AKTUALITY 2020 –

149 Dotazy: Čítárna v přízemí je stavebně komplet hotova. Galerie bude v týdnu připravována na znovuotevření výstavy. Klub je stavebně ukončen, zbývá náročný úklid. Nahrávací studio a zkušebna jsou opakovaně odprašovány tento týden. Zadní sklepy budou příští týden zbaveny opraskané omítky, díry omítnuty a po zaschnutí vše vybíleno. Týká se i toalet a přilehlé chodby.  Objemný odpad  je vynášen mladými Ukrajinci přes galerii do vedlejší budovy, kde smí stát kontejner. Sháníme 60 m čtv. zátěžového koberce.

148 Pravděpodobně od 12.7.2020 začne znovunainstalovaná výstava replik plakátů z 2.světové války. Současně bude odhalena busta Francoise Mitterranda, Vše bez ceremoniálu, který zhatila náhlá pandemie.  Vstup zdarma. od 11-17 hod. K bustě lze klást např.růže, které Mitterrand miloval ; 13.7. uplyne 5 let od instalace busty, jediné mimo Francii na světě. Plakátů je zhruba stovka a byly vyhledávány doslova po celém světě. Jde především o SSSR, USA, Velkou Británii a Protektorát. Výstavu kvůli nečekanému zrušení prodloužíme i do příštího roku – obdobná neexistuje – a další bude snad za 25 let. Vše placeno z vlastních kapes.

147. Denně pokračují práce na výměně topení, omítek atd. v Jazzové sekci včetně kotelny související s dalšími objekty.

146. Další odložené jednání soudu s J.Hutkou (pandemie) přesunuto na 4.srpna 2020.

145 16.6.2020 Byly dokončeny práce na třech místnostech JS včetně úklidu. Ve všech dalších prostorách nataženo nové topení. Zbývá tlaková zkouška, zazdívání děr, úklid, nastěhování nábytku, oprava elektřiny atd. ,  Výstava 75 let míru ve střední Evropě se posouvá na neurčitý termín. Bylo nabídnuto zdarma vymalování sklepů, čímž by vznikla nová učebna.

144 Vladimír Vladimírovič Putin zaslal Jazzové sekci obsáhlou zdravici k 75.výročí ukončení 2.světové války v Evropě. Reagoval na zprávu, že stejnojmenná výstava válečných plakátů Rudé armády, spojenců a textů z Protektorátu Čechy a Morava byla před zahájením svěšena pro nečekanou rekonstrukci objektu, kde Jazzová sekce sídlí. Prezident Ruské federace reagoval obratem, co zprávu obdržel. Rekonstrukce zkvalitní práci Jazzové sekce a poděkování patří Magistrátu hl.m.Prahy a Konzervatoři Praha. Zdravice je datována dnem vítězství – 8.5. a Jazzová sekce si této úcty a pozornosti váží.

143 POZOR V rámci rekonstrukce topení v celém objektu přijde 22.5.2020 na řadu čítárna a spoje nutné pro vysílání Rádia Hortus. Budou provrtávány staré a tlusté zdi, nelze předvídat co se vyvalí, rozhodně budou přerušeny elektrorozvody. Nelze tedy vysílat, přijímat a psát maily, avšak posluchači mohou na You Tube vybírat z více než 600 odvysílaných čtyřhodinových pořadů. Vzhledem k památkovému objektu nejsou katastrofické předpovědi iluzí.

142 Pokračování soudu s J.Hutkou plánované na 25.5.2020 bylo soudem odloženo. Další termín sdělíme.

141 Na www.radiohortus.cz je 601 čtyřhodinových bloků s jazzem

y

140 Státní svátek 8.5.2020: Předsda Jazzové sekce se zúčastnil pietního aktu na Olšanských hřbitovech u hrobů sovětských vojáků.

