OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P R O G R A M

Říjen 2018

19.10.  9:30 Žaloba na ochranu osobnosti Karel Srp – Jaroslav Hutka. Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, Praha 2 – místnost 301 II.patro.

AKTUALITA Podle sdělení zájemce o diváckou účast na jednání soudu, bylo mu dnes sděleno, že všech 35 vstupenek je již rozdáno. Žalující strana (Karel Srp) o vstupenkách informován nebyl , nebyla mu jediná nabídnuta ani  pro rodinu a přátele. Líčení se koná v pátek 19.10.2018 od 9:30 Soud pro Prahu 2, Francouzská 19, 120 00 Praha 2

  Soud Srp-Hutka 19.10.2018 od 9:30 odročen. Hutka s advokátem JUDr.Svejkovským nepřinesli jediný písemný důkaz proti Srpovi. Srp s advokátem JUDr. Ing.Adamem Černým protistraně vyčetli, že se za rok a 3/4 nedokázali na jednání připravit.Svejkovský s Hutku pak požádali soudkyni aby důkazy proti Srpovi vyhledala v archívu Ústavu pro studium totalitních režimů – sama. Ještě se nestalo, aby žalovaná strana zaúkolovala nezávislý soud, aby dodal argumenty proti druhé straně. V justici k tomu došlo jen v případě Milady Horákové. Jednání bylo kvůli Hutkovi a Svejkovskému odročeno, avšak soudkyně případ nedokončí. Oznámila, že byla z případu převelena jinam.

  foto Bohdana 22.10. 17:00 Valdštejnské besedy 2: Téma 100 let České a Československé armády . Účastníci“Mgr.Jan Lipavský, Piráti – Ing.plk. Radovan Vích, SPD, RSDr.Karel Hošek, KSČM, Mgr.Petr Štěpánek. Připravili Šance na návrat, Syndikát novinářů Praha a Středočeského kraje, Jazzová sekce. Valdštejnská 14, P-1. Vstup volný

Záznam: www.spoleksance.cz

    25.10.2018 JUDr. Renata Vesecká a Karel Srp ve spolupráci se spolkem Šance na návrat, položili růže k pomníku François Mitterranda při příležitosti výročí jeho narození (1916)

  27.10.2018¨Nevzdání úcty François Mitterrandovi Francouzský prezident Emmanuel Macron, který přijel na dva dny do Bratislavy a Prahy, nepoložil květiny k bystě François Mitterranda. Neuctil ani výročí narozenin Velkého Evropana, které připadlo na den jeho návštěvy.  François Mitterrand přispěl významnou měrou k politickým změnám v bývalé Východní Evropě a legendární se stala jeho snídaně s československými disidenty v prosinci 1988.  Bystu instalovali v roce 2015 příznivci Jazzové sekce a to bez státních dotací. Záštitu převzal prezident Miloš Zeman. Je jediná mimo Francii a od ambasády vzdálená 400 metrů. Macronova pikantní euromise skončila v sobotu 27.10.odpoledne.

28.10.2018  20:00 Slavnostní večer u příležitosti státního svátku České republiky spojený s předáváním stá  tních vyznamenání. Vladislavský sál, Španělský sál. Pražský hrad.

28.10.2018 Na slavnostním udílení ve Vladislavském sále obdrželi z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy tři spolupracovníci Jazzové sekce Lenka Procházková, Milan Syruček a Zdeněk Zbořil. Velká gratulace.

    29.10.2018 Faculty of Divinity of Cambridge University, London Marta Chadimová – absolventka podzemní univerzity v Praze – odhaluje pamětní desku Cold War Students Thank Cambridge Lecturers. Patrony desky jsou přední britští intelektuálové, The British Jan Hus Educational Foundation, Charta 77 a Jazzová sekce. Více pod ikonou Language-English. Deska bude umístěna proti desce Britské královny.

31.10. Smazány informace o Jaroslavu Hutkovi Zatím neznámý hacker smazal kompromitující písemné informace na žalovaného Jaroslava Hutku (21.4.1947). Budou obnoveny.

