdejší profesionalita je i dnes uvádí, stejně jako tenkrát mně nadřízené a nadřazené soudruhy, v hluboký omyl. Prostě, stejně, tenkrát jako dnes, sežrali to jako pes. Asi jsem byl fakt dobrej a to natolik, že mně neustále po revoluci tahají před soudy a do vězení. To více jak 25 roků, čímž zcela naplňují to, co by mně bývalo čekalo, kdybych u své nesouhlasné činnosti s oficielní vládní a stranické linii byl přistižen. „Prvohlavové“ trestné činy co do „flastrů“ za ně jsou jednomu známé a druhému dohledatelné. Byla to dosti značná dřina s velkým rizikem. O tom nesměli vědět jak mí nadřízení a kontrolní orgány všech druhů a stupňů, stejně tak jako mí tajní spolupracovníci všech kategorií a kvalit. Jak jsem to dokázal? Mé tajemství které si vezmu s sebou na onen Svět.

Jen na okraj uprostřed. Nikdo a nikdy z mých zdrojů a kontaktů  nevěděl kdo ve skutečnosti jsem. Ani srp, ani kladivo. Kluk s kytarou arozsáhlým hlasovým rejstříkem z Malostranských a Staroměstských hospůdek a Karlova mostu který leccos a pro leckoho uměl v kultuře zařídit a zajistit. … idoplnit chybějící nástroj v kapele v různých žánrech a kulturních ofiko a neofiko akcích. Image volnomyšlenkáře z PrKuSu. Krytí a konspirace jako břit. 

Zkrátka a dobře, je vidět, jak novodobí koniášové věří někým připraveným a jiným vyprávěným pohádkám o otevřené brutalitě a násilí při zjevné snaze klást rovnítka výkonnosti mezi čs. zpravodajské služby a gestapo. Tohle mně vážně, ale vážně urazilo. Neúplatná a svobodná média pomáhají zcela demokraticky roznášet tyto mentální exkrementy do široké veřejnosti jako virózu.

Vážení,

„HUDEBNÍK“ byl pro tehdejší StB a tehdejší společnost skutečně cenným zdrojem a to hodně, ale ne tak jak se domníváte. Paděláním výkazů o kontaktech a směrování toku informací na sofistikované úrovni byly vytvořeny podmínky pro zdůvodnění, proč nebylo přistoupeno k likvidaci jednoho velkého uskupení tehdejšímu režimu více než nepohodlnému, tedy nepřátelskému. Tím se vlastně bolševický vlk nažral a menševická koza zůstala celá.

     I já jsem nedovedl pochopit, proč někdo nemůže hrát a zpívat a provozovat něco, co se mu líbí a proč má za to být popotahován a dehonestován a proč má dělat výhradně to, co se jinému líbí, když to dělat nechce, nelíbí se mu to. … Takovýchto caus jsem měl ve své minulosti „několik habadějů“, pravda, ne tak obsáhlých a pro mně rizikových. Byl jsem přece jen otec, táta od rodiny. Při „provalu“ by to nepochybně hodilo na „pár desítek let“ a nebo doživotí v blázinci. Jeden takový případ si z tenkrát ze svého okolí pamatuji. Skončil bez občanky v sanatoriu, pro spolupráci s „Lanďákem“. Inspekce byla výkonná.

Nebudu to více rozvádět, neb je zcela nadbytečné. Pan Hutka by se měl omluvit, neboť opravdu žije léta v naprostém omylu do kterého jej neuvedl pan Srp, ale luméni typu těch dvou komických vykladačů mé činnosti v mé minulosti nyní coby svědků v cause o čest a slávu.