139 Rekonstrukce: Po dva dny byly odřezávána topná tělesa. Nemožnost reprízovat programy Rádia Hortus

138 Ve čtvrtek 7.května 2020 byla po padesáti letech zahájena výměna topných těles v celém areálu Jazzové sekce. Rekonstrukce potrvá cca 5 týdnů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

137 Výstava plakátů 75 let od konce 2.světové války finišuje. Bude instalována na dvorku Jazzové sekce, v galerii i s kolážemi sestavenými Milanem Pavýzou a ve sklepních prostorách nahrávacího studia. Půjde asi o 300 exponátů SSSR, USA, Protektorátu Čechy a Morava a dalších zemí.  Obdobná výstava v zahraničí není. Přístupná bude asi od 11.5. od 11 do 17 hod. Zdarma. Výstavu odmítli sponzorovat Schillerová a Zaorálek, neozvala se ani ČTV.

 

duben 2020  příprava výstavy – učebny

 

136 V pondělí 4.května 2020 bylo sděleno, že od čtvrtka bude v celé části Jazzové sekce měněno ústřední topení včetně řezání potrubí, vrtání zdí pro nové včetně souvisejících stavebních prací, stěhování, odvozu sutě atd. Náročná práce v historickém objektu by měla skončit do poloviny června. Zahájení dokumentární výstavy 18.června dle slibu bude dodrženo, pakliže se neobjeví nečekané problémy.

135 V týdnu od 20. do 27.4. bude instalována výstava plakátů. Pro veřejnost přístupná až do uvolnění návštěv historických objektů. Termín sdělíme.

134 Od 11.4.2020 opět vysílá provizorně Rádio Hortus pouze nonstop pop-jazz. Tedy bez pořadů Pavla Turnovského, Petra Burdy, Jiřáho Vícha, Karla Ulíka a dalších.

133 Protože zakladatelé Jazzové sekce pamatují na bourání soch T.G.Masaryka, který „střílel do dělníků“, nemohou nevzpomenout na bourání sochy maršála Koněva 3.4.2020, který střílel do fašistů.

132 Poslaneckému klubu Komunistické strany Čech a Moravy byl zaslán ostrý dopis k chystanému předložení ke schválení nového zákona o neziskových organizacích. Zcela odporuje Helsinským dohodám a Ústavě republiky, dotovány mají být pouze spolky, které „napomíhají řešení problémů ve veřejném zájmu“ při čemž tento zájem by nadiktovala, pokutovala i do výše milionu korun vládnoucí strana. Represe by se týkaly údajné politické činnosti dobrovolné organizace, nebo, jak je v návrhu uvedeno: jiné politické činnosti, která však není definována a případné financování  by výlučně záleželo současné politické nadvládě.  Ačkoliv Jazzová sekce neobdržela dotaci již 15 let, zaslala komunistům ostrý protest s poukazem na Helsinské dohody.

Dvanáctistránkový diktát si hodlá podrobit veškerý volný a dobrovolný život formou, kterou Jazzová sekce za 51 let existence nepoznala. Předkladateli jsou: Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček, Pavel Kováčík, Miloslava Vostrá, Jiří Valenta, Marie Pěničková. Odesláno do Parlametu KSČM 30.3.2020

131 Ke 4.dubnu 2020 nebyl nikdo ze 120 členého užšího okruhu spolupracovníků JS napaden koronavirem nebo dán do karantény.

130 30.3 byly poštou rozeslány informace o odložení výstavy válečných plakátů (koronavir)

129 Celosvětová pandemie nabírá na síle; školy, obchody, úřady, kult.zařízení a další zavřeny. Zahájení výstavy válečných plakátů zatím v nedohlednu

128 22.3.2020Kvůli pandemii se stále nedaří pokračovat ve vysílání int.rádia Hortus.

127 20.3.2020 Jazzová sekce se zúčastnila pohřbu básníka Miroslava Kováříka

126 Soud předsedy Jazzové sekce s Jaroslavem Hutkou byl odložen na pátek 29.května 2020

125 I přes vydaná omezení pokračují přípravy na výstavu válečných plakátů SSSR, USA a Protektorátu; laminování, výroba venkovních panelů, kopírování nahrávek, tisk informací. Vše bez  státních dotací.