1.11. Informace o Jaroslavu Hutkovi znovu nainstalovány.

 7.11. Čestné členství v JS pro Barbaru Day za úsilí o udržení nezávislé kultury v normalizačním Československu. Paní Barbara Day se prostřednictvím Vzdělávací nadace Jana Husa významně podílela na činnosti podzemních univerzit, zejména v Praze a Brně. Ve Velké Británii organizovala největší podpisovou akci za propuštění uvězněných členů Jazzové sekce, prakticky podporovala československý dizent a dodávala odvahu lidem za železnou oponou nezávisle myslet a jednat. Uspořádala festival české kultury v Bristolu v Anglii. Na snímku s Martou Chadimovou, realizátorkou pamětní desky na univerzitě v  Cambridge 29.10.2018.

Připravujeme pro Rádio Hortus: Záznam ze sympozia Společenské změny po roce 1968 a normalizace. Vystoupili Tomáš Pospíšil, Dušak Michelfeit, Milan Syruček, ze záznamu 2008 pro Brusel, Čestmír Císař, Oskar Krejčí, Peter Weiss, Jiří Kobza, Jindřich Beránek, Ladislav Laštůvka, Jan Šolta


Listopad 2018

9.11.2018 Kulturní pásmo Charlotta Garrigue Masaryková – Američanka, která se stala Češkou. Záštitu převzala manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová

22.11.2018 Rexlex na svých webových stránkách uveřejnil jako první informaci Česko zopakuje po světě slavnou mitterrandovskou snídani s disidenty. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček:“Plánujeme si připomenout mitterrandovkou snídani. V tuto chvíli ještě řešíme s francouzskou stranou, takže seznam míst a termínů zatím nemám k dispozici. Ve hře je, uvádí autor příspěvku Ondřej Kundra, že na české ambasády by mohli být – podobně jako v roce 1988 – pozváni lidé, kteří jsou v daných zemích v nemilosti kvůli svým svobodomyslným postojům a obhajobě lidských práv, dodává Kundra. Článek uvádí jména představitelů Charty 77 „v čele s Václavem Havlem, Rudolfem Battěkem, Jiřím Dienstbierem a Petrem Uhlem.“ Ostatní účastníci jmenováni nejsou.

Pro Jazzovou sekci jde o první informaci o 30.výročí snídaně, ačkoliv její předseda a Alexander Dubček byli pozváni přímo François Mitterrandem. Z prvých účastníků žijí pouze Václav Malý, Karel Srp a Petr Uhl. Ačkoliv ministr Petříček uvádí, že jde o koordinovanou akci s Francouzi a detaily nejsou známé, předseda Jazzové sekce se o akci dovídá teprve z tisku.       19.11.2018  17:00 Valdštejnská beseda 3 – téma: Sociální otázky v oblastech: Samoživitelky, Náhradní výživné, Domácí násilí, Azylové domy, Potřeby jeslí, Povinný poslední rok školky.

Příspěvky: Mgr.Eva Horáková (Piráti), Robert Vašíček (SPD), ¨Petra Jelínková (Zelení), Mgr.Semelová ‚KSČM) a dalčí. Uvádí Petr Burda.

 


Ppravují Šance na návrat, Syndikát novinářů Praha a Středočeský kraj, Jazzová sekce. Valdštejnská 14, Praha 1. Vstup zdarma.


29.11.2018 Firma O2 Czech Republic písemně sdělila, že z „technických důvodů“ v objektu Jazzové sekce nelze zřídit službu, tedy, že nelze zprovoznit pevnou tlf.linku, kterou Jazzová sekce téměř třicet let užívala. Tlf. číslo 257530523 „tímto vypovídáme smlouvu“ a „nahrazujeme ji novou objednávkou“. Sdělení firmy  O2 je bez data, není podepsané, poštovní obálka dodaná doručovatelkou nemá rovněž datu nebo razítko, známku atd. Ačkoliv dalším firmám v objektu telefony fungují, sdělujeme, že číslo 257 530 523 již neexistuje.

 

Prosinec 2018

 9.12.  8:30 Položení věnce u busty François Mitterranda při 30.výročí legendární !snídaně“ s disidenty . Úvodní slovo Milan Syruček.. Cca 40 min. Prosíme o dochvilnost, brána zahrad se zavírá – zimní sezóna. Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s francouzskou stranou zvažuje uspořádat současně snídaně i na dalších čs.ambasádách, kde by byli, cit. lidé kteří jsou v daných zemích v nemilosti kvůli svým svobodomyslným postojům a obhajobě lidských práv. Není známo, zda se v Moskvě počítá se skupinou Pussy Riot. Uvítáme květiny návštěvníků.