Tím by to mělo celé skončit

 


97. 18.října 2017 pokračoval čtyřhodinový maraton v soudní při Karel Srp – Jaroslav Hutka. Vyslechnuti byli pouze dva svědci vybraní J.Hutkou a to: Miroslav Vodrážka a Petr Blažek. Oba tvrdě kritizovali Karla Srpa, který měl udávat dr.Knížáka nebo Vladimíra Metru, aniž by je za normalizace poznal, Blažek označil lustrační soudy za jednostranné a v jednání převážily záležitosti mimo text žaloby, zejména devadesátiminutový monolog pana Vodrážky, který skončil až jeho lehkou nevolností. Pokračování výslechu svědků je naplánováno na 21.1.2020, kdy si advokát K.Srpa zápisem opět vyžádal konečně předložení důkazního břemena ve smyslu žaloby a proběhlého koncentrovaného řízení,  nikoliv obecné povídání o disentu, Ústavu pro studium totalitních režimů a organizačním schematu kontrarozvědky, posloupnosti služebních funkcí u agentů, etické komisi Parlamentu, tajné poštovní schránce, formu telefonování a šifrování s  StB a policejních hesel, kdo z chartistů a členů Jazzové sekce byl spolupracovníkem tajné policie, jak to bylo s organizací Mladá hudba atd. Petr Blažek slíbil doručit téměř sto hlášeních psaných Karlem Srpem, která se prý zachovala. Srp s tím nadšeně souhlasil, protože nikdy žádné nenapsal.

Protože probíhaly jen dva výslechy a bylo možné klást pouze otázky, bylo zamítnuto přečtení odpovědi ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, po kterém chtěla Jazzová sekce archiválie ve vztahu Hutka-Srp. Sekretariát z pověření odpověděl …. Vámi zmiňované prameny u kterých žádáte zpřístupnění se v Archivu bezpečnostních složek nenachází, a ani těmito informacemi Ústav pro studium totalitních režimů nedisponuje…“

 

 

95. V pátek 18.10. od 11 hod. proběhne další jednání soudu v Praze 2, Francouzská 19 o omluvu mezi poškozeným Karlem Srpem a žalovaným Jaroslavem Hutkou.  Soud se vleče třetím rokem. Žalobcem je žádána pouze omluva, nikoliv finanční náhrada. Při 1.stání 9.4.2019 žalovaná strana nepřinesla jediný důkaz pro svá urážlivá tvrzení ve sděl.prostředcích. Bylo jí proto soudcem nařízeno tzv.koncentrované řízení, tedy, že do 30 dnů musí J.Hutka vložit do spisu důkazy a na pozdější nebude brán zřetel.  Soudkyně nato oznámila, že v pokračování soudu bude nahrazena jinou soudkyní. Jazzová sekce odcházející soudkyni poděkovala za objektivní formulování textu do zápisu. Nestává se, aby soudkyně, obeznámená se spisem, byla v průběhu justičního řízení, vystřídána.

Následné jednání proběhlo 25.června 2019 s novou soudkyní, čerstvě jmenovanou prezidentem republiky do fukce v říjnu loňského roku. Žalovaný pan Hutka nevložil do spisu žádné důkazy. Mladá soudkyně kvůli horkému počasí navrhla odložení jednání až vedra pominou. Žalobce se domníval, že tím bylo rozhodnuto, avšak v následné diskusi, kdy žalobce nebyl na nic tázán, začala číst jakési posudky, údajně z ministerstva obrany a zcela pominula soudní příkaz o koncentrovaném řízení, které bylo uzavřeno 9.května 2019, tedy před měsícem. Žádné argumenty nebYly panem Hutkou opět dodány.

V nepřehledné situaci, kdy se žalobce domníval, že jednání bylo kvůli počasí anulováno, probíhaly zmatené diskuse, žádné výslechy a žalobce nebyl zbla na nic dozatován, dokonce nebylo ani zhodnoceno koncentrované řízení, které mělo být hlavním mottem žalovaného. Zcela „zapomenuta“ byla účast žalobce, tedy předsedy Jazzové sekce. Že zmatený průběh byl údajným ličením, se žalobce dozvěděl po  odchodu přítomných v síni, když soudkyni poděkoval slovy, že na toto jednání Jazzová sekce nezapomene. Soudkyně s kroužkem v nose odsekla, že líčení skončilo.

 

 

92. 28.9.2019 byla ministerstvu kultury odeslána žádost o finanční příspěvek pr výstavu k 75.výročí ukončení 2.světové války. MK ČR toto výročí v nabídkách neuvádí. Výstavu jiř v přípravách zaštítil prezident republiky Miloš Zeman.

