OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI z r. 2018 KTERÉ PŘESAHUJÍ DO ROKU 2019

Říjen 2018

19.10.  9:30 Žaloba na ochranu osobnosti Karel Srp – Jaroslav Hutka. Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, Praha 2 – místnost 301 II.patro.

AKTUALITA Podle sdělení zájemce o diváckou účast na jednání soudu, bylo mu dnes sděleno, že všech 35 vstupenek je již rozdáno. Žalující strana (Karel Srp) o vstupenkách informován nebyl , nebyla mu jediná nabídnuta ani  pro rodinu a přátele. Líčení se koná v pátek 19.10.2018 od 9:30 Soud pro Prahu 2, Francouzská 19, 120 00 Praha 2

  Soud Srp-Hutka 19.10.2018 od 9:30 odročen. Hutka s advokátem JUDr.Svejkovským nepřinesli jediný písemný důkaz proti Srpovi. Srp s advokátem JUDr. Ing.Adamem Černým protistraně vyčetli, že se za rok a 3/4 nedokázali na jednání připravit.Svejkovský s Hutku pak požádali soudkyni aby důkazy proti Srpovi vyhledala v archívu Ústavu pro studium totalitních režimů – sama. Ještě se nestalo, aby žalovaná strana zaúkolovala nezávislý soud, aby dodal argumenty proti druhé straně. V justici k tomu došlo jen v případě Milady Horákové. Jednání bylo kvůli Hutkovi a Svejkovskému odročeno, avšak soudkyně případ nedokončí. Oznámila, že byla z případu převelena jinam.

  foto Bohdana 22.10. 17:00 Valdštejnské besedy 2: Téma 100 let České a Československé armády . Účastníci“Mgr.Jan Lipavský, Piráti – Ing.plk. Radovan Vích, SPD, RSDr.Karel Hošek, KSČM, Mgr.Petr Štěpánek. Připravili Šance na návrat, Syndikát novinářů Praha a Středočeského kraje, Jazzová sekce. Valdštejnská 14, P-1. Vstup volný

Záznam: www.spoleksance.cz

    25.10.2018 JUDr. Renata Vesecká a Karel Srp ve spolupráci se spolkem Šance na návrat, položili růže k pomníku François Mitterranda při příležitosti výročí jeho narození (1916)

  27.10.2018¨Nevzdání úcty François Mitterrandovi Francouzský prezident Emmanuel Macron, který přijel na dva dny do Bratislavy a Prahy, nepoložil květiny k bystě François Mitterranda. Neuctil ani výročí narozenin Velkého Evropana, které připadlo na den jeho návštěvy.  François Mitterrand přispěl významnou měrou k politickým změnám v bývalé Východní Evropě a legendární se stala jeho snídaně s československými disidenty v prosinci 1988.  Bystu instalovali v roce 2015 příznivci Jazzové sekce a to bez státních dotací. Záštitu převzal prezident Miloš Zeman. Je jediná mimo Francii a od ambasády vzdálená 400 metrů. Macronova pikantní euromise skončila v sobotu 27.10.odpoledne.

28.10.2018  20:00 Slavnostní večer u příležitosti státního svátku České republiky spojený s předáváním stá  tních vyznamenání. Vladislavský sál, Španělský sál. Pražský hrad.

28.10.2018 Na slavnostním udílení ve Vladislavském sále obdrželi z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy tři spolupracovníci Jazzové sekce Lenka Procházková, Milan Syruček a Zdeněk Zbořil. Velká gratulace.

    29.10.2018 Faculty of Divinity of Cambridge University, London Marta Chadimová – absolventka podzemní univerzity v Praze – odhaluje pamětní desku Cold War Students Thank Cambridge Lecturers. Patrony desky jsou přední britští intelektuálové, The British Jan Hus Educational Foundation, Charta 77 a Jazzová sekce. Více pod ikonou Language-English. Deska bude umístěna proti desce Britské královny.

31.10. Smazány informace o Jaroslavu Hutkovi Zatím neznámý hacker smazal kompromitující písemné informace na žalovaného Jaroslava Hutku (21.4.1947). Budou obnoveny.

1.11. Informace o Jaroslavu Hutkovi znovu nainstalovány.

 7.11. Čestné členství v JS pro Barbaru Day za úsilí o udržení nezávislé kultury v normalizačním Československu. Paní Barbara Day se prostřednictvím Vzdělávací nadace Jana Husa významně podílela na činnosti podzemních univerzit, zejména v Praze a Brně. Ve Velké Británii organizovala největší podpisovou akci za propuštění uvězněných členů Jazzové sekce, prakticky podporovala československý dizent a dodávala odvahu lidem za železnou oponou nezávisle myslet a jednat. Uspořádala festival české kultury v Bristolu v Anglii. Na snímku s Martou Chadimovou, realizátorkou pamětní desky na univerzitě v  Cambridge 29.10.2018.

