AKTUALITY 2020 – 2019

129 Celosvětová pandemie nabírá na síle; školy, obchody, úřady, kult.zařízení a další zavřeny. Zahájení výstavy válečných plakátů zatím v nedohlednu

128 22.3.2020Kvůli pandemii se stále nedaří pokračovat ve vysílání int.rádia Hortus.

127 20.3.2020 Jazzová sekce se zúčastnila pohřbu básníka Miroslava Kováříka

126 Soud předsedy Jazzové sekce s Jaroslavem Hutkou byl odložen na pátek 29.května 2020

125 I přes vydaná omezení pokračují přípravy na výstavu válečných plakátů SSSR, USA a Protektorátu; laminování, výroba venkovních panelů, kopírování nahrávek, tisk informací. Vše bez  státních dotací.

124  V dúsledku pandemie koronavirem nebudou v dubnu plánované výstavy .

123 9.března proběhla 17.Valdštejnská beseda věnovaná kultuře za účasti zástupů šesti pol.stran. Opět plno

122 Trvá poruchovost Rádia Hortus; repríza odvysílaných pořadů za minulý rok lze však naladit.

121 V souvislosti s přípravou výstavy válečných plakátů byl předseda Jazzové sekce pozván na recepci Dne obránce vlasti, kterou velvyslanectví Ruské federace vzpomene konce 2.světové války

120 Sledovanost rádia Hortus dle lednového průzkumu Google činila 4,6 z pěti bezu ohledu na vynucenou poruchovost

119 Při odchodu Karla Srpa z budovy Městského soudu došlo k pokusu o jeho vyprovokování zatím neznámou televizí: Mezi bezpečnostní rám a zdí schodiště se postavila obtloustlá pracovnice televize, která dokonale ucpala východ. Současně asi 20 cm od úst Karla Srpa se objevil objektiv zapnuté TV kamery a blesková otázka:Bylstevestébé ? Odchod musela zajistit rychlá ochranka soudu.

118 Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Helena Válková podala trestní oznámení na publicistu Petra Blažka za pomluvu. Blažek byl jedním ze dvou svědků Jaroslava Hutky proti Karlu Srpovi. Předseda Jazzové sekce se H.Válkové nabídl jako svědek. Blažek se stal populárním opakovanou zprávou, že Srp doručoval tajně stovky udání svému řídícímu důstojníkovi i z vězení. V případě H.Válkové ji nařkl z pracovní spolupráce s hlavním žalobcem JUDr. Josefem Urválkem v trestní věci vedení protistátního spikleneckého centra pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady (20.-27.11.1952) , kdy Heleně Válkové byly asi dva roky.

117 V internetovém světě kolují úředně potvrzené faksimile  o skutečném vycestování J.Hutky na západ, jména jím udaných pořadatelů, kteří mu např. dávali dlaňovky včetně záznamu agenta Michala o telefonátu Václava Havla do Švédska, dopis a další kompromitující písemnosti.

116 Probíhají badatelské a organizační přípravy na nejrozsáhlejší výstavu dokumentárních plakátů z 2.světové války. Objevují se nahrávky státníků od nástupu po pád Japonska, které budou nonstop doprovízet exponáty např. v galerii. Pro veřejnost zdarma od 1.5. do 30.9.2020 cca od 11 do 17 hod.

115 24.1.2020 Protokol o soudním jednání Srp-Hutka konaný 21.1. obsahuje šest stran, při čemž na prvních čtyřech je popisována historie; v dalších je rozhodnuto, že se příští líčení budou týkat pouze 4 stran, které jsou zde zveřejněny a ze kterých vyplývá, že předseda Jazzové sekce se žádným způsobem nedotkl ani nepoškodil nebo někomu nevznikla újma jeho jakýmkoliv jednáním během normalizace. Byl zprotokolován diopis ředitele ÚSTRU z loňského roku, že písemnosti, o kterých hovoří pínové Vodrážka, Žáček, Schovánek nabo Blažek, se v archívu USTRU nenacházejí. Soud se nebude zabývat stanoviskem etické komise, jehož text vychází z počítačů jmenovaných /pozn.red,) a na příštím jednání je předpokládám prvý výslech Karla Srpa, který si nárokuje stejnou délku jakou měl dr.Vodrážka, tedy hodinu dvacet minut. Mezi diváky byli napž. pánové Křivínek /krycí Slávek, který se úředně vzdal členství v JS na konci totality) a pan Ivan  Prokop. 40 dalších krycícj jmen chybělo.