PROGRAM na 9.12.2018 30 let od snídaně s Mitterrandem./ Neděle 9.prosince 2018 od 8:30 / Jazzová sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 / Vchodem do zahrad – brána bude otevřena 8:00-8:45 (zimní sezóna) / 8:30 dárci samostatně položí květiny, bez projevů / 8:40 odchod od bysty do galerie / 8:50 zasednutí ke kulatým stolům nemající označení REZERVOVÁNO / snídaně: štrůdl – svařené víno;  /během snídaně uvítání a vzpomínání na mikrofon: Milan Syruček – Karel Srp / V Galerii výstava k Srpnu 1968 a zahr.výstřižků o Jazzové sekci. / Odchod dle libosti. / Pouze pro jednotlivce zaregistrované do 28.11.2018 (kapacita galerie):30 proběhla velmi úspěšná reploka

 V neděli 9.12.2018 od 8:30 proběhla v Jazzové sekci vzpomínka na 30.výročí první snídaně 9.12.1988, na kterou francouzský prezident François Mitterrand pozval předsedu zakázané Jazzové sekce Karla Srpa a Alexandra Dubčeka. Ostatní účastníky delegoval Václav Havel. Na včerejší vzpomínkové snídani též hovořil spisovatel Milan Syruček, který se s Velkým Evropanem několikrát setkal a tlumočil, např. v Bratislavě. V plném sále galerie Jazzové sekce padaly odborné otázky, počínaje Helsinskými dohodami, příčiny pádu komunismu po ženský svět F.Mitterranda.

Podle neověřených zpráv má 10.12.2018 na Francouzské ambasádě proběhnout tisková konference k zítřejší společné akci ambasády s ministerstvem zahraničních věcí věnovaná rovněž výročí prvé snídaně. Jazzová sekce informována nebyla. Podle Petříčka se zítra uskuteční akce, kde „má být položen důraz na otázku aktuálních lidských práv v dnešním světě a nikoliv na momenty česko-francouzské vzájemnosti…“

Současnou snídani uspořádal předseda Jazzové sekce Karel Srp, který byl účastníkem té legendární. Setkání zorganizoval spolu se spolkem Šance na návrat, který pomáhá lidem po výkonu trestu. Spolupráce to byla svým způsobem symbolická – i někteří disidenti krátce před snídaní s Mitterrandem pobývali ve vězení. Po položení květin k bustě Mitterranda, která byla symbolicky oblečen ado žluté vesty (v nichž se nyní demonstruje ve Francii), na snídani zavzpomínal Srp a na Mitterranda Milan Syruček, který o něm napsal knihu.

Mitterrand má ustláno pod Pražským hradem, vzbudí se na jaře

Snídaně v roce 1988 se spolu se Srpem za českou stranu zúčastnili také Petr Uhl, Václav Havel, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek a Václav Malý, za francouzskou stranu diplomati a politici. KSČ snídani nezrušila, protože by tím byla ohrožena návštěva Mitterranda, který předtím večeřel s prezidentem Gustávem Husákem. Den po snídani – 10. prosince 1988 – se uskutečnilo první oficiálně povolené protestní shromáždění na pražském Škroupově náměstí.

Představitelé doby včerejší i příští

Zatímco tehdy, podle slov Srpa, byla na snídani podávána šunka, máslo a pečivo, hosté v Jazzové sekci si pochutnávali na

vánočním štrúdlu a svařeném víně. Každý z návštěvníků si na památku odnesl kopii pozvánky z roku 1988, na jejíž druhé straně bylo poděkování za účast v roce 2018. Mitterrand prý tehdy řekl, že vítá představitele doby včerejší i příští, což se i stalo – rok se s rokem sešel a někteří z disidentů byli ve vysokých státních funkcích.

 Překladatelka, která v roce 1988 seděla vedle Srpa, mu řekla, že Mitterrand si nechal přeložit všechny články o Jazzové sekci. Syrůček zavzpomínal na Mitterranda jako na vnímavého člověka, který chtěl vše zažít na vlastní kůži – proto například když se mluvilo o bídě v Indii, strávil nějaký čas mezi nimi ve slumech.