Připravujeme pro Rádio Hortus: Záznam ze sympozia Společenské změny po roce 1968 a normalizace. Vystoupili Tomáš Pospíšil, Dušak Michelfeit, Milan Syruček, ze záznamu 2008 pro Brusel, Čestmír Císař, Oskar Krejčí, Peter Weiss, Jiří Kobza, Jindřich Beránek, Ladislav Laštůvka, Jan Šolta


Listopad 2018

9.11.2018 Kulturní pásmo Charlotta Garrigue Masaryková – Američanka, která se stala Češkou. Záštitu převzala manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová

22.11.2018 Rexlex na svých webových stránkách uveřejnil jako první informaci Česko zopakuje po světě slavnou mitterrandovskou snídani s disidenty. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček:“Plánujeme si připomenout mitterrandovkou snídani. V tuto chvíli ještě řešíme s francouzskou stranou, takže seznam míst a termínů zatím nemám k dispozici. Ve hře je, uvádí autor příspěvku Ondřej Kundra, že na české ambasády by mohli být – podobně jako v roce 1988 – pozváni lidé, kteří jsou v daných zemích v nemilosti kvůli svým svobodomyslným postojům a obhajobě lidských práv, dodává Kundra. Článek uvádí jména představitelů Charty 77 „v čele s Václavem Havlem, Rudolfem Battěkem, Jiřím Dienstbierem a Petrem Uhlem.“ Ostatní účastníci jmenováni nejsou.

Pro Jazzovou sekci jde o první informaci o 30.výročí snídaně, ačkoliv její předseda a Alexander Dubček byli pozváni přímo François Mitterrandem. Z prvých účastníků žijí pouze Václav Malý, Karel Srp a Petr Uhl. Ačkoliv ministr Petříček uvádí, že jde o koordinovanou akci s Francouzi a detaily nejsou známé, předseda Jazzové sekce se o akci dovídá teprve z tisku.       19.11.2018  17:00 Valdštejnská beseda 3 – téma: Sociální otázky v oblastech: Samoživitelky, Náhradní výživné, Domácí násilí, Azylové domy, Potřeby jeslí, Povinný poslední rok školky.

Příspěvky: Mgr.Eva Horáková (Piráti), Robert Vašíček (SPD), ¨Petra Jelínková (Zelení), Mgr.Semelová ‚KSČM) a dalčí. Uvádí Petr Burda.

 


Ppravují Šance na návrat, Syndikát novinářů Praha a Středočeský kraj, Jazzová sekce. Valdštejnská 14, Praha 1. Vstup zdarma.


29.11.2018 Firma O2 Czech Republic písemně sdělila, že z „technických důvodů“ v objektu Jazzové sekce nelze zřídit službu, tedy, že nelze zprovoznit pevnou tlf.linku, kterou Jazzová sekce téměř třicet let užívala. Tlf. číslo 257530523 „tímto vypovídáme smlouvu“ a „nahrazujeme ji novou objednávkou“. Sdělení firmy  O2 je bez data, není podepsané, poštovní obálka dodaná doručovatelkou nemá rovněž datu nebo razítko, známku atd. Ačkoliv dalším firmám v objektu telefony fungují, sdělujeme, že číslo 257 530 523 již neexistuje.

 

Prosinec 2018

 9.12.  8:30 Položení věnce u busty François Mitterranda při 30.výročí legendární !snídaně“ s disidenty . Úvodní slovo Milan Syruček.. Cca 40 min. Prosíme o dochvilnost, brána zahrad se zavírá – zimní sezóna. Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s francouzskou stranou zvažuje uspořádat současně snídaně i na dalších čs.ambasádách, kde by byli, cit. lidé kteří jsou v daných zemích v nemilosti kvůli svým svobodomyslným postojům a obhajobě lidských práv. Není známo, zda se v Moskvě počítá se skupinou Pussy Riot. Uvítáme květiny návštěvníků.

PROGRAM na 9.12.2018 30 let od snídaně s Mitterrandem./ Neděle 9.prosince 2018 od 8:30 / Jazzová sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 / Vchodem do zahrad – brána bude otevřena 8:00-8:45 (zimní sezóna) / 8:30 dárci samostatně položí květiny, bez projevů / 8:40 odchod od bysty do galerie / 8:50 zasednutí ke kulatým stolům nemající označení REZERVOVÁNO / snídaně: štrůdl – svařené víno;  /během snídaně uvítání a vzpomínání na mikrofon: Milan Syruček – Karel Srp / V Galerii výstava k Srpnu 1968 a zahr.výstřižků o Jazzové sekci. / Odchod dle libosti. / Pouze pro jednotlivce zaregistrované do 28.11.2018 (kapacita galerie):30 proběhla velmi úspěšná reploka

 V neděli 9.12.2018 od 8:30 proběhla v Jazzové sekci vzpomínka na 30.výročí první snídaně 9.12.1988, na kterou francouzský prezident François Mitterrand pozval předsedu zakázané Jazzové sekce Karla Srpa a Alexandra Dubčeka. Ostatní účastníky delegoval Václav Havel. Na včerejší vzpomínkové snídani též hovořil spisovatel Milan Syruček, který se s Velkým Evropanem několikrát setkal a tlumočil, např. v Bratislavě. V plném sále galerie Jazzové sekce padaly odborné otázky, počínaje Helsinskými dohodami, příčiny pádu komunismu po ženský svět F.Mitterranda.