114 21.1.2020 proběhl soud ve věcí ochrany osobnosti mezi Karlem Srpen, kdy soud již po několikáté vyzval žalovaného Jaroslava Hutku, aby předložil důkazy o Srpově udávání, který se, dle Jaroslava Hutky zachovalo i s podpisem několik stovek a dle Hutkova poradce tzv.badatele Petra Blažka existují i udání, která Karel Srp zasílal jako vězeň v 80.letech zejména z nápravného zařízení Plzeň Bory. Na soudní jednání pan Hutka přinesl pouze čtyři listiny z velké části nečitelné, které zřejmě zaznamenávají rozhovor Karla Srpa s pracovníkem Pražského kulturního střediska, které Jazzové sekci zajišťovalo kapely na vystoupení.Týkal se dotazu, zdali má být počítáno s vystoupením J.Hutky v Lucerně, pakliže požádal o vystěhování.  Při včerejším soudním projednávání se žalovaná strana (Hutka) distancovali od stovek zpráv avízovaných tzv.badatelem Blažkem s odůvodněním, že se netýkají tohoto sporu. Soudkyně navíc před svědky otevřela databázi občanů s probíhajícími soudními řízeními včetně příloh průkazné dokumentace. Jméno Karla Srpa zde nenašla v adresáři všech závadových osob republiky. Žalovatel dále přečetl dopis ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů a Archívu bezpečnostních složek, který loni napsal, že podobné dokumenty se v archívu nenalézají. Soud pokračuje začátkem dubna 2020, protože ještě nebyl vyslechnut Jaroslav Hutka a Karel Srp. V předvečer soudu 21.1.2020 se na internetu objevila obsáhlá a kvalitní analýza případu, včetně navazujících důkazů o provázanosti  kolem celého případu.

2019

 

113. 21.ledna. Před 11 hod. skončilo další líčení ve sporu na ochranu osobnoti mezi Jaroslavem Hutkou a Karlem Srpem. Žalovaný Hutka opět nepřinesl stovky jím avizovaných udání, ale pouze čtyři papíry s obvyklými údaji o koncertech, nebo známé skutečnosti, že hodlá emigrovat. Uváděných stovek dalších se vzdal, údajně, že se jej netýkají a jsou tvrzeními pány Blažkem a Vodrážkou. Soudkyně při veřejném ověřování oněch čtyř v celostátním registru, kde jsou ke jménům přidruženy další podrobnosti, konstatovala, že se zde ve vztahu Hutka-Srp nic nenachází. Jednání bylo překvapivě sledováno značným počtem přidrzlých investigativců, vzhledem k čestvé smutné události – úmrtí předsedy Senátu ČR. Pokračování soudu bude 3.dubna 2020

112 21.ledna 2020 Soud Hutka – Srp pokračování, kdy je očekáváno předložení důkazů o udávání Karla Srpa na Jaroslava Hutku, o které soud žádá J.Hutku třetím rokem.; 9 hod. Francouzská ul. Praha 2

111  1.1.2020  OMLOUVÁME SE ZA OMEZENÍ NÁVŠTĚVNOSTI V ČÍTÁRNĚ do pol.května z důvodů náročné přípravy dokumentárná výstavy.

110 28.12.2019 Natáčení rozhovoru s dr.Svobodou o imunologii. Připravila Marta Chadimová

109 Děkujeme za vánoční přání, která přišla z Kanceláře pana prezidenta, amerických diplomatů, kteří působili v Praze během normalizace, Parlamentním listům,  a desítkám dalších trvalých přátel.

108 Pro příští rok bude užíváno toto logo.

107 lidovky.cz. uveřenily 18.11.2019 titulek Srp měl donášet i na Knížáka….s textem se předseda Jazzové sekce seznámil 5.12.2019 a požádal o omluvu. Pana Milana Knížáka za totality ani jednou neviděl ani s ním nehovořil. Poprvé asi pět let od Listopadu 89 v televizní debatě a nikdy jindy. Obdobně je tomu u jiných článků, kdy se totéž opakovalo u zpěváka Vladimíra Merty, jak uvádí pan Hutka. Dále lidovky.cu uvádí, že Karel Srp podal řídícímu důstojníkovi StB za normalizace 299 písemných zpráv – v některých případech badatel Petr Blažek uvádí o stovky zpráv víc, odesílaných K.Srpem dokonce tajně z vězení Pankrác, Ruzyně a Bory. Ačkoliv soud nařídil koncentrované řízení, při kterém měl pan Hutka některé z písemných udání přinést, v zákonné ani jiné lhůtě dodnes jediné nepřinesl. Dalším výmyslem v článku Lidovek od redaktora Michala Bernatha je jméno soudkyně, která byla nahrazena jinou.

106 11.prosince 2019 se formálně stane velvyslancem Turecké republiky pan. Egemen Bagis, který 3.prosince pozval na diplomatickou kávu předsedu Jazzové sekce-Artfora. Z ambasády odjeli někteří pracovníci do Jazzové sekce, kde setrvali v delším velmi přátelském rozhovoru. Ve schůzkách bude pokračováno. Rozhovory se mj.týkaly aktivit Sekce ne příští rok, o kterých si Jeho excelence vyžádala písemnou informaci a byly vzpomenuty i dvě velké výstavy právě v Jazzové sekce o Gustavu Kemalu Ataturkovi a pomoci německým uprchlíkům před Hitlerem.

105.15.Valdštejnská beseda se uskuteční 27..ledna 2020 od 17 hod. Valdštejnská 14, Praha 1.

104 2.12. v 17 hod. Na Valdštejnská besedu č 14 – téma Gender – přijdou besedovat.

