AKTUALITY  v roce 2019

 

Stano Kovalčík: Pure Jazz, 2019 – čítárna Jazzové sekce

84. Redaktor BBC v Londýně Milan Kocourek, který během normalizace často vysílal o Jazzové sekci, představí 3.října 2019 od 18 hod. svoji novou knihu Upálení Pavla z Kravař v St.Andrews l.p. 1433 – Příběh zapomenutého syna Jana Žižky. Knihovna Libri prohibiti, Senovážné nám.2, Praha 1.

83. Halo noviny se v tištěné i internetové podobě věnovaly jedenácté Valdštejnské besedě dne 16.9.2019, na které vystoupili poslanci ODS, KSČM, SPO, Zelení a Piráti.Moderoval Petr Burda.  Kapacita sálu nestačila. Více chystáme pod ikonu video. Valdštejnské besedy připravují zapsané spolky Šance pro návrat a Jazzová sekce

81 Zvýšení daní z nemovitostí by bylo pro Jazzovou sekci pravděpodobně likvidační; Zastánkyně represí ministryně Alena Schillerová byla písemně vyrozumněna, že Jazzová sekce uvažuje o permanentní akci Žebrám pro Jazzovou sekci. Až do konkrétního vyčíslení Sekce pozastavila přípravy na výstavy v příštím roce. Existernce Jazzové sekce je padesát let založena na vlastní kapse. Dopis byl podatelnou převzat 10.9.2019 a bylo čekáno na včerejší rozhodnutí Magistrátu Praha.

80. 24.září od 9 hod. proběhne u Obvodního soudu pro Prahu 1 soud s bývalými příslušníky StB, kteří realizovali akce „závadová mládež“.

79. Pro studenty se 12.9.019 uskutečnila beseda s Mgr. Andreou Šilhánovou – ODS

78.Hldáme dopisovatele o jazzu a alternativní kultuře v rodném jazyce: Španělsky, Rusky a Čínsky. Zdarma. Mailujte: karel.srp@post.cz

77. Z Prahy odcestoval na několik měsíců do USA zpravodaj Rádia Hortus dr.Pavel Kosař.

76.VALDŠTEJNSKÁ BESEDA č.11 dne 16.září od 17 hod. Vstup zdarma. Téma besedy: Životní prostředí – Klimatická politika. Zatím potvrdili:  ODS – Radim Perlín,  SPD – Alena Vitásková;  KSČM – Marie Pěnčíková;; moderuje Petr Burda. Omezená kapacita míst. Dotazy.

75 5.9.2019 V galerii proběhla  beseda se studenty; téma: bezpečnost, práce policie

74. 2.9.019 V galerii JS proběhlo zahájení školního roku studentů gymnázia.

71 Z kapacitních důvodu je dnešní beseda v Jazzové sekci Kdo by se Ruska bál pouze pro zvané. Příspěvky Jaroslava Bašty, Lenky Procházkové, Petra Štěpánka Jana Schneidera, Ivana KLratochvíla nebo Ivana Davida odvysíláme postupně na Rádiu Hortus. Děkujeme za pochopení.

70. Dopisovatel Rádia Hortus v New Yorku Pavel Kosař přidal do stránek Jazzové sekce/English příští programy Muzea jazzu v newyorském Harlemu.

69. Představitelé Jazzové sekce byli pozváni velvyslancem Slovenské republiky v Praze na recepci při příležitosti Dne Ústavy SR a 75.výročí Slovenského národního povstání.

68. Pořizována fotodokumentace exponátů pro výstavu JS v r.2020 pro průzkum zájmu sběratelů v USA

67. Příprava na besedu studentů s přímými účastníky událostí na Národní třídě v Praze 17.11.1989 a členem zásahové jednotky policie ČR.

66. Ve středu 21.srpna od 17 hod. Kdopak by se Ruska bál. Učast přislíbili Lenka Procházková,  Jaroslav Bašta, Ivan David, Ivan Kratochvíl Stanislav Novotný, Jan Schneider, Petr Žantovský. Omezený počet míst. Jazzová sekce, Valdštejnská 14, vchodem do zahrad, Praha Malá Strana. Pro zvané.

65. Výstavní program na rok 2020 je zaplněn.  Od dubna do konce září půjde o umělecká a dokumentární díla. Přípravy probíhají.

64. 7.srpna 2019 Jazzová sekce navštívila Nadační fond Regi Base I, který pomáhá bývalým vojákům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům. Spolupráce se bude týkat např. při výstavě o 2.světové válce příští rok v Jazzové sekci např.zápujčkou dobových palebních zbraní.