Podle neověřených zpráv má 10.12.2018 na Francouzské ambasádě proběhnout tisková konference k zítřejší společné akci ambasády s ministerstvem zahraničních věcí věnovaná rovněž výročí prvé snídaně. Jazzová sekce informována nebyla. Podle Petříčka se zítra uskuteční akce, kde „má být položen důraz na otázku aktuálních lidských práv v dnešním světě a nikoliv na momenty česko-francouzské vzájemnosti…“

Současnou snídani uspořádal předseda Jazzové sekce Karel Srp, který byl účastníkem té legendární. Setkání zorganizoval spolu se spolkem Šance na návrat, který pomáhá lidem po výkonu trestu. Spolupráce to byla svým způsobem symbolická – i někteří disidenti krátce před snídaní s Mitterrandem pobývali ve vězení. Po položení květin k bustě Mitterranda, která byla symbolicky oblečen ado žluté vesty (v nichž se nyní demonstruje ve Francii), na snídani zavzpomínal Srp a na Mitterranda Milan Syruček, který o něm napsal knihu.

Mitterrand má ustláno pod Pražským hradem, vzbudí se na jaře

Snídaně v roce 1988 se spolu se Srpem za českou stranu zúčastnili také Petr Uhl, Václav Havel, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek a Václav Malý, za francouzskou stranu diplomati a politici. KSČ snídani nezrušila, protože by tím byla ohrožena návštěva Mitterranda, který předtím večeřel s prezidentem Gustávem Husákem. Den po snídani – 10. prosince 1988 – se uskutečnilo první oficiálně povolené protestní shromáždění na pražském Škroupově náměstí.

Představitelé doby včerejší i příští

Zatímco tehdy, podle slov Srpa, byla na snídani podávána šunka, máslo a pečivo, hosté v Jazzové sekci si pochutnávali na

vánočním štrúdlu a svařeném víně. Každý z návštěvníků si na památku odnesl kopii pozvánky z roku 1988, na jejíž druhé straně bylo poděkování za účast v roce 2018. Mitterrand prý tehdy řekl, že vítá představitele doby včerejší i příští, což se i stalo – rok se s rokem sešel a někteří z disidentů byli ve vysokých státních funkcích.

 Překladatelka, která v roce 1988 seděla vedle Srpa, mu řekla, že Mitterrand si nechal přeložit všechny články o Jazzové sekci. Syrůček zavzpomínal na Mitterranda jako na vnímavého člověka, který chtěl vše zažít na vlastní kůži – proto například když se mluvilo o bídě v Indii, strávil nějaký čas mezi nimi ve slumech.

FOTO: Snídaně s Mitterrandem po třiceti letech (snímek uprostřed v 1.ř. začíná Karlem Srpem, avšak některé sděl.prostředky jej vystřihly – fotka je přitom ve vlastnictví K.Srpa, kterému ji věnoval F.Mitterrand)

Snídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 5 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 1 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Historická snídaně – foto archiv Karla SrpaSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 2 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 3 – foto AC

Další fotky

Snídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 4 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 6 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 7 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 8 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 9 – foto AC

Prosinec

Komentář Jazzové sekce k informaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky: Snídaně francouzského prezidenta s disidenty otevřela naši cestu ke svobodě. 9.12.2018 / 10:42

Současná francouzská ambasáda parazituje na práci svých předchůdců. Stejně tak polistopadové bílé límečky v Černínském paláci. Zemi galského kohouta reprezentuje v České republice Francouzský institut, nikoliv ambasador, který se za dva roky nedokázal poklonit bystě F.Mitterranda deset minut chůze od svého úřadu. Dokonce i pan Macron raději dvě hodiny popíjel pražský mok, než by v den Mitterrandových narozenin, nedaleko, položil růži.

O chystané replice prvé snídaně na Francouzské ambasádě v Praze, kde byla Jazzová sekce zastoupena, se dozvěděla náhodou z Respektu. Pan ministr zahraničních věcí odepsal, cit. ….hlavní důraz má být položen na otázku aktuální ochrany lidských práv v dnešním světě a nikoliv na momenty česko-francouzské vzájemnosti…..

Pan ministr Respektu přidal: „Ve hře je, že na české ambasády by mohli být – podobně jako v roce 1988 – pozváni lidí, kteří jsou v daných zemích v nemilosti kvůli svým svobodomyslným postojům a obhajobě lidských práv.“

Lze doufat, že reakce těchto zemí, se kterými máme diplomatické styky, bude všeobjímající. Pochopí, že lidé, kteří mitterrandovskou tradici založili, dnes překáží.