Zeleni -Bc Anna Gumplova

KSČM -ing Monika Hoření

Trikolora -Judr Monika Čirtkova
Aliance Narodnich sil -PhDr Vladimíra Vitova Ph.D
a Pirati jeste besedujiciho dodaji
ODS se nezůčastní. Moderuje Petr Burda
Jazzová sekce, Valdštejnská 14, Praha 1; Brána otevřena 16:45 – 17:15

103.Na obrázku může být: text O konferenci Britského velvyslanectví na téma disent a jeho přesahy do společnosti nebyla Jazzová sekce informvána. V tiskové zprávě velvyslanectví je uveden Pavel Bratinka, zúčastnila se Marta Chadimová (mj. pořádala ve svém bytě s Brity podezmní univerzity a její zásluhou byla  na univerzitě v Cambridge loni umístěna pamětní deska, děkující za pomoc československým intelektuálům), vzácnými hosty recepce na ambasádě byli i dva profesoři, kteří na své ilegální cestě do Brna několikrát přespali u Karla Srpa a dále organizátoři Nadace Jana Husa, která se významně podílela na univerzitách i mimo Prahu. Archív Jazzové sekce obsahuje stovky výstřižků z let zákazů a věznění, které ve Velké Britániii vyšly.

112.  ČTK 16.11.2019 :Třicáté výročí listopadu 1989 a pádu komunismu v Československu si v pátek připomněl i Londýn. V ikonické radnici londýnské City s osmisetletou tradicí začal večer Sametový ples svobody. Revoluce ukončila i špionáž agentů StB v Londýně. Svazek si vedli i na současného lídra britské opozice Jeremyho Corbyna. Pád normalizačního režimu byl přelomovou událostí taky pro tisíce Čechoslováků v exilu.

Dle České televize, jak uvedl zpravodaj Bohumil Dostál,  se mj.-zúčasnil ministr zahraničí Petříček; nebylo zmíněno zda na Sametový ples byl pozván z ČSR skutečný účastník Listopadového puče, stejně jako nemá ČT ponětí, kdo neskutečně přivedl k varu bývalé představitele ČSSR, kterým byl Sir John Stevas, Baron of Johnof Fawsley,(1929-2012) který jako člen britského parlamentu zahajoval Evropské kulturní fórum (1986) a na této nejvyšší následné konferenci Helsinského procesu nečekaně hned v úvodu vyslovil otázku represí proti Jazzové sekce v Československu.  Současný vzdělávacáí systém v České republice Helsinské dohody důsledně zašlapává zejména proto, že vyšly z iniciativy Sovětského svazu a Spojených států Amerických a jejich dodržování podepsali deesítky prezidentů všetně SSSR nebo ČSSR.  Teprve na základě jejich neplnění ze strany Československu vznikla Charta 77. Sdělení ČTK, že sametová revoluce ukončila špionáž agentů StB v Londýně neuvádí  zda tímto okamžikem byla rovněž ukončena činnost britských agentů v České republice, které zdrojovali právě tehdejší skuteční a neplacení disidenti, riskující mnohaletéé vězenění za protistátní činnost.

111. Přiíležitosti nadcházejícího výročí 17. listopadu 1989 ocení předseda Senátu Jaroslav Kubera britského konzervativního filosofa Sira Rogera Scrutona za jeho činnost v rámci tzv. podzemní univerzity v komunistickém Československu. Bytové semináře v Praze, Brně a Bratislavě pořádal pro studenty, kterým nebylo tehdejším režimem umožněno studovat na vysoké škole.Předání Stříbrné pamětní medaile Senátu proběhne v pátek 15. listopadu 2019 od 18:45 do 19:30 v Paláci Žofín (Slovanský ostrov 226, Praha 1). Info: Senát ČR. Sir Scrouton patří mezi stovky světových intelektuálů, kteří podepsali protest proti uvěznění členů Jazzové sekce v r. 1986. O ocenění se Jazzová sekce dozvídá náhodně.

110.  13.11.2019 Jazzová sekce a Rádio Hortus získali v měsíčním hodnocení Googlu z pěti možných hvězdiček 4,6.

109. V rámci oslav 30.výročí pádu Berlínské zdi, kterých se zúčastnil prezident Miloš Zeman  (8.-9.11.2019) zahrál na pověstném Alexanderplatz Mikoláš Chadima a kapela Mona Mur. Bzývalý kancléř Spolkové republiky Německo Gerhard Schröder mj. řekl: Nikdo nikdy nezapomeneme jeden ze začátků tohoto vývoje, který se uskutečnil v Praze. Německo je Česku vděčné za roli, kterou sehrálo při pádu Berlínské zdi v roce 1989.

108. V pondělí 11.11. od 17 hod se uskuteční již 13.Valdštejnská beseda v pražské Jazzové sekci, Valdštejnskáá 14, P-1; Téma 30 let od Listopadu 1989: Osobní vzpomínky/1990 svobodné volby/1991 malá privatizace/1992 velká privatizace/1993 bankroty a rozpad republiky/Zhodnocení vývoje. Vstup zdarma.

Valštejnská beseda č.13 ,konana 11.11.2019

SPD -Mgr Jiří Kobza
Zelený -ing Daniel Kunc
Trikolora -ing Václav Kubata
Piráti-Mgr Tomáš Šídlo
KSČM-PHDr Josef Skála CSc
ODS -se omluvili
ing Petr Urban

107. 5.11.2019 skončila nejdelší  odstávka Rádia Hortus za 17 let.

106. Převrat, pravda, fámy a lži o 17. listopadu je jeden z 25 titulů, které vyjdou ke 30.výročí Listopadu 1989. Autorem je Olin Jurman a kolektiv účastníků, kteří u převratu byli. Křest proběhne v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1.Vstup zdarma.