63. 6.srpna 2019. Prezident České republiky republiky udělil Jazzové sekci záštitu nad chystanou výstavou dokumentárních plakátů o 2.světové válce v příštím roce.

62. 25.6.2019 bylo na návrh soudkyně, jmenované v prosinci 2018, opětně odloženo  projednávání žaloby na Jaroslava Hutku, když i přechozí 24.dubna se rovněž na popud justice nekonalo. Žalovaný J.Hutka měl v dubnu uzavřít koncentrované řízení a do spisu doložit důkazy pro svá tvrzení. Červnové líčení se nekonalo v plném rozsahu pro teplé počasí za otevřenými okny z. Soudkyně přesto citovala náhodně vybrané věty ze stanoviska ministerstva obrany, se kterým se však Karel Srp nesoudí. Pan Hutka vlastní důkazy nepředložil.  Regulované líčení/nelíčení bylo poté dohodnuto na 18.října 2019. Soud za šest týdnů nedodal zápis nebo nahrávaný záznam o odložení ani přepis vět vybraných soudkyní s půvabným kroužkem v nose. Více bod. č. 51

61. V červnu a červenci  měli v návštěvě Jazové sekce převahu Francouzi, Rusové, Číňané a Angličané. Trvale přátelé ze Slovenska.

60. Výstava jazzových plakátů z období studené války v sobotu 3.7. zaznamenala 3 tisícího návštěvníka.

59. Jazzová sekce se podílí texty na chystané kniz Olina Jurmana k Listopadu 2019

58 Od neděle 4.srpna 2019 opět vysílá R4ádio Hortus. Desetidenní pauza byla nejdelší od roku 2002

57. You Tube ohlásil, že do 22.7.2019 omezuje hospodářskou činnost včetněě Švýcarska. Křečovitý překlad více nevysvětluje, avšak všechny starší odvysílané pořady jsou k přehrávání.  Prakticky od 20.7.2019 nevysílá Rádio Hortus.

56. Setkání s výborem SVAZU HUDEBNÍKŮ který byl založen před 102 lety a jehož součástí byla až do zákazu Jazzová sekce. Následovalo zrušení i Svazu hudebníků v druhé pol.80.let. Svaz hudebníků sdružuje značný počet dechovek, tanečních a jazzových kapel. Z velké přehlídky jazzových bigbandů vydal dvojcédéčko, které odvysíláme.

55. Při příležitosti státního svátku Francie byly položeny květiny k bustě Francois Mitterranda. 14.7.2019

54. 21.srpna Kdopak by se Ruska bál. Beseda. Připravují Lenka Procházková a Karel Srp

53. Termíny Valdštejnských besed vždy od 17 hod. : -č.11: 16.září:  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, klimatická politika aj. –

č.12. ČESKÁ ARMÁDA Názor na obnovu krátkodobého vojenského výcviku, zbrojní zakázky aj.

Kulatý stol, 7.října – č.12: 14.října – č.13: 11.listopadu- č.14: 9.prosince. Opět se zástupci parlamentních stran; další témata budou sdělována průběžně.

52. 29.června :Fotografování části archívu o 1.snídani disidentů s F.Mitterrandem pro francouzko-amercký film.

51. 25.června 2019 od 14:30 proběhlo u Městského soudu v Praze 2 další jednání ve věci ochrany osobnosti mezi žalobcem předsedou Jazzové sekce Karlem Srpem a zpěvákem Jaroslavem Hukou. Novou soudkyní byla JUDr.Kateřina Takácsová.  Žalovaná strana opět nepřinesla žádné důkazy a hodnověrnost odvzovala ze stanovisek ministerstva obrany a tzv. Etické komise Parlamentu ČR. Byl přečten rozsudek soudu z r. 2000 o neplatnosti podpisu Karla Srpa pod slibem ke spolupráci s StB. Ačkoliv stanoviska MO a Ek nebyly součástí žaloby, soudkyně je citovala podle vlastního výběru. Aktéři Hutka ani Srp nebyli k věci dotazováni, ani po námitkách Karla Srpa, který se do čtení paní soudkyně svým názorem vnutil. Zbytečně. Přelomové stanovisko přineslo ministerstvo obrany (zřejmě člen generálního štábu plk.Stehlík), že Jazzová sekce nenarušovala komunistický systém a nemá nárok na uplaňování oceněnní za III.odboj. Zapomnělo, že naopak členové Jazzové sekce byli tímto ministerstvem a právě za tuto činnost oceňováni, bez ohledu na to, že se dva z oceněných členství v JS ještě za totality písemně zřekl a jeden podepsal slib ministerstvu vnitra.. Nepravdy o Jazzové sekci byly bezostyšně čteny bez ohledu, že by se soudkyně na pravý stav věci zeptala a byly brány za autoritativní stanovisko státní správy. Jednání pokračuje 18.října 2019.