90.Vnějším zásahem bylo z počítače odstraněno několik tisíc stran různých textů. 25.9.2019

89. Učast na soudním projednávání obvinění čtyř bývalých příslušníků StB kvůli akci Asanace. Pro nemoc odloženo na 12.11.2019

 

 

81 Zvýšení daní z nemovitostí by bylo pro Jazzovou sekci pravděpodobně likvidační; Zastánkyně represí ministryně Alena Schillerová byla písemně vyrozumněna, že Jazzová sekce uvažuje o permanentní akci Žebrám pro Jazzovou sekci. Až do konkrétního vyčíslení Sekce pozastavila přípravy na výstavy v příštím roce. Existernce Jazzové sekce je padesát let založena na vlastní kapse. Dopis byl podatelnou převzat 10.9.2019 a bylo čekáno na včerejší rozhodnutí Magistrátu Praha.

 

 

65. Výstavní program na rok 2020 je zaplněn.  Od dubna do konce září půjde o umělecká a dokumentární díla. Přípravy probíhají.

 

63. 6.srpna 2019. Prezident České republiky republiky udělil Jazzové sekci záštitu nad chystanou výstavou dokumentárních plakátů o 2.světové válce v příštím roce.

62. 25.6.2019 bylo na návrh soudkyně, jmenované v prosinci 2018, opětně odloženo  projednávání žaloby na Jaroslava Hutku, když i přechozí 24.dubna se rovněž na popud justice nekonalo. Žalovaný J.Hutka měl v dubnu uzavřít koncentrované řízení a do spisu doložit důkazy pro svá tvrzení. Červnové líčení se nekonalo v plném rozsahu pro teplé počasí za otevřenými okny z. Soudkyně přesto citovala náhodně vybrané věty ze stanoviska ministerstva obrany, se kterým se však Karel Srp nesoudí. Pan Hutka vlastní důkazy nepředložil.  Regulované líčení/nelíčení bylo poté dohodnuto na 18.října 2019. Soud za šest týdnů nedodal zápis nebo nahrávaný záznam o odložení ani přepis vět vybraných soudkyní s půvabným kroužkem v nose. Více bod. č. 51

tněě Švýcarska. Křečovitý překlad více nevysvětluje, avšak všechny starší odvysílané pořady jsou k přehrávání.  Prakticky od 20.7.2019 nevysílá Rádio Hortus.

 

51. 25.června 2019 od 14:30 proběhlo u Městského soudu v Praze 2 další jednání ve věci ochrany osobnosti mezi žalobcem předsedou Jazzové sekce Karlem Srpem a zpěvákem Jaroslavem Hukou. Novou soudkyní byla JUDr.Kateřina Takácsová.  Žalovaná strana opět nepřinesla žádné důkazy a hodnověrnost odvzovala ze stanovisek ministerstva obrany a tzv. Etické komise Parlamentu ČR. Byl přečten rozsudek soudu z r. 2000 o neplatnosti podpisu Karla Srpa pod slibem ke spolupráci s StB. Ačkoliv stanoviska MO a Ek nebyly součástí žaloby, soudkyně je citovala podle vlastního výběru. Aktéři Hutka ani Srp nebyli k věci dotazováni, ani po námitkách Karla Srpa, který se do čtení paní soudkyně svým názorem vnutil. Zbytečně. Přelomové stanovisko přineslo ministerstvo obrany (zřejmě člen generálního štábu plk.Stehlík), že Jazzová sekce nenarušovala komunistický systém a nemá nárok na uplaňování oceněnní za III.odboj. Zapomnělo, že naopak členové Jazzové sekce byli tímto ministerstvem a právě za tuto činnost oceňováni, bez ohledu na to, že se dva z oceněných členství v JS ještě za totality písemně zřekl a jeden podepsal slib ministerstvu vnitra.. Nepravdy o Jazzové sekci byly bezostyšně čteny bez ohledu, že by se soudkyně na pravý stav věci zeptala a byly brány za autoritativní stanovisko státní správy. Jednání pokračuje 18.října 2019.

50. 22.června 2019+  www,sputnik.cz přinesl zvukový a obrazový rozhovor s předsedou JS Karlem Srpem, který  vedl PhDr. Vladimír Franta, Ph.D.