105 30 října byla zahalena na zimní sezónu busta Françse Mitterranda a proběhl křest nové knihy Milana Syručka.

104. V průběhu víkendu bude opraveno Rádio Hortus, vysílající 17 let.

103. Britský velvyslanec v Praze bude moderovat seminář o Česko-britských undergroundových seminářích – univerzitách konaných v Československu v letech 1979-1989. Uskuteční se 14.listopadu ve  Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha

. J.E. Nicholas Archer rovněž uspořádá recepci, na kterou byla pozvána mj. Marta Chadimová, jedna z organizátorů tehdejších podzemních univezit a autorka loňského projektu, kdy na univerzitě v Cambridge byla instalována pamětní deska připomínající pomoc západních intelektuálů československému disentu. Součástí vzpomínky bude i beseda se studenty.

Cambridge, 29.10.2018

102.Od 1.listopadu nastává zimní sezóna v Palácových zahtradách a hlavní vchod do Jazzové sekce bude až do jara 2020 uzavřen.  Na zdi vedle dřevěných vrat Valdštejnská 14, Praha 1  je zvonek; návštěvy je dobrí předjednat mailem. Pro krátké návštěvy je možné zdarma parkovat.

101.  Stále trvá porucha na vysílání Rádia Hortus ke které se přidružily nákladné opravy zesilovačů, mixpultu, kabeláže a kopírky, které jsou nad finanční možnosti Jazzové sekce.. 24.10.2019

100. Bývalý důstojník zpravodajské složky StB se nabídl svědčit v procesu Srp – Hutka. 24.10.2019

99, Předseda Jazzové sekce odmítl účast na besedě Českého rozhlasu zda je Vladislavský sál vhodný pro udílení státních cen z rukou prezidenta Miloše Zemana, 24.10.2019

98. Ke kauze Srp – Hutka: Bývalý důstojník StB  zaslal 20.10.2019 šesti redakcícm+ ČTK  následující text; měll na starosti tzv. závadovou mládež, ze které pro svou práci získával konkrétní osoby z řad undergroundu a také Jazzové sekce. Jde o anonymního, ale komplexně informovaného důstojníka, který pro nesouhlas zejména s postojem ministerstva kultury v druhé pol.80.let od služby odešel. Většinu hlášení stylizoval právě on; jeho zásluhou bylo, že vedení Jazzové sekce nebylo souzeno o několik let dříve, kdy by byly tresty mnohonásobně vyšší a byly kombinovány s tzv. spoluprací se zahraničními službami, ale „sklouzly jen“ do hospodářské činnosti a v záznamu soudu není o nepřátelské činnosti JS zmínka. Dopis byl rozeslán bez kooperace s dalšími osobami. Část:

  Co se na to podívat z jiného úhlu pohledu?

Pan Vodrážka a Blažek? Bože, úroveň „duševních malorolníků s úsporným myšlením“ popleteni sami sebou a dalšími „tunami“ falzifikátů, které jim kdosi připravil jak v digitální formě, tak ve formě mikrofiší coby studijní materiál pro takováto veřejná prohlášení. To nejen u pánů Srpa a Hutky. Informace, které jsou vydávány za originály dokumentů a myšlenek v těchto obsažených jsou bezzubé splácaniny, nikomu tehdy neškodící a nic neříkající. Jejich původ je v časopise „MELODIE“ a „BRAVO“ a jsou dokořeněné obecnými informacemi ze zájmového prostředí muziky tehdejší společnosti, které se probíraly v kdejakém šenku, nálevně a výčepu.

Proč? Může se někdo zeptat. Odpovím, proto, že jsem chtěl chránit organizaci, která tehdejším mocným vadila a byla vedena coby nepřítel v oblasti kultury. Docela dost dlouhou dobu se tato zpravodajská hra a kombinace dařila. Pak to začalo „smrdět provalem“ a já „HUDEBNÍKA“ z archivoval a vypadnul v roce 1986 do civilu. Za vteřinu dvanáct, říká se, že? „HUDEBNÍKA“ zanedlouho zavřeli a můj život šel až do roku 1989 tak nějak dál.

Tohle mně ovšem z relativního důchodového klidu poněkud rozhodilo. Přepisovat archivy si nedovolil v historii téměř nikdo, ani bolševik ani nácek. Tohle je prostě „majstr štyk“ ze špíny a bahna a účelové dezinterpretace a já je u toho náhodou na úrovni velikosti omylu chytil.

Je podivné, že se mně na to nikdo v soudní při o slávu a čest dávno minulou neměl  zájem zeptat na cosi na co bych jako autor těch agenturních zpráv, pokud jsou ovšem všechny skutečně moje, dovedl kvalifikovaně odpovědět. Namísto toho byli k soudu přizváni skuteční novodobí odborníci na tehdejší činnost zpravodajských služeb, kteří navíc přidávají i jimi prozkoumanou oblast jak moc a proč byl HUDEBNÍK pro StB cenným, čímž vlastně hovoří za mně coby autora těch oněch myšlenek a tehdejších mých činů.