50. 22.června 2019+  www,sputnik.cz přinesl zvukový a obrazový rozhovor s předsedou JS Karlem Srpem, který  vedl PhDr. Vladimír Franta, Ph.D.

49  21.června 2019                                                            Sázka na krále

(Projev Lenky Procházkové 21. 6. 2019 na Staroměstském náměstí)

Jaký byl motiv stavovského povstání? Stručně řečeno to byla reakce na soustavné porušování zemských práv a náboženských svobod ze strany Habsburských panovníků. Už nástup prvního Habsburka na trůn zemí Koruny české byl osudovou chybou, ale to víme my, zatímco stavové, kteří Ferdinanda I. na sněmu zvolili, věřili, že posílí jejich vliv na vnitřní politiku a zvýší obranyschopnost vůči nájezdům, například tureckým. Brzy však poznali, že předvolební sliby byly jen vějičkou. Stavovské výsady, včetně těch, co náležely městům, byly za vlády prvních Habsburků průběžně oslabovány tzv. salámovou metodou, vedle tradičních zemských úřadů vnikaly nové posty řízené a obsazované přímo panovníkem a správa zemí Koruny české spěla k centralizaci.

Zásadní spory přetrvávaly i v oblasti náboženství. Připomeňme si, že v Čechách bylo v té době jen 10 % obyvatel katolického vyznání, především v řadách šlechty, nicméně při obsazování úřadů dostávali přednost. I ten těžce vydobytý Majestát Rudolfa II. z roku 1609, který konečně uznal i Jednotu bratrskou za povolenou konfesi, byl v praxi porušován, oprávněné stížnosti házeny pod stůl a stěžovatelé zatýkáni a vězněni, protože nejvyšší úředníci v České kanceláři byli, dnešním jazykem řečeno, pátou kolonou. Rozhodnutí stavovské elity vyřídit si to nejprve s domácími škůdci, působí jako logická taktika. Defenestrace místodržících tedy znamenala symbolický akt – svrhnutí kolaborantů, zatímco král Ferdinad II. byl podle všech regulí oficiálně odvolán až hlasováním sněmu. Než k tomu došlo, ujala se moci vláda stavovských direktorů.

K jejím prvořadým krokům patřilo: informovat zahraničí a požádat o vojenskou a finanční pomoc. Proto byla vydána Apologie – obhajoba českých stavů. Souběžně direktoři jednali i s představiteli dalších zemí Koruny české a vyzvali stavovské elity Moravy, Slezska a obou Lužic k jednotnému postupu.

Dále svolali zemskou hotovost, čili armádu k obraně hranic.

Jejich vskutku historickým činem pak bylo vypracování nové ústavy, jejímž přijetím na generálním sněmu byla legalizována středoevropská stavovská konfederace nezávislých zemí propojených voleným panovníkem bez dědického nástupnického práva, a v neposlední řadě náboženská svoboda všem i poddaným.

Stavovské povstání tedy byla revoluce organizovaná národní elitou. Příčiny, proč se nezdařila, byly ve stručnosti tyto:

Moravští stavové pod vedením pasívního Karla z Žerotína byli příliš dlouho neutrální a umožnili průchod císařských vojsk do Čech. Také reakce zahraničních protestantů byla proti očekávání liknavá. Čeští direktoři doufali, že zvolením Fridricha Falckého za českého krále získají vojenskou podporu Protestantské unie, jejímž vůdcem Fridrich byl. Nepočítali s tím, že německá protestantská knížata podle přísloví bližší košile než kabát úmluvy nedodrží a místo podpory Fridricha si po jeho pražské korunovaci přisvojí jeho falcké léno. Mír sjednaný v Ulmu mezi Protestantskou unií a Katolickou ligou evokuje ono známé „o nás bez nás“. Neblahou roli v něm sehráli francouzští diplomaté. Ani anglický král Jakub I., tchán Fridricha Falckého svému zeti nijak nepomohl. Kratičké panování Fridricha Falckého na Pražském hradě nebylo šťastnou volbou i z dalších důvodů, připomeňme zničení výzdoby katedrály Sv. Víta, kterou provedla jeho kalvínská soldateska. Zatímco stavovská vojska, podporovaná jenom nizozemskými financemi a několika smluvními zahraničními pluky a vojevůdci (Mansfeld, Hohenlohe a Kristián Anhalt), sváděla boje a dokonce dvakrát obléhala i sídelní Vídeň, český král si liboval v loveckých kratochvílích a evidentně netušil, do jak vysoké hry byl vtažen a jaké naděje v něj stavové vložili. Z dnešního pohledu, tedy 400 let poté, je však nepatřičné kritizovat tehdejší volbu generálního sněmu jako zřetelně chybnou. Mladík z elitního rodu, vůdce protestanské unie, zeť anglického krále, to působilo jako sázka na jistotu. Protikandidáti měli nižší preference, i ten Jiří Saský, který se pak zklamaně choval jak korouhvička a nakonec se přidal k císaři a získal za odměnu obě Lužice.

Bitvu na Bílé hoře probírat nebudu, připomenu jen, že trvala necelé dvě hodiny a Fridrich Falcký ji zmeškal. Ale výsledek této, z vojenského hlediska spíše jen „šarvátky“, otočil směr českých dějin ke zpětnému chodu. Konfederace stavovských zemí s náboženskou svobodou a voleným králem byla zrušena a nahrazena novým absolutním pořádkem. Vestfálský mír, kterým v roce 1648 skončila třicetiletá válka a který je slaven jako předěl k nové a tolerantnější Evropě, znamenal pro země Koruny české rozsudek nehybnosti, poddanské poslušnosti a náboženské totality pod dohleden jezuitů. Symbolickým razítkem na tomto rozsudku se stal Mariánský sloup, postavený před někdejším popravištěm stavovské elity.

Nevím, zda si některý z odsouzených mužů v té poslední noci při čekání na exekuci, která započala při prvních paprscích slunovratu, v duchu položil otázku, zda to všechno stálo za to. Jsem ráda, že nevěděli, že jejich popravou brutalita nekončí a že vítězné mocnosti, tedy Habsburkové a římskokatolická církev, budou hnát na porážku celý národ. Možná při psaní dopisů svým budoucím vdovám a při modlitbách spíš přemýšleli o tom, že kandidátem na českého krále nemusela být falcká loutka, ale některý zemský šlechtic, jeden z nich. Například pan Václav Budovec z Budova. Vzdělanec, člen Jednoty bratrské, autor mnoha knih, diplomat, čestný a statečný muž, jehož zásluhou byl vydán Majestát o náboženské svobodě. Mohla bych jmenovat i celou řadu dalších mužů na slovo vzatých, neboť v té přelomové době nebyla v zemích Koruny české o osobnosti nouze. Jejich myšlenky však zdaleka předběhly svou dobu a bohužel dodnes narážejí na mantinely. Bylo by však zbabělé se jich vzdát a přizpůsobit se opět, tentokrát dobrovolně, cizímu diktátu. Neboť odolnost menších národů vůči agresivitě těch velkých vždy spočívá spíše v síle ducha než zbraní. Sjednocující myšlenka, idea, která svým významem přesahuje limit lidského života a přenáší se na další generace, vytváří spojnici mezi mrtvými, žijícími a ještě nenarozenými. Udržování této myšlenky navzdory všem dočasným prohrám a vnitřním i vnějším zradám, je páteří identity národa.

Na závěr chci vřele poděkovat všem, kteří se v dnešní noci zúčastnili zasedání zastupitelstva HMP a svými projevy a fundovanými argumenty odvrátili hanebný záměr, aby Mariánský sloup byl znovu na Staroměstském náměstí vztyčen.

Byl to veliký a povznášející zážitek, že dnes nad ránem pravda zvítězila. Ze zkušenosti mnoha generací však víme, že v Čechách pravda vždycky zvítězí jenom na chvíli. To, že jsme dnes v noci Prahu uhájili před pátou kolonou, je tedy jen dočasné vítězství. A proto zůstaňme bdělí a ostražití. A nikdy už nesázejme na cizí krále.

***************************

48. 12.6.2019 Lenka Procházková se po vystoupení v Senátu zastavila v Jazzové sekci. Její projev včetně překvapivě rychlého a obsáhlého vystoupení na obrazovce, kterého se ČT 24 zhostila zcela objektivně jsme dali na Face Book .