124  V dúsledku pandemie koronavirem nebudou v dubnu plánované výstavy .

123 9.března proběhla 17.Valdštejnská beseda věnovaná kultuře za účasti zástupů šesti pol.stran. Opět plno

122 Trvá poruchovost Rádia Hortus; repríza odvysílaných pořadů za minulý rok lze však naladit.

121 V souvislosti s přípravou výstavy válečných plakátů byl předseda Jazzové sekce pozván na recepci Dne obránce vlasti, kterou velvyslanectví Ruské federace vzpomene konce 2.světové války

120 Sledovanost rádia Hortus dle lednového průzkumu Google činila 4,6 z pěti bezu ohledu na vynucenou poruchovost

119 Při odchodu Karla Srpa z budovy Městského soudu došlo k pokusu o jeho vyprovokování zatím neznámou televizí: Mezi bezpečnostní rám a zdí schodiště se postavila obtloustlá pracovnice televize, která dokonale ucpala východ. Současně asi 20 cm od úst Karla Srpa se objevil objektiv zapnuté TV kamery a blesková otázka:Bylstevestébé ? Odchod musela zajistit rychlá ochranka soudu.

118 Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Helena Válková podala trestní oznámení na publicistu Petra Blažka za pomluvu. Blažek byl jedním ze dvou svědků Jaroslava Hutky proti Karlu Srpovi. Předseda Jazzové sekce se H.Válkové nabídl jako svědek. Blažek se stal populárním opakovanou zprávou, že Srp doručoval tajně stovky udání svému řídícímu důstojníkovi i z vězení. V případě H.Válkové ji nařkl z pracovní spolupráce s hlavním žalobcem JUDr. Josefem Urválkem v trestní věci vedení protistátního spikleneckého centra pro trestné činy velezrady, vyzvědačství, sabotáže a vojenské zrady (20.-27.11.1952) , kdy Heleně Válkové byly asi dva roky.

117 V internetovém světě kolují úředně potvrzené faksimile  o skutečném vycestování J.Hutky na západ, jména jím udaných pořadatelů, kteří mu např. dávali dlaňovky včetně záznamu agenta Michala o telefonátu Václava Havla do Švédska, dopis a další kompromitující písemnosti.

116 Probíhají badatelské a organizační přípravy na nejrozsáhlejší výstavu dokumentárních plakátů z 2.světové války. Objevují se nahrávky státníků od nástupu po pád Japonska, které budou nonstop doprovízet exponáty např. v galerii. Pro veřejnost zdarma od 1.5. do 30.9.2020 cca od 11 do 17 hod.

115 24.1.2020 Protokol o soudním jednání Srp-Hutka konaný 21.1. obsahuje šest stran, při čemž na prvních čtyřech je popisována historie; v dalších je rozhodnuto, že se příští líčení budou týkat pouze 4 stran, které jsou zde zveřejněny a ze kterých vyplývá, že předseda Jazzové sekce se žádným způsobem nedotkl ani nepoškodil nebo někomu nevznikla újma jeho jakýmkoliv jednáním během normalizace. Byl zprotokolován diopis ředitele ÚSTRU z loňského roku, že písemnosti, o kterých hovoří pínové Vodrážka, Žáček, Schovánek nabo Blažek, se v archívu USTRU nenacházejí. Soud se nebude zabývat stanoviskem etické komise, jehož text vychází z počítačů jmenovaných /pozn.red,) a na příštím jednání je předpokládám prvý výslech Karla Srpa, který si nárokuje stejnou délku jakou měl dr.Vodrážka, tedy hodinu dvacet minut. Mezi diváky byli napž. pánové Křivínek /krycí Slávek, který se úředně vzdal členství v JS na konci totality) a pan Ivan  Prokop. 40 dalších krycícj jmen chybělo.