Čerpají prý z archivů a od dobových pamětníků. Tím mají nepochybně na mysli falsa a podvrhy údajných dobových dokumentů a dezinformace a dezinterpretace těch, co byli ochotni přeskočit v revolučním kvasu v pudu ekonomické sebezáchovy do protijedoucího vlaku a práskat nesmysly na své bývalé kolegy a pracovní činnost. O morálních kvalitách takovýchto mravních hybridů není nejmenších pochyb. Ti co ve zpravodajských službách opravdu něco uměli a znamenali, zmizeli za novým životem dle svých možností. Stejně jako tenkrát já. Ti ostatní co pro svou úroveň nemohli změnit svůj život, změnili ve jménu vítězů a jejich žoldu svá neměnná přesvědčení. K hvězdné pěchotě rozhodně nepatřili a dodnes, jak vidno, nepatří. Za mnou též přišli v roce 1992. Dostali kávu, něco domácího páleného a zase odešli. V roce 1994 začalo mé trestní stíhání. Mezi tím přišli jiní. Ne z KGB, ale odjinud. Nabídka, s rodinou, pod krytím, ven? Nehodlal jsem sloužit cizákovi, jakémukoliv. Tedy jsem zůstal ve svém myšlení konzistentní. A? … a šel za to sedět !!!

Je velmi dobré, že moje tehdejší profesionalita je i dnes uvádí, stejně jako tenkrát mně nadřízené a nadřazené soudruhy, v hluboký omyl. Prostě, stejně, tenkrát jako dnes, sežrali to jako pes. Asi jsem byl fakt dobrej a to natolik, že mně neustále po revoluci tahají před soudy a do vězení. To více jak 25 roků, čímž zcela naplňují to, co by mně bývalo čekalo, kdybych u své nesouhlasné činnosti s oficielní vládní a stranické linii byl přistižen. „Prvohlavové“ trestné činy co do „flastrů“ za ně jsou jednomu známé a druhému dohledatelné. Byla to dosti značná dřina s velkým rizikem. O tom nesměli vědět jak mí nadřízení a kontrolní orgány všech druhů a stupňů, stejně tak jako mí tajní spolupracovníci všech kategorií a kvalit. Jak jsem to dokázal? Mé tajemství které si vezmu s sebou na onen Svět.

Jen na okraj uprostřed. Nikdo a nikdy z mých zdrojů a kontaktů  nevěděl kdo ve skutečnosti jsem. Ani srp, ani kladivo. Kluk s kytarou arozsáhlým hlasovým rejstříkem z Malostranských a Staroměstských hospůdek a Karlova mostu který leccos a pro leckoho uměl v kultuře zařídit a zajistit. … idoplnit chybějící nástroj v kapele v různých žánrech a kulturních ofiko a neofiko akcích. Image volnomyšlenkáře z PrKuSu. Krytí a konspirace jako břit. 

Zkrátka a dobře, je vidět, jak novodobí koniášové věří někým připraveným a jiným vyprávěným pohádkám o otevřené brutalitě a násilí při zjevné snaze klást rovnítka výkonnosti mezi čs. zpravodajské služby a gestapo. Tohle mně vážně, ale vážně urazilo. Neúplatná a svobodná média pomáhají zcela demokraticky roznášet tyto mentální exkrementy do široké veřejnosti jako virózu.

Vážení,

„HUDEBNÍK“ byl pro tehdejší StB a tehdejší společnost skutečně cenným zdrojem a to hodně, ale ne tak jak se domníváte. Paděláním výkazů o kontaktech a směrování toku informací na sofistikované úrovni byly vytvořeny podmínky pro zdůvodnění, proč nebylo přistoupeno k likvidaci jednoho velkého uskupení tehdejšímu režimu více než nepohodlnému, tedy nepřátelskému. Tím se vlastně bolševický vlk nažral a menševická koza zůstala celá.

     I já jsem nedovedl pochopit, proč někdo nemůže hrát a zpívat a provozovat něco, co se mu líbí a proč má za to být popotahován a dehonestován a proč má dělat výhradně to, co se jinému líbí, když to dělat nechce, nelíbí se mu to. … Takovýchto caus jsem měl ve své minulosti „několik habadějů“, pravda, ne tak obsáhlých a pro mně rizikových. Byl jsem přece jen otec, táta od rodiny. Při „provalu“ by to nepochybně hodilo na „pár desítek let“ a nebo doživotí v blázinci. Jeden takový případ si z tenkrát ze svého okolí pamatuji. Skončil bez občanky v sanatoriu, pro spolupráci s „Lanďákem“. Inspekce byla výkonná.

Nebudu to více rozvádět, neb je zcela nadbytečné. Pan Hutka by se měl omluvit, neboť opravdu žije léta v naprostém omylu do kterého jej neuvedl pan Srp, ale luméni typu těch dvou komických vykladačů mé činnosti v mé minulosti nyní coby svědků v cause o čest a slávu.