47. 11.6.2019 Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje se distancoval od aktivit, které by jej spojovaly s Jazzovou sekcí. „V případě, že tak neučiníte, budeme proti Vám nuceni podsniknout příslušné právní kroky“. Podepsán předseda Marek Zoufalík a 1.místopředsedkyně Ivana Hudcová. Syndikát byl uveden jako spolupořadatel Valdštejnských besed, jejichž účastníky delegovaly legálně politické strany. Z besed vzešlo několik zvolených poslanců do EU. Jazzová sekce je bude o kroku Syndikátu informovat Jazzová sekce se  Syndikátu novinářů Praha a Středočeského kraje, Senovážné nám.978/23 – 110 00 Praha 1  tímto omlouvá. Podepsán předseda Jazzové sekce Karel Srp, člen Syndikátu novinářů č.10920/2004

46. 10.6.2019 pžinesly Haló noviny obsáhlý článek Moniky Hoření o Valdštejnské besedě č.10 věnované dobpravě.

45. 9.6.2019.  Valdštejnská beseda s gen.Hynkem Blaškem v Jazzové sekci je též na TV Raptor, kde ji k dosud zhlédlo 1401 diváků.

44.8.6.2019. Objevili jsme starší příspěvek o Jazzové sekci na TV Praha. Překopírovali jsme jej pod ikonu Video.

43. 7.6.2019 ohásilo americké You Tube, že hodlá odstraňovat nevhodné příspěvky; z diskuse, která se strhla v USA se snad dozvíme víc. Přes you tube vysílá Rádio  Hortus.

41. V důsledku inovace rozhlasové techniky omezujeme po dobu cca 30 dnů aktuální zpravodajství Rádia Hortus. 6.6.2019

40. Příští Valdštejnská beseda proběhne po prázdninách 16.září 2019

39.V pondělí 3.6. od 17 hod. proběhne před prázdninami již desátá  Valdštejnská beseda. Téma doprava role státu jako dopravního přepravce. Vstup volný. 7.9-019 Průběh pod ikonou video.

38. Ve čtvrtek 13.6. od 12 hod. bude galerie zavřena (soukromá akce)

37. 30.5.2019 beseda poslankyně SPD Lucie Šafránkové se studenty SOŠ Drtinová Praha 5 na téma Sociální problematika vězeňství. Moderuje Petr Burda. Připravujeme na videu a odvysílání na Rádiu Hortus.

36. 29.5.2019 proběhlo v Jazzové sekci VII.Po(e)títko, literární večer se studenty Jedličkova ústavu s názvem Zač život stojí ? Zúčastnilo se 15 autorů, převážně vozíčkářů. Celý pořad pod ikonou Video 29.5.2019.

35. Do Evropského parlamentu byli zvoleni všichni kandidáti, kteří prošli Valdštejnskými besedami nebo natáčeli pro Rádio Hortus: Jiří Pospíšil-STAN-TOP 09, Hynek Blaško-SPD, Ivan David-SPD, Kateřina Konečná-KSČM. Besedy moderoval Petr Burda a pořádala je Šance na návrat a Jazzová sekce. 27.5.2019

34. Video z odhalování busty natočené studentem Matthieu Morinem je pod ikonou „video“

33. V pátek 17.5.2019 proběhlo další odhalení busty F.Mitterranda na letní sezónu. Promluvili JE Peter Weiss a Mgr. Jiří Kobza – SPD. Kapacita návštěvníků byla pro velký zájem regulována. Společenský program se protáhl na 6 hodin.

32. V sobotu 11.5.2019 byl uzavřen seznam zájemců o účast na odhalení busty F.Mitterranda dne 17.5. v 15 hod. Z kapacitních důvodů  bylo zaevidováno 55 zájemců, kteří by se vešli do galerie v případě deště. Odhalení provedou velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss a poslanec za SPD Jiří Kobza. Moderuje Milan Syruček.

31. Oblíbený web Sputnik přinesl 1.5.obsáhlý článek o Jazzové sekci

30. Firma O2 potvrdila zrušení tlf.pevné linky 257 530 523 na žádost Jazzové sekce. Linka fungující  30 let,  byla téměř dva roky střídavě funkční. O2 sdělilo, že je neopravitelná, ačkoliv v jiných kancelářích linky O2 problémy nemají a jsou vedeny stejnou ústřednou..

29. Velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss potvrdil účast 17.5. při odhalování busty F.Mitterranda

28. Na pondělní setkání 29.4.2019 s generál majorem Hynkem Blažkem je téměř plno. Mimopražští mohou parkovat na přilehlém Valdštejnském náměstí 30 metrů za Valdštejnskou 14, vlevo. V žádném případě v nádvoří zahrady před galerií Valdštejnská 14, P-1. od 17 hod.

27Od pátku 26.4.2019 probíhá zkušební vysílání Rádia Hortus na bázi jiné technologie. Plný provoz plánujeme od pondělí 29.4.2019

26.V galerii ve Valdštejnské 14, Praha 1 je výstava dokumentárních jazzových plakátů z období studené války 50.let min.stol. a z následné normalizace. Denně 12-17 hod. Zdarma. U některých jsou komentáře z ideologické bible studené války Hudba duševní bídy od Gorodinského.

25. Z důvodu nezjistitelného fízlautu se opozdily přípravy na letní odhalení bysty Velkého Evropana, prezidenta demokratické Francie François Mitterranda. Sledujte další informace.
/Z důvodu nezjistitelného původu blackoutu se Jazzoví sekce omlouvá všem, kterým neodpověděla na maily.
24.Z dosud nezjistitelných důvodů přestal dne 10.4.2019 fungovat tzv. Profesionální internet (optika), který smluvně užíváme 15 let k vysílání internetového rádia Hortus. Měsíční pronájem služby, dříve u GTS, poté GTS Novera a nyní T mobil stojí po slevě 3130 Kč. Za tuto částku je účtován jediný vysílací zdroj…. Podmínkou je bezporuchový provoz 365 dnů 24 hod. Denně. Dne 10.4.2019 přestal internet fungovat. Technicky je zcela nezávislý na pevné telefonní lince. Neznámý slaboproudař zaměstnavateli uvedl, že se jedná o neopravitelnou závadu nikoliv ze strany Jazzové sekce. Po stejné síti expedují data rovněž úřady nejvyšší státní správy. Žádný si však nestěžoval. Pouze Jazzové sekci na několik dnů vypadlo vysílání Rádia Hortus, posílání a přijímání internetových zpráv, facebook, přístup k účetním a dalším dokumentům, nemohla hradit faktury, o kterých ani nevěděla, že došly, stejně jako odesílatel nemohl vědět, že adresát byl vyřazen z internetového tzv. profesionálního provozu T mobilu. Jak známo optický kabel se nedá odposlouchávat. Jazzová sekce proto přešla po 14 dnech na jinou technologii.

23Z dosud nezjistitelných důvodů přestala po třiceti letech fungovat pevná telefonní linka 257 530 523. Na opravě se vyměnilo několik techniků O2. O výsledku nezanechali zprávu, jméno ani spojení. Signál zpravidla po dvou dnech opět spadl. Ne tak v okolních kancelářích podniků, které sdílí stejnou tlf. ústřednu. Měsíční faktury přicházely pravidelně a byly hrazený. Stávalo se, že po zvednutí sluchátka na druhém konci již někdo hovořil a zmkl. Abychom nerušili, linku 257 530 523 jsme odhlásili.

22. 24.4. Odročené soudní jednání Karel Srp/Jaroslav Hutka bylo stanoveno soudkyní JUDr. Kateřinou Takácsovou na 25.6.2019 v 14:30 Francouzská 19, Praha 2. Rozhodnutí je datováno 2.04.2019. Důvod odročení jednání není vyplněn. Líčení proběhne v místnosti č. 301/2.patro

21. Pro nemoc je čítárna Jazzové sekce od 27.3.2019 do odvolání uzavřena

20. Videopříspěvek Poslední kovboj zaimprovizovaný rockovou skupinou Pavla Kosaře a náhodně odzpívaný Mílou Jurovýchem na závěr výstavní sezóny v Jazzové sekci 2018 zhlédlo na webových stránkách Rádia Hortus za dvě hodiny přes 400 účastníků. Klikni na video

19. Ke stému výročí narození Lawrence Ferlinghettiho otiskly Novinky.cz rozhovor, který s letošním jubilantem, vedli před čtrnácti lety Karel Srp a do češtiny přeložila Soňa Vedralová. Rozhovor vyšel v deníku Právo, které nejlepší příspěvky uplynulých let vydalo loni knižně.