Účastníky prvé snídaně vybíral Václav Havel. Dva si přál francouzský prezident: Alexandra Dubčeka a Karla Srpa, předsedu Jazzové sekce, tehdy v ilegalitě.

Nemá li jít o momenty česko-francouzské vzájemnosti, jak tvrdí pan Petříček, pak by byla výhodnější Matka Tereza, kdokoliv z Tibetu nebo skupiny Pussy Riot. Šikl by se i věřící, co jej hledá po světě policie. Naše.

Na snídani 2018 prý promluví na ambasádě sám pan ministr. O lidských právech. Doufejme, že předevčírem 1 700 zatčených Francouzů, kteří protestovali proti sociálnímu systému své země, bude již propuštěno. Až pak si pan ministr může vkládat Mitterrandovo jméno do úst.

V Praze 10.12.2018

PRÁVO 12.12.2012 Česko a Francie pořádaly v úterý snídaně s Mitterrandem

Závěr článku: Snídani naopak kritizoval účastník akce z roku 1988 Karel Srp. Podle něj francouzská ambasáda i ministerstvo zahraničí parazitují na práci svých předchůdců (zr. ČTK)

Politolog Eric Best připomenul

Friday Edition: Ronald Reagan, Charta 77 a Jazzová sekce

14. 12. 2018 – EB¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Ronald Reagan na rozdíl od Francoise Mitterranda snídani pro Chartu 77 a Jazzovou sekci 9. prosince 1988 v Praze neuspořádal, ale alespoň je pět měsíců předtím pozdravil při podpisu deklarace o Týdnu porobených národů Natan Šaransky, Armando Valladares a další mi řekli, že slova, která vyslovujeme v Americe, i ta, která vysíláme do světa, jsou slyšet i v uzavřených společnostech a vzdálených kobkách komunistického světa. Chci říct ženám a mužům národů v zajetí, kteří usilují o pravdu a svobodu, že je Američané slyší. Sledujeme váš boj. Čteme vaše texty. Myslíme na vás ve svých modlitbách. Sledujeme, co se s vámi děje.¨A ať už jde o polskou Solidaritu, československou Chartu 77, Jazzovou sekci, nebo Asociaci přátel Spojených států, maďarskou Demokratickou unii vědeckých pracovníků, lidi monitorující dodržování Helsinských úmluv a mnohé další, mohu vám říci, že nejste zapomenuti.

 

 

11.12.  17:0o  Neformální posezení: Studenti – Politici

17.12: 17 hod. Valdštejnské besedy 4  téma: Kultura a její oblasti. Témata: Péče o kulturní památky, včetně církevních – Dostupnost kultury v obcích – Role kultury v současnosti – Vánoce z pohledu současné doby. Vstup zdarma. Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1


   Zdarma pro posluchače a historiky (až do vydodání). 

Hovoří pamětníci mj. Peter Weiss, Milan Syruček, Jiří Kobza, Oskar Krejčí + hlas Čestmíra Císaře 

 

21.prosince 2018

WIKIPEDIA – Verze k 18.12.2018

Karel Srp starší

Tučně vyznačené bylo ve Wikipedii nejpozději dne 21.12.2018 vymazáno. Obě verze budou předloženy soudu v druhém projednávání žaloby Karla Srpa na Jaroslava Hutku dle zákona na ochranu osobnosti (žaloba není o penězích, ale o veřejné omluvě). Žalovaný Hutka k prvému jednání 19.11.2018 nepřinesl jediný důkaz pro svá nactiutrhačná vyjádření ve sděl.prostředních a proto soud nařídil tzv. koncentrované řízení, kdy žalovaný Hutka musí do 30 dnů spis doplnit a více již nesmí být spis důkazy doplňován. Pan Hutka do tohoto spisu nevložil jediný autentický důkaz (policejní záznamy před r.1989) a odvolává se na zprávy z tisku a knih vydaných po r.1989 a jako zdroj uvedl Wikipedii. Žalobci není známo kdo heslo Karel Srp starší vytvořil a tuto nezměněnou verzi biografického hesla na svoje jméno rozšířil o dodatky, které jsou zde vyznačeny tučně. Při kontrole Wikipedie dne 21.12.2018 zjistil, že byla vymazána.

Obecně se má za to, že hesla disidentů ve Wikipedii tvoří tzv,. badatelé napojeni na Ústav pro studium totalitních režimů s možným důrazem na přátelské, politické nebo podnikatelské vztahy. Texty nejsou autorům dávány ke korektuře. Jaroslav Hutka se kryje tiskem, etickou komisí Senátu ČR a dalšími !antikomunistickými neziskovkami, kteří se však zpětně kopírují tvrzení J.Hutky.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Karel Srp starší

Základní informace

Narození 18. ledna 1937 (81 let)
Beroun
Povolání hudební publicista
Ocenění Medaile Za zásluhy (2013)
Děti Karel Srp

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Karel Srp starší (* 18. ledna1937[1]Beroun) je český hudební publicista a dlouholetý předseda Jazzové sekce.