Tím by to mělo celé skončit

 


97. 18.října 2017 pokračoval čtyřhodinový maraton v soudní při Karel Srp – Jaroslav Hutka. Vyslechnuti byli pouze dva svědci vybraní J.Hutkou a to: Miroslav Vodrážka a Petr Blažek. Oba tvrdě kritizovali Karla Srpa, který měl udávat dr.Knížáka nebo Vladimíra Metru, aniž by je za normalizace poznal, Blažek označil lustrační soudy za jednostranné a v jednání převážily záležitosti mimo text žaloby, zejména devadesátiminutový monolog pana Vodrážky, který skončil až jeho lehkou nevolností. Pokračování výslechu svědků je naplánováno na 21.1.2020, kdy si advokát K.Srpa zápisem opět vyžádal konečně předložení důkazního břemena ve smyslu žaloby a proběhlého koncentrovaného řízení,  nikoliv obecné povídání o disentu, Ústavu pro studium totalitních režimů a organizačním schematu kontrarozvědky, posloupnosti služebních funkcí u agentů, etické komisi Parlamentu, tajné poštovní schránce, formu telefonování a šifrování s  StB a policejních hesel, kdo z chartistů a členů Jazzové sekce byl spolupracovníkem tajné policie, jak to bylo s organizací Mladá hudba atd. Petr Blažek slíbil doručit téměř sto hlášeních psaných Karlem Srpem, která se prý zachovala. Srp s tím nadšeně souhlasil, protože nikdy žádné nenapsal.

Protože probíhaly jen dva výslechy a bylo možné klást pouze otázky, bylo zamítnuto přečtení odpovědi ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, po kterém chtěla Jazzová sekce archiválie ve vztahu Hutka-Srp. Sekretariát z pověření odpověděl …. Vámi zmiňované prameny u kterých žádáte zpřístupnění se v Archivu bezpečnostních složek nenachází, a ani těmito informacemi Ústav pro studium totalitních režimů nedisponuje…“

 

96. Tradiční zakrytí busty François Mitterranda se letos pro veřejnost neuskuteční.  Jazzová sekce není na seznamu finančně podporovaných  neziskových organizací.

95. V pátek 18.10. od 11 hod. proběhne další jednání soudu v Praze 2, Francouzská 19 o omluvu mezi poškozeným Karlem Srpem a žalovaným Jaroslavem Hutkou.  Soud se vleče třetím rokem. Žalobcem je žádána pouze omluva, nikoliv finanční náhrada. Při 1.stání 9.4.2019 žalovaná strana nepřinesla jediný důkaz pro svá urážlivá tvrzení ve sděl.prostředcích. Bylo jí proto soudcem nařízeno tzv.koncentrované řízení, tedy, že do 30 dnů musí J.Hutka vložit do spisu důkazy a na pozdější nebude brán zřetel.  Soudkyně nato oznámila, že v pokračování soudu bude nahrazena jinou soudkyní. Jazzová sekce odcházející soudkyni poděkovala za objektivní formulování textu do zápisu. Nestává se, aby soudkyně, obeznámená se spisem, byla v průběhu justičního řízení, vystřídána.

Následné jednání proběhlo 25.června 2019 s novou soudkyní, čerstvě jmenovanou prezidentem republiky do fukce v říjnu loňského roku. Žalovaný pan Hutka nevložil do spisu žádné důkazy. Mladá soudkyně kvůli horkému počasí navrhla odložení jednání až vedra pominou. Žalobce se domníval, že tím bylo rozhodnuto, avšak v následné diskusi, kdy žalobce nebyl na nic tázán, začala číst jakési posudky, údajně z ministerstva obrany a zcela pominula soudní příkaz o koncentrovaném řízení, které bylo uzavřeno 9.května 2019, tedy před měsícem. Žádné argumenty nebYly panem Hutkou opět dodány.

V nepřehledné situaci, kdy se žalobce domníval, že jednání bylo kvůli počasí anulováno, probíhaly zmatené diskuse, žádné výslechy a žalobce nebyl zbla na nic dozatován, dokonce nebylo ani zhodnoceno koncentrované řízení, které mělo být hlavním mottem žalovaného. Zcela „zapomenuta“ byla účast žalobce, tedy předsedy Jazzové sekce. Že zmatený průběh byl údajným ličením, se žalobce dozvěděl po  odchodu přítomných v síni, když soudkyni poděkoval slovy, že na toto jednání Jazzová sekce nezapomene. Soudkyně s kroužkem v nose odsekla, že líčení skončilo.

 

94. Před několika dny bylo z neznámých důvodů zablokováno vysílání Rádia Hortus. Zhruba 50 odvysílaných hudebních bloků lze na Facebooku vyhledát a přehrávat včetně diskografických údajů na těchto stránách (program). Hledáme náhradní řešení. V sedmnácileté historii rádia tomu tak není poprvé.

93. Legendární zpravodaj českého vysílání britské BBC Milan Kocourek nečekaně  přijde v pondělí 7.10. v 17 hod. do Jazzové sekce. Nezúčastní se Kulatých stolů politických stran na téma Politika a veřejnost, ale pravděpodobně jako divák. Následné jednání má s předsedou Jazzové sekce. Vysílání BBC se během normalizace po mnoho let vysoce zasloužilo o objektivní zpravodajství  a jeho dopisovatel David Blow se zůčastnil soudního procesu s Jazzovou sekcí (březen 1997).

92. 28.9.2019 byla ministerstvu kultury odeslána žádost o finanční příspěvek pr výstavu k 75.výročí ukončení 2.světové války. MK ČR toto výročí v nabídkách neuvádí. Výstavu jiř v přípravách zaštítil prezident republiky Miloš Zeman.