18. Živé záznamy z Valdštejnských besed pod ikonou video

17. K bodům 15,16: Jazzové sekci se zdařilo získat Záznam č. 38 ověřený Archívem bezpečnostních složek a přes celou stranu stvrzený razítkem: Plný text Pramen sdělil  že při posledním rozhovoru s HUTKOU mu tento uvedl, že hodlá  po zastavení trestního řízení proti jeho osobě vycestovat na vystěhovalecký pas z ČSSR. Jak uvedl, hodlá v zahraničí studovat vysokou školu, obor hudby. Studovat by chtěl zřejmě na některé ze škol v USA. HUTKA Pramenu sdělil, že má rozsáhlé konexe do KS, které mu již přislíbily plnou podporu v jeho plánech po opuštění ČSSR.  Poznatek je pravdivý, neboť je ověřen z dalších pramenů.

Více:Klikni na ikonu Úřady; Oficiální žádost o vycestování spolu s manželkou projednávalo nejméně 10 úřadů, bylo vyřízeno za několik dnů, za písemné podpory sekretariátu ministra vnitra a pokynech generálů StB. Věděla to celá Praha, hlásil zahr.rozhlas. Televizní autentický přepis na počítači má však jiné číslo jednací, avšak text totožný. Na tomto textu Hutka založil aféru udavačství, kterou se živí přes dvacet let.

 

16. K bodu č.15: Rozhodnutí Rady pro rozhlas a televizi vypravené dne 13.3.2019 a podepsané předsedou Rady Ivanem Krejčím v Poučení uvádí, že proti rozhodnutí Rady nelze uplatnit žádnou stížnost. Uvádí, že originál Záznamu je kdesi uložen na mikrofiši a je obrazově nekvalitní. Podle Krejčího byl použit obsahově shodný přepis, posouzený badatelem Centra pro dokumentaci totalitních režimů a pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Ten, podle Krejčího, potvrdil, „že provozovatelem použitý přepis je sémanticky zcela shodný s originálem.“

Předseda Rady RRTV rozhodnutím potvrdil, že Česká televize vydává přepisované dokumenty za pravé, nerespektuje čestné prohlášení ani znalecký posudek, odvolává se na znalost „badatele“ ÚSTRU a zřejmě spolupracovníka spolku s názvem Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, který tvoří převážně osoby propuštěné z ÚSTRU nebo v něm dosud zaměstnané. O přidané fotografii se ve verdiktu RRTV nehovoří.

15. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odložila stížnost na TV pořad 168 hod.odvysílaném 22.1.2017 s názvem Záznam č. 38. ČT 1, který byl uveden na obrazovce. Obsahuje informaci tajného policisty s předsedou Jazzové sekce v roce 1978 o tom, že Jaroslav Hutka požádal úřady o legální vystěhování. Pořad, který je k dispozici každému dodnes, viděl údajný policista – pracovník Pražského kulturního střediska, které rozhodovalo o povolování koncertní činnosti všem organizacím – a vydal čestné prohlášení, že autorem není a nemůže ani být osoba, o které Záznam uvádí. Dle televize součastí Záznamu 38 je barevná fotografie předsedy Karla Srpa. Jazzová sekce text z obrazovky přefotografovala a dala soudnímu písmoznalci evidovaném na ministerstvu spravedlnosti. V několikastránkovém technickém obsahu znalec konstatuje, že se jedná o falzifikát, dokonce psaný na počítači, dále, že fotografie je z doby po roce 1989 a k Záznamu připevněna tvůrci programu 168 hodin.

14. Poslanec Mgr.Jiří Kobza (SPD) písemně interpeloval  1.místopředsedu vlády Jana Hamáčka ve věci dvojího lustračního osvědčení vydaného ministerstvem vnitra předsedovi Jazzové sekce. V r.2000 soud rozhodl, že součástí Osvědčení musí být ze zákona vložená věta o výsledku soudního procesu, který stát prohrál. V kopii z roku 2018 tato věta chybí. Ze zákona jde o pozměňování veřejné listiny s několikaletým odnětím svobody. Jan Hamáček dne 19.2.2019 odpověděl, že dle pozdějších zákonů tato povinnost vnést informaci do rozsudku pominula a lze se prokázat rozsudkem. Nově se občan prokazuje soudním rozhodnutím, které stát respektuje, avšak nikoliv původním Osvědčením s vnesenými změnami, které by se na jednom dokumentu informace státní správy lišily. V podstatě rozsudek má vyšší právní váhu než Osvědčení.

13. Soudní projednávání – koncentrované řízení vůči Jaroslavu Hutkovi bylo z 22.3. odročeno na 9.dubna.  Původní soudkyně byla z rozpracovaného případu odvolána.

12. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání „nezjistila skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné zahájit případné řízení o přestupku“ za odvysílaný pořad 168 hodin dne 22.ledna 2017, ve kterém ČT 1 na obrazovce vystavila zfalšované písemnosti z webových stránek Jaroslava Hutky.  Rada byla informována, že falsum někdy z roku 1979 včetně barevné fotografie bylo vytvořeno dodatečně a to počítačem, při čemž fotografie byla je z doby pozdější a televizí přidána. Písemnou zprávu vypracoval soudní písmoznalec. Současně vydal čestné prohlášení policista, který měl údajný dokument vytvořit a rovněž napsal, že se jedná o podvod. Rada na svém zasedání 5 a 6 února 2019 „dospěla k závěru, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí při ověřování autenticity dokumentů použitých v rámci reportáže.“

11. Ústav pro studium totalitních režimů vydal z polského originálu Slovník disidentů. Důsledně jsou vynecháni členové Jazzové sekce, ale i disidenti Petr Pithart, Jiří Wolf, Jiří Dienstbier, Petr Cibulka a další. Korekturu prováděl ÚSTR a členka Charty 77, která se jako předsedkyně prověrkové komise StB zaštítila za vyšetřovatele, který poslal do vězení Havla, Malého, Chramostovou, Kantůrkovou, Šiklovou a celé vedení Jazzové sekce a další disidenty.

10. Dle průzkumu v okruhu posluchačů Rádia Hortus se nejčtenější knihou stává Alternativa II. Od „Nové“ vlny s Velké listopadové sametové restauraci, od Mikoláše Chadimy. 

9. Ústavní soud ČR definitivně potvrdil neplatnost výpovědi ze zaměstnání bývalému dopisovateli Bulletinu Jazz a redaktorovi ilegálních tiskovin Situace , neomluvila se a ředitelka dr.Karlu Srpovi. Zaměstnavatel, Galerie hlavního města Prahy, výsledek soudu nepublikovala a ředitelka neabdikovala.

8. Ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) zbývá měsíc na odpověď na  písemnou interpelaci po dvojím lustračním osvědčením, do jeho nejnovější verze vnitro povinně nezaneslo výrok soudu, ačkoliv tak u prvé verze učinilo. Za pozměňování úřednách listin je nově až deset let vězení. Interpelaci vznesla Strana přímé demokracie. Ředitelem příslušného odboru je absolvent školy Sboru národní bezpečnosti, ke které v době studia patřilo za normalizace výcvikové středisko pro palestinské teroristy. Původní i pozměněné listiny mají původní datum a podpis tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grosse,.

7.  Odhalení busty F.Mitterranda proběhne v pátek 17.5. od 15 hod. pro cca 50 osob.

6.  Po ročním mlčení pevné linky a bezpočtu stížnosti, kdy jsme dokonce obdrželi písemné sdělení, že linku nelze instalovat, ačkoliv 30 let fungovala, avšak po celou dobu mlčení chodily faktury, které jsme hradili, sdělil nám neznámý hlas, že linka je opět v provozu. Lze volat: Praha  257 530 523

5.  JS má připravenu interpelaci na ministra vnitra ve věci pozměněné úřední listiny v návaznosti na novelu zákona platného od února 2019.

4.  Stoupá zájem o Valdštejnské besedy připravované v JS neziskovkou Šance na návrat a Jazzovou sekcí. Na předem daná témata diskutují poslanci zejména se studenty. Sledujte rubriku Program akcí

3.  11.2. proběhlo jednání v Parlamentu ČR ohledně letního odhalení bysty François Mitterranda, která je jediná na světě mimo Francii a v roce 2015 ji instalovala v Palácových zahradách pod Pražským hradem ze soukromých prostředků Jazzová sekce.

2.  Jazzová sekce odmítla personální složení vnucované Městskou částí Praha 4 ve věci další úpravy Parku OSN, který Jazzová sekce založila v r.1986 včetně památníku ke 40.výročí založení Organizace spojených národů. Na výsadbě zeleně se podíleli mj.spisovatelé Kurt Vonnegut, John Updike a další významné osobnosti.

1.  Ministerstvo vnitra ČR dosud neodpovědělo na stížnost právníků JS týkající se svévolné manipulace s úředními listinami, při které pozměnilo text nařízený rozhodnutím soudu a tím ministerstvo porušilo zákon. Je nezjistitelné, kolik takto pozměněné listiny obdržely další orgány státní správy.