114 21.1.2020 proběhl soud ve věcí ochrany osobnosti mezi Karlem Srpen, kdy soud již po několikáté vyzval žalovaného Jaroslava Hutku, aby předložil důkazy o Srpově udávání, který se, dle Jaroslava Hutky zachovalo i s podpisem několik stovek a dle Hutkova poradce tzv.badatele Petra Blažka existují i udání, která Karel Srp zasílal jako vězeň v 80.letech zejména z nápravného zařízení Plzeň Bory. Na soudní jednání pan Hutka přinesl pouze čtyři listiny z velké části nečitelné, které zřejmě zaznamenávají rozhovor Karla Srpa s pracovníkem Pražského kulturního střediska, které Jazzové sekci zajišťovalo kapely na vystoupení.Týkal se dotazu, zdali má být počítáno s vystoupením J.Hutky v Lucerně, pakliže požádal o vystěhování.  Při včerejším soudním projednávání se žalovaná strana (Hutka) distancovali od stovek zpráv avízovaných tzv.badatelem Blažkem s odůvodněním, že se netýkají tohoto sporu. Soudkyně navíc před svědky otevřela databázi občanů s probíhajícími soudními řízeními včetně příloh průkazné dokumentace. Jméno Karla Srpa zde nenašla v adresáři všech závadových osob republiky. Žalovatel dále přečetl dopis ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů a Archívu bezpečnostních složek, který loni napsal, že podobné dokumenty se v archívu nenalézají. Soud pokračuje začátkem dubna 2020, protože ještě nebyl vyslechnut Jaroslav Hutka a Karel Srp. V předvečer soudu 21.1.2020 se na internetu objevila obsáhlá a kvalitní analýza případu, včetně navazujících důkazů o provázanosti  kolem celého případu.

2019

 

113. 21.ledna. Před 11 hod. skončilo další líčení ve sporu na ochranu osobnoti mezi Jaroslavem Hutkou a Karlem Srpem. Žalovaný Hutka opět nepřinesl stovky jím avizovaných udání, ale pouze čtyři papíry s obvyklými údaji o koncertech, nebo známé skutečnosti, že hodlá emigrovat. Uváděných stovek dalších se vzdal, údajně, že se jej netýkají a jsou tvrzeními pány Blažkem a Vodrážkou. Soudkyně při veřejném ověřování oněch čtyř v celostátním registru, kde jsou ke jménům přidruženy další podrobnosti, konstatovala, že se zde ve vztahu Hutka-Srp nic nenachází. Jednání bylo překvapivě sledováno značným počtem přidrzlých investigativců, vzhledem k čestvé smutné události – úmrtí předsedy Senátu ČR. Pokračování soudu bude 3.dubna 2020

112 21.ledna 2020 Soud Hutka – Srp pokračování, kdy je očekáváno předložení důkazů o udávání Karla Srpa na Jaroslava Hutku, o které soud žádá J.Hutku třetím rokem.; 9 hod. Francouzská ul. Praha 2

111  1.1.2020  OMLOUVÁME SE ZA OMEZENÍ NÁVŠTĚVNOSTI V ČÍTÁRNĚ do pol.května z důvodů náročné přípravy dokumentárná výstavy.

110 28.12.2019 Natáčení rozhovoru s dr.Svobodou o imunologii. Připravila Marta Chadimová

Různé z roku 2019

 


 

 

V nepřehledné situaci, kdy se žalobce domníval, že jednání bylo kvůli počasí anulováno, probíhaly zmatené diskuse, žádné výslechy a žalobce nebyl zbla na nic dozatován, dokonce nebylo ani zhodnoceno koncentrované řízení, které mělo být hlavním mottem žalovaného. Zcela „zapomenuta“ byla účast žalobce, tedy předsedy Jazzové sekce. Že zmatený průběh byl údajným ličením, se žalobce dozvěděl po  odchodu přítomných v síni, když soudkyni poděkoval slovy, že na toto jednání Jazzová sekce nezapomene. Soudkyně s kroužkem v nose odsekla, že líčení skončilo.

 

 

92. 28.9.2019 byla ministerstvu kultury odeslána žádost o finanční příspěvek pr výstavu k 75.výročí ukončení 2.světové války. MK ČR toto výročí v nabídkách neuvádí. Výstavu jiř v přípravách zaštítil prezident republiky Miloš Zeman.

90.Vnějším zásahem bylo z počítače odstraněno několik tisíc stran různých textů. 25.9.2019

89. Učast na soudním projednávání obvinění čtyř bývalých příslušníků StB kvůli akci Asanace. Pro nemoc odloženo na 12.11.2019

 
Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.