91. Setkání se členy Nadace REGI Base I., kteří od r.2011 pomáhají těžce zraněným novodobým váldečným veteránům, vojákům, hasičům a policistům

90.Vnějším zásahem bylo z počítače odstraněno několik tisíc stran různých textů. 25.9.2019

89. Učast na soudním projednávání obvinění čtyř bývalých příslušníků StB kvůli akci Asanace. Pro nemoc odloženo na 12.11.2019

88. 17.listopadu 2019 se v galerii Jazzové sekce pravděpodobně uskuteční beseda k Listopadu 89. Připravuje Lenka Procházková. Pro zvané.

87. Spisovatel Olin Jurman, který se věnuje vojenské tématice, vydává knihu Převrat – lži a fámy okolo 17.listopadu, mj. se vzpomínkami předsedy Jazzové sekce.

86. Ke 30.výročí Listopadu 89 proběhne 15.11. od 17 hod.debata Otazníky sametu ve Slovenském domě v Praze 1, Soukenická 3. Pování J.Čarnogurský, Z.Zbořil, O.Krejčí, S.Novotný,K.Srp, P.Weiss, D.Tříska, J.Šolta a další. Jedná se o přímé účastníky pochodu, osoby, které ovlivňovaly komunistické vedení státu atd.

85 Večer pod katalpami – pravé argentinské tango, lze tančit od 18 hod. Valdštejnská 14, Praha 1. Vstupné dobrovolné. Neděle 22.9.2019

84. Redaktor BBC v Londýně Milan Kocourek, který během normalizace často vysílal o Jazzové sekci, představí 3.října 2019 od 18 hod. svoji novou knihu Upálení Pavla z Kravař v St.Andrews l.p. 1433 – Příběh zapomenutého syna Jana Žižky. Knihovna Libri prohibiti, Senovážné nám.2, Praha 1.

83. Halo noviny se v tištěné i internetové podobě věnovaly jedenácté Valdštejnské besedě dne 16.9.2019, na které vystoupili poslanci ODS, KSČM, SPO, Zelení a Piráti.Moderoval Petr Burda.  Kapacita sálu nestačila. Více chystáme pod ikonu video. Valdštejnské besedy připravují zapsané spolky Šance pro návrat a Jazzová sekce

81 Zvýšení daní z nemovitostí by bylo pro Jazzovou sekci pravděpodobně likvidační; Zastánkyně represí ministryně Alena Schillerová byla písemně vyrozumněna, že Jazzová sekce uvažuje o permanentní akci Žebrám pro Jazzovou sekci. Až do konkrétního vyčíslení Sekce pozastavila přípravy na výstavy v příštím roce. Existernce Jazzové sekce je padesát let založena na vlastní kapse. Dopis byl podatelnou převzat 10.9.2019 a bylo čekáno na včerejší rozhodnutí Magistrátu Praha.

80. 24.září od 9 hod. proběhne u Obvodního soudu pro Prahu 1 soud s bývalými příslušníky StB, kteří realizovali akce „závadová mládež“.

79. Pro studenty se 12.9.019 uskutečnila beseda s Mgr. Andreou Šilhánovou – ODS

78.Hldáme dopisovatele o jazzu a alternativní kultuře v rodném jazyce: Španělsky, Rusky a Čínsky. Zdarma. Mailujte: karel.srp@post.cz

77. Z Prahy odcestoval na několik měsíců do USA zpravodaj Rádia Hortus dr.Pavel Kosař.

76.VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.11 dne 16.září od 17 hod. Vstup zdarma. Téma besedy: Životní prostředí – Klimatická politika. Zatím potvrdili:  ODS – Radim Perlín,  SPD – Alena Vitásková;  KSČM – Marie Pěnčíková;; moderuje Petr Burda. Omezená kapacita míst. Dotazy.

75 5.9.2019 V galerii proběhla  beseda se studenty; téma: bezpečnost, práce policie

74. 2.9.019 V galerii JS proběhlo zahájení školního roku studentů gymnázia.

71 Z kapacitních důvodu je dnešní beseda v Jazzové sekci Kdo by se Ruska bál pouze pro zvané. Příspěvky Jaroslava Bašty, Lenky Procházkové, Petra Štěpánka Jana Schneidera, Ivana KLratochvíla nebo Ivana Davida odvysíláme postupně na Rádiu Hortus. Děkujeme za pochopení.

70. Dopisovatel Rádia Hortus v New Yorku Pavel Kosař přidal do stránek Jazzové sekce/English příští programy Muzea jazzu v newyorském Harlemu.

69. Představitelé Jazzové sekce byli pozváni velvyslancem Slovenské republiky v Praze na recepci při příležitosti Dne Ústavy SR a 75.výročí Slovenského národního povstání.

68. Pořizována fotodokumentace exponátů pro výstavu JS v r.2020 pro průzkum zájmu sběratelů v USA

67. Příprava na besedu studentů s přímými účastníky událostí na Národní třídě v Praze 17.11.1989 a členem zásahové jednotky policie ČR.

66. Ve středu 21.srpna od 17 hod. Kdopak by se Ruska bál. Učast přislíbili Lenka Procházková,  Jaroslav Bašta, Ivan David, Ivan Kratochvíl Stanislav Novotný, Jan Schneider, Petr Žantovský. Omezený počet míst. Jazzová sekce, Valdštejnská 14, vchodem do zahrad, Praha Malá Strana. Pro zvané.

65. Výstavní program na rok 2020 je zaplněn.  Od dubna do konce září půjde o umělecká a dokumentární díla. Přípravy probíhají.