Obsah

Životopis[editovat | editovat zdroj]

Po vzniku Jazzové sekce byl Karel Srp nejprve jejím místopředsedou a později předsedou. Když byla široká kulturní činnost Jazzové sekce režimem vyhodnocena jako problémová, stala se sekce předmětem zájmu Státní bezpečnosti. Ta zahájila akci Jazz, monitorovala aktivity sekce, jejího vedení i vybraných členů.[2] Vztahy s režimem postupně přerostly v ostrou konfrontaci, při níž se Karel Srp a další členové sekce tvrdě bránili snahám o její zákaz či zásadní omezení jejích dosavadních aktivit. V roce 1986 byl Karel Srp zatčen a následně zařazen do politického procesu se členy Jazzové sekce. Odsouzen byl k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 16 měsíců. Po propuštění se ihned opět zapojil do činnosti sekce.

Jako předseda Jazzové sekce zorganizoval Srp koncem února 2013 v jejím sídle soukromou oslavu pro nově zvoleného (ještě neúřadujícího) prezidenta Miloše Zemana, jehož před volbami podporoval.[3][4] Dne 28. října2013 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

V roce 2017 podal Karel Srp žalobu na Jaroslava Hutku na ochranu osobnosti.

Spolupráce se Státní bezpečností[editovat | editovat zdroj]

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. prosince 2000 o neoprávněnosti evidence

V dokumentech Státní bezpečnosti Karel Srp figuruje jako její tajný spolupracovník HUDEBNÍK (registrační číslo 25280), vedený v kategoriích důvěrník, v letech 19791982 jako agent a roku 1983 jako důvěrník. Na 151 schůzkách měl Srp podat celkem 299 zpráv.[5] To se stalo předmětem skandálu, který vypukl roku 1999 po oznámení Srpovy senátorské kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky.

Při ukončení spolupráce roku 1982 si StB poznamenala: „Po zrušení Jazzové sekce … ztratil zpravodajské možnosti, neboť do té doby byl z titulu své funkce využíván jako vlivová agentura v akci Kapela. … Pramen si začal uvědomovat ztrátu důležitosti pro StB, a protože chtěl zůstat ve zpravodajské síti StB, začal podávat zkreslené informace. Prováděnou kontrolou agenturně operativními prostředky byly od r. 1981 zaznamenány signály, že HUDEBNÍK má tendence k neserióznosti. … Vzhledem k těmto skutečnostem ztratil HUDEBNÍK pro zpravodajskou síť význam.“[6] Roku 1983 byl na Karla Srpa znovu založen svazek v kategorii důvěrník. Cílem bylo využít jeho zaměstnání v hudebním vydavatelství Panton a kontaktů na americkém velvyslanectví v Praze. Zprávy jím podávané v této době byly velmi obecné a snadno dostupné z jiných zdrojů.[7] Srp se hájil, že jeho styky s StB byly součástí konspirativní hry dohodnuté mezi členy Jazzové sekce s cílem předávání irelevantních informací.[8]

Ve svazku písničkáře Vladimíra Merty se nachází jedno udání podané Karlem Srpem na Ladislava Zajíčka, zakladatele konkurenční organizace Sekce mladé hudby, se kterou měla Jazzová sekce napjaté vztahy, a sám Srp Zajíčka nepravdivě obviňoval ze spolupráce s StB,[9] což v 90. letech potvrdil i sám Zajíček.[10] Vladimír Merta situaci po pročtení svého svazku věc zhodnotil následovně: „Vždycky jsem si myslel, že agent byl Zajíček, ale místo něj jsem v seznamech našel Srpa.“ Vladimír Merta se však s Karlem Srpem za celé období normalizace nesešel – neznali se. Nemůže proto existovat ani udání.

Dne 12.3.1987 podává genmjr.JUDr.Bohumil Carda písemné hlášení genmjr.ing.Alojzi Lorencovi: „K posílení rozporů v celé organizaci Svazu hudebníků ČSR je využívána Sekce mladé hudby. V průběhu stanovení dalšího postupu rozpracování bude brána na zřetel i skutečnost, že V.Havel staví na stejnou úroveň význam opoziční činnosti Jazzové sekce s významem a činností Charty a zjištěné poznatky nasvědčují o záměru Jazzové sekce přejít po zrušení do ilegality.“ Z tohoto úředně ověřeného dokumentu vyplývá, že Sekce Mladé hudby s jejím vedoucím L.Zajíčkem byla vnitrem úkolována k rozbití Jazzové sekce.

Hudební publicista a člen Jazzové sekce Josef Vlček, krycí jméno Tesák, uvedl, že v době rostoucího nátlaku ze strany Bezpečnosti na členy Jazzové sekce a jejich častého předvolávání on sám se Srpovým souhlasem a instrukcemi podepsal spolupráci s StB. Zdůvodnil to tak, že tímto způsobem mohli kontrolovat, jaké informace StB získá.[11]

Karel Srp před uvězněním byl obklopen cca 40 členy s krycími jmény. Z dochovaného slibu Vladimíra Kouřila ministerstvu vnitra vyplývá, že byl učiněn před jeho členstvím v Jazzové sekci.

Písničkář Jaroslav Hutka uvedl: „Když jsem poprvé dostal svůj spis,… Příjemné překvapení bylo, že z mého okolí nikdo neudával. Jediný podstatnější udavač byl Karel Srp, tehdejší šéf Jazzové sekce. Od něj se dozvěděli docela podstatné věci… Pamatuju si, že za mnou přišel jazzman, půjčil jsem mu desky a zajímalo ho všechno, co dělám. Vím, o čem jsme tehdy mluvili, to ve spisu prostě i bylo. Před tím navíc byla stránka, že o mně mají málo informací a že za mnou musí někoho poslat. Další stránka už byla návštěva Karla Srpa. On dodnes sám nevěří, že udával.“

Jaroslav Hutka podal oficiální žádost o vystěhování 10.3.1978, když již byl evidován pod krycím jménem Zpěvák. S tímto krokem se netajil. O jeho vycestování s manželkou hovořil západní rozhlas. Předtím se Hutka marně pokoušel o spolupráci s tiskovým odborem Ústředního výboru KSČ, kde se podle dochovaného záznamu nabízel jako stálý redaktor. Dne 19.3.1978 o jeho vystěhování telefonuje do Švédska Václav Havel. 21.3.1978 o této emigraci spolu hovoří pracovníci hudebního vydavatelství Supraphon. Hutkovým legálním vycestováním se zabývají ze zákona odpovědné úřady mj. důchodový, zdravotní, školský. 13.4.1978 pořídil zaměstnanec Pražského kulturního střediska, který zajišťoval koncerty, že o Hutkově vycestování hovořil s Karlem Srpem. Dochoval se záznam sousedky z Hutkova bydliště. Známo není, že Jaroslav Hutka nemusel ilegálně přes elektrické dráty, ale, že obdržel dokonce písemné rozhodnutí ze sekretariátu ministra vnitra, že s opuštěním republiky souhlasí a nemají být kladeny překážky,nemusí mít cestovní pas, bez ohledu, že je proti Hutkovi vedeno trestní řízení pro nedovolené podnikání, ze kterého se patrně vykoupil tím, že do zachovaného protokolu uvedl jména pořadatelů, kteří mu platili v hotovosti.. Dochovaný rozkaz ministra genmjr. Vladimíru Stárkovi nebyl skartován a svazek uložen na 10 let do archívu, tedy do r. 1988. Oživen byl však již dva roky předtím a to XIV správou StB, která řídila československé emigranty-spící agenty.

[12]

Městský soud v Praze 13. prosince 2000 rozhodl, že Karel Srp byl ve spisech komunistické StB evidován jako její spolupracovník neoprávněně, ovšem pouze na základě skutečnosti, že nelze ověřit autenticitu jeho podpisu z rekonstruovaného mikrofišového záznamu. Navíc v době vydání rozsudku nebyla k dispozici další později zveřejněná rozsáhlá svazková agenda, která jednoznačně potvrzuje rozsáhlou vědomou agenturní činnost Karla Srpa pro Státní bezpečnost.

Tato spekulace nebyla doložena Archívem bezpečnostních složek, ani Ústavem pro studium totalitních režimů a ani použita proti K.Srpovi při žalobě na J.Hutku. Naopak při soudu v r.2000 byli svědci proti Srpovi vybráni ministerstvem vnitra a nepravost podpisu doložil soudem vybraný písmoznalec. Účelová tvrzení poskytuje tisku tzv.badatel Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, na kterých staví své argumenty žalovaná strana J.Hutky a tvrdí, že jde o veřejné mínění. K posledním patří informace o stovkách schůzek a poskytnutých zpráv Karla Srpa policii a to v letech 1979 až 1989, tedy i v době, kdy K.Srp udával z vězení své kolegy na svobodě.

[12]

Umělecká skupina PodeBal roku 2000 zařadila Karla Srpa do své výstavy „MALIK URVI“ (GEN – Gallery of Established Nomenclature).[5]

Jmenování členem Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu[editovat | editovat zdroj]

Dne 19. ledna 2017 jej prezident Zeman chtěl jmenovat na pětileté funkční období členem devítičlenné Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Komise funguje při úřadu vlády a vyřizuje odvolání žadatelů o osvědčení příslušníka protikomunistického odboje, pokud neuspějí se svou žádostí u ministerstva obrany. Právě Srpovi dříve osvědčení nevydala, což by mohlo být i překážkou k členství. Jmenování ale odmítl svým podpisem stvrdit premiér Sobotka.[13][14][15] Proti Srpovu jmenování protestoval např. Miroslav Vodrážka z Centra pro dokumentaci totalitních režimů,[16] někdejší bývalí aktivisté a členové výboru Jazzové sekce i samotná etická komise.[17][18] Rozhodnutí premiéra nepodepsat návrh ocenil mimo jiné ministr kultury a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman.[3] Sám Srp v rozhovoru pro Novinky.cz ke stávajícím členům komise mimo jiné uvedl: „Jsou to kariéristé. Jenže my na ně budeme pořád dohlížet. Ať si z nás nechtějí udělat nepřátele nebo my je tak rozmázneme od Pitharta až já nevím kam. Nebudeme si brát servítky. Máme tu materiály proti každému a pro každého. Nejsme Ústav pro studium totalitních režimů.“[19]