64. 7.srpna 2019 Jazzová sekce navštívila Nadační fond Regi Base I, který pomáhá bývalým vojákům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům. Spolupráce se bude týkat např. při výstavě o 2.světové válce příští rok v Jazzové sekci např.zápujčkou dobových palebních zbraní.

63. 6.srpna 2019. Prezident České republiky republiky udělil Jazzové sekci záštitu nad chystanou výstavou dokumentárních plakátů o 2.světové válce v příštím roce.

62. 25.6.2019 bylo na návrh soudkyně, jmenované v prosinci 2018, opětně odloženo  projednávání žaloby na Jaroslava Hutku, když i přechozí 24.dubna se rovněž na popud justice nekonalo. Žalovaný J.Hutka měl v dubnu uzavřít koncentrované řízení a do spisu doložit důkazy pro svá tvrzení. Červnové líčení se nekonalo v plném rozsahu pro teplé počasí za otevřenými okny z. Soudkyně přesto citovala náhodně vybrané věty ze stanoviska ministerstva obrany, se kterým se však Karel Srp nesoudí. Pan Hutka vlastní důkazy nepředložil.  Regulované líčení/nelíčení bylo poté dohodnuto na 18.října 2019. Soud za šest týdnů nedodal zápis nebo nahrávaný záznam o odložení ani přepis vět vybraných soudkyní s půvabným kroužkem v nose. Více bod. č. 51

61. V červnu a červenci  měli v návštěvě Jazové sekce převahu Francouzi, Rusové, Číňané a Angličané. Trvale přátelé ze Slovenska.

60. Výstava jazzových plakátů z období studené války v sobotu 3.7. zaznamenala 3 tisícího návštěvníka.

59. Jazzová sekce se podílí texty na chystané kniz Olina Jurmana k Listopadu 2019

58 Od neděle 4.srpna 2019 opět vysílá R4ádio Hortus. Desetidenní pauza byla nejdelší od roku 2002

57. You Tube ohlásil, že do 22.7.2019 omezuje hospodářskou činnost včetněě Švýcarska. Křečovitý překlad více nevysvětluje, avšak všechny starší odvysílané pořady jsou k přehrávání.  Prakticky od 20.7.2019 nevysílá Rádio Hortus.

56. Setkání s výborem SVAZU HUDEBNÍKŮ který byl založen před 102 lety a jehož součástí byla až do zákazu Jazzová sekce. Následovalo zrušení i Svazu hudebníků v druhé pol.80.let. Svaz hudebníků sdružuje značný počet dechovek, tanečních a jazzových kapel. Z velké přehlídky jazzových bigbandů vydal dvojcédéčko, které odvysíláme.

55. Při příležitosti státního svátku Francie byly položeny květiny k bustě Francois Mitterranda. 14.7.2019

54. 21.srpna Kdopak by se Ruska bál. Beseda. Připravují Lenka Procházková a Karel Srp

53. Termíny Valdštejnských besed vždy od 17 hod. : -č.11: 16.září:  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, klimatická politika aj. –

č.12. ČESKÁ ARMÁDA Názor na obnovu krátkodobého vojenského výcviku, zbrojní zakázky aj.

Kulatý stol, 7.října – č.12: 14.října – č.13: 11.listopadu- č.14: 9.prosince. Opět se zástupci parlamentních stran; další témata budou sdělována průběžně.

52. 29.června :Fotografování části archívu o 1.snídani disidentů s F.Mitterrandem pro francouzko-amercký film.

51. 25.června 2019 od 14:30 proběhlo u Městského soudu v Praze 2 další jednání ve věci ochrany osobnosti mezi žalobcem předsedou Jazzové sekce Karlem Srpem a zpěvákem Jaroslavem Hukou. Novou soudkyní byla JUDr.Kateřina Takácsová.  Žalovaná strana opět nepřinesla žádné důkazy a hodnověrnost odvzovala ze stanovisek ministerstva obrany a tzv. Etické komise Parlamentu ČR. Byl přečten rozsudek soudu z r. 2000 o neplatnosti podpisu Karla Srpa pod slibem ke spolupráci s StB. Ačkoliv stanoviska MO a Ek nebyly součástí žaloby, soudkyně je citovala podle vlastního výběru. Aktéři Hutka ani Srp nebyli k věci dotazováni, ani po námitkách Karla Srpa, který se do čtení paní soudkyně svým názorem vnutil. Zbytečně. Přelomové stanovisko přineslo ministerstvo obrany (zřejmě člen generálního štábu plk.Stehlík), že Jazzová sekce nenarušovala komunistický systém a nemá nárok na uplaňování oceněnní za III.odboj. Zapomnělo, že naopak členové Jazzové sekce byli tímto ministerstvem a právě za tuto činnost oceňováni, bez ohledu na to, že se dva z oceněných členství v JS ještě za totality písemně zřekl a jeden podepsal slib ministerstvu vnitra.. Nepravdy o Jazzové sekci byly bezostyšně čteny bez ohledu, že by se soudkyně na pravý stav věci zeptala a byly brány za autoritativní stanovisko státní správy. Jednání pokračuje 18.října 2019.

50. 22.června 2019+  www,sputnik.cz přinesl zvukový a obrazový rozhovor s předsedou JS Karlem Srpem, který  vedl PhDr. Vladimír Franta, Ph.D.