V červenci 2017 prezident Zeman Karla Srpa navrhl jako nového člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů[20]. Vzhledem ke členství Karla Srpa v Komunistické straně Československa před únorem 1990 však nesplňuje základní podmínku člena rady. Podle historika Petra Blažka je členská karta Karla Srpa součástí Národního archivu.

Dalším prezidentem navrženým náhradníkem do komise se stala spisovatelka, disidentka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková. Nebyla komisí rovněž schválena z titulu, že přispívá do levicového denního tisku. Premiér Sobotka po své abdikaci nezanechal žádný podklad pro své rozhodnutí. Komise Senátu ČR o Srpově nominování jednala zcela beze spisů, jak dokládají fotografie, v jejím čele stojí bývalý funkcionář Socialistického svazu mládeže a předsedou samotného Senátu byl pět let normalizační KSČ..

Falzifikáty

22.ledna 2017 odvysílala ČT 1 v pořadu 168 hodin pořad Záznam č. 38. Pořad se týkal Karla Srpa a jeho údajných aktivitách pro StB. ČT převzala fotokopii uvedeného záznamu z webových stránek Jaroslava Hutky. Na pořad reagoval příslušník ministerstva vnitra označený za autora a vydal čestné prohlášení, že není autorem publikovaného textu a nemůže být proto ani pravdivý obsah. Údajný záznam měl být z roku 1978 a Česká televize jako jeho součást umístila barevnou fotografii Karla Srpa, pořízenou však o několik let později. Karel Srp podal stížnost Radě České televize, která v odpovědi uvedla, že se případem bude zabývat.

Karel Srp text z Hutkovy stránky zadal soudnímu písmoznalci. V odborném posudku je na příkladech uvedeno,že se jednoznačně jedná o falzifikát. Znalecký posudek byl předán soudu.

V současné době jsou řešeny další případy falzifikátů.

 AKTUALITY  v roce 2019

´

1/2019  Odpojení pevné telefonní linky O2.

Z historie: Pevná tlf.linka Jazzové sekce uváděna v tlf.seznamech cca 30 let začala od října 2017 vykazovat výpadky spojení. Faktury byly pravidelně a v plné výši hrazeny. Přicházely bez ohledu, že spojení neexistovalo. Komunikace s O2 jde pouze automatem. Na papírových fakturách nejsou uváděny žádné maily,pouze adresa, na kterou nikdo neodpovídal. Náhodně jsme se dostali k vedení O2. Do druhého dne byla linka v provozu. I přes víkend jsme byli dotazováni, zda je vše v pořádku. Po týdnu opět zmlkla. Vystřídalo se zde 5 různých opravářů. Stanice je vedena pod ústřednou, která spravuje spoje parlamentu, senátu, ambasád a dalších institucí.

Poslední opravář odešel 8.11.2018. Spojení fungovalo na tři hovory. V jednom bylo nabídnuto jiné tlf.číslo; přijali jsme telefonicky  222 520 701 a zrušili desítky let zavedené spojení.  Dne 29.11.2018 jsme obdrželi Vyjádření k realizaci požadované služby. . Není podepsané, nemá datum, obálka není ofrankovaná ani jinak poštovně označená. Sděluje, ž O2 prověřilo možnosti zřízení přípojky na adrese Jazzové sekce a zjistili jsme, že z technických důvodů nelze službu zřídit.. Tímto vypovídáme smlouvu na základě výše uvedené objednávky. O2 děkuje za pochopení.

Dne 29.11.2018 byl Jazzovou sekcí zaslán dotaz o formálních nedostatcích korespondence, požádáno o dosavadní vyúčtování za období, kdy přístroj nebyl námi vypnutý, reklamujeme nefunkčnost nové linky 222 520 701 ke dni ukončení možnosti telefonovat, protože papírové informace musíme ze zákona o archivování účetních dokladů zachovat a jednání v duchu obchodního zákoníku.

Přesto O2 účtuje Jazzové sekci i za listopad 2018 částku 299,48, kterou však strhává z jakéhosi přeplatku, který byl Jazzovou sekcí proplácen za dosavadní nefunkční službu – tedy za službu, kterou nemohl využívat. Už fakt, že došlo k nespravitelnému  přerušení fungující pod O2 i předchůdci desítky let a to v ústředně, která spravuje úřady státní správy je podezřele-kuriózní. Na nezaplacení faktury 02, byť  vystavené na neprovedené práce, čeká exekutorský úřad dané instituce, který organizaci bleskem zavleče do připravené pasti. Kuriózní je, že nerealizovatelná přípojka  má po zdvižení trvale  obsazovací tón a že dalších uživatelů stejné ústředny potíže nemá.

V zákonné lhůtě O2 k 1.1.2019 O2 nereagovala.

2/5.01.2019 V sobotu 5.11.2019 byl obnoven provoz pevné tlf.linky a to nikoliv pod tel.č.222 520 701, jak 8.11.2018 nově zvolilo O2, ale pod starým tlf.č. 257 530 523. Znamená to, že vyjádřená O2 z 29.11.2018 o nemožnosti službu zřídit, byť fungovala desítky let a vypovězení nedatované smlouvy bylo mylnou informací. Technik o téměř dvouleté anabázi nevěděl a opravu provedl v běžné ústředně, kde bylo i pět jeho předchůdců. Lze se domnívat, že „oparava“ je výsledkem na rozhovor v Parlamentních listech dne 3.1.2019

3/ 4.01.2019 Firma O2 se písemně omluvila za komplikace a reklamaci uznala za oprávněnou a nebude účtovat za nové tlf.č., protože v platnosti zůstává původní 257 530 523. Podepsán Specialista reklamačního oddělení.

4/ 14.1.2018 Jazzová sekce – Rádio Hortus obdržela ultimatum, podle kterého zapsaný spolek OAZA – sdružující údajně zvukaře nahrávek požaduje za vysílání měsíčně 1 až 5 tis.Kč. Ultimatum – smlouva je dle spolku povinná, krytá ministerstvem kultury a pokutovaná, pakliže se nenaplní.

Jazzová sekce, dobrovolná kulturní organizace Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1

OAZA asociace zvukařů  mailem oaza@oaza.eu čj. dodejka č. 52 došlá 14.1.2019 V Praze 15.1.2019

Vážený pane Ulme, obdrželi jsme formulář Hromadná smlouva licenční¨…s přílohami č. O a č.1

se zpětnou vynucovací povinností úhrady od r. 2019. Jedná se o prvou korespondenci s vaší organizací a proto jsme nereagovali na váš sazebník.

Padesát let jsme neziskovou organizací, bez státních dotacích a placených zaměstnanců. Až dosud jsme hradili všechny oprávněné faktury ze svých kapes.

Uvádíte, že zastupujete mistry zvuku; protože jsme v této branži činní desítky let, stejně jako ve vydavatelské nebo produkční, přibližte nám laskavě jména vámi zastupovaných mistrů zvuku, abychom věděli, komu peníze plynou. Slibujeme, že se žadatelům budeme důsledně vyhýbat. Možná některé známe z natáčení v Karlínské Besedě, Mozarteu, ve Vinohradské, Rudolfinu, kde nevyšlo s Japonci quadro, stříhali jsme na Strahově – bavíme se nad sebevědomím machrů od čtyř šavlí na mixpultu, které neměl ani John Lennon, když na jeden mikrák a u otevřeného okna do zahrady nahrál Imagine, nebo slavný violoncellista Pablo Casals, o Milesovi Davisovi nemluvě. Za padesát let nikdo nechtěl od Jazzové sekce korunu. V Karlíně to spravilo pár becherovek o pauze. A to jsme točili první ligu.

Za padesát let umíme vydávat nahrávky, knihy i časopisy vlastními legálními silami včetně distribuce. Od tohoto okamžiku rušíme nekomerční vysílání na Rádiu Hortus např. namluvené texty Franze Kafky, Alberta Camuse, vzpomínání na koncentráky Arnošta Lustiga, Marka Twaina, výchovné pořady o vážné hudbě – měla to být Pucciniho opera Turandot a další. A zítra nepůjdou dokumentární záznamy z pohřbu Jana Palacha ani z Palachova týdne, kde jsme byli. Gratulujeme.

Ministerstvo kultury tak naplní funkci „řádného hospodáře řečí zákona“, jak tvrdilo i před lety kdy nás za nemlich stejnou činnost zakázalo a poslalo do lochu. Dodnes dluží Jazzové sekci zabavené peníze na kontech,zničené knihy, psací stoly, klavír atd. Vydírejte mistry legislativy tam.

V kratší verzi jsme dopis včera odmejlovali panu ministrovi a dali zprávu ČTK, že nebude pořad o Janu Palachovi.

S úctou Karel Srp, předseda Jazzové sekce, registrace od 1969

5/2019   Asi dne 14.-15.1.2019 Smazána z webu rádia Hortus upozornění, které pořady českých umělců nebudou uvedeny po výstraze Asociace zvukařů

6/ Zhruba od 8. do 19.1.2019 bylo neznámým zdrojem vypnut příjem rádia, ačkoliv parametry na vysílány potvrzovaly, že vysílání funguje. 19.1.2019 byl systém námi převeden na náhradní.