FOTO: Snídaně s Mitterrandem po třiceti letech (snímek uprostřed v 1.ř. začíná Karlem Srpem, avšak některé sděl.prostředky jej vystřihly – fotka je přitom ve vlastnictví K.Srpa, kterému ji věnoval F.Mitterrand)

Snídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 5 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 1 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Historická snídaně – foto archiv Karla SrpaSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 2 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 3 – foto AC

Další fotky

Snídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 4 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 6 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 7 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 8 – foto ACSnídaně s Mitterrandem po třiceti letech - Snídaně Mitterrand 9 – foto AC

Prosinec

Komentář Jazzové sekce k informaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky: Snídaně francouzského prezidenta s disidenty otevřela naši cestu ke svobodě. 9.12.2018 / 10:42

Současná francouzská ambasáda parazituje na práci svých předchůdců. Stejně tak polistopadové bílé límečky v Černínském paláci. Zemi galského kohouta reprezentuje v České republice Francouzský institut, nikoliv ambasador, který se za dva roky nedokázal poklonit bystě F.Mitterranda deset minut chůze od svého úřadu. Dokonce i pan Macron raději dvě hodiny popíjel pražský mok, než by v den Mitterrandových narozenin, nedaleko, položil růži.

O chystané replice prvé snídaně na Francouzské ambasádě v Praze, kde byla Jazzová sekce zastoupena, se dozvěděla náhodou z Respektu. Pan ministr zahraničních věcí odepsal, cit. ….hlavní důraz má být položen na otázku aktuální ochrany lidských práv v dnešním světě a nikoliv na momenty česko-francouzské vzájemnosti…..

Pan ministr Respektu přidal: „Ve hře je, že na české ambasády by mohli být – podobně jako v roce 1988 – pozváni lidí, kteří jsou v daných zemích v nemilosti kvůli svým svobodomyslným postojům a obhajobě lidských práv.“

Lze doufat, že reakce těchto zemí, se kterými máme diplomatické styky, bude všeobjímající. Pochopí, že lidé, kteří mitterrandovskou tradici založili, dnes překáží.

Účastníky prvé snídaně vybíral Václav Havel. Dva si přál francouzský prezident: Alexandra Dubčeka a Karla Srpa, předsedu Jazzové sekce, tehdy v ilegalitě.

Nemá li jít o momenty česko-francouzské vzájemnosti, jak tvrdí pan Petříček, pak by byla výhodnější Matka Tereza, kdokoliv z Tibetu nebo skupiny Pussy Riot. Šikl by se i věřící, co jej hledá po světě policie. Naše.

Na snídani 2018 prý promluví na ambasádě sám pan ministr. O lidských právech. Doufejme, že předevčírem 1 700 zatčených Francouzů, kteří protestovali proti sociálnímu systému své země, bude již propuštěno. Až pak si pan ministr může vkládat Mitterrandovo jméno do úst.

V Praze 10.12.2018

PRÁVO 12.12.2012 Česko a Francie pořádaly v úterý snídaně s Mitterrandem

Závěr článku: Snídani naopak kritizoval účastník akce z roku 1988 Karel Srp. Podle něj francouzská ambasáda i ministerstvo zahraničí parazitují na práci svých předchůdců (zr. ČTK)

Politolog Eric Best připomenul

Friday Edition: Ronald Reagan, Charta 77 a Jazzová sekce

14. 12. 2018 – EB¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Ronald Reagan na rozdíl od Francoise Mitterranda snídani pro Chartu 77 a Jazzovou sekci 9. prosince 1988 v Praze neuspořádal, ale alespoň je pět měsíců předtím pozdravil při podpisu deklarace o Týdnu porobených národů Natan Šaransky, Armando Valladares a další mi řekli, že slova, která vyslovujeme v Americe, i ta, která vysíláme do světa, jsou slyšet i v uzavřených společnostech a vzdálených kobkách komunistického světa. Chci říct ženám a mužům národů v zajetí, kteří usilují o pravdu a svobodu, že je Američané slyší. Sledujeme váš boj. Čteme vaše texty. Myslíme na vás ve svých modlitbách. Sledujeme, co se s vámi děje.¨A ať už jde o polskou Solidaritu, československou Chartu 77, Jazzovou sekci, nebo Asociaci přátel Spojených států, maďarskou Demokratickou unii vědeckých pracovníků, lidi monitorující dodržování Helsinských úmluv a mnohé další, mohu vám říci, že nejste zapomenuti.

 

 

11.12.  17:0o  Neformální posezení: Studenti – Politici

17.12: 17 hod. Valdštejnské besedy 4  téma: Kultura a její oblasti. Témata: Péče o kulturní památky, včetně církevních – Dostupnost kultury v obcích – Role kultury v současnosti – Vánoce z pohledu současné doby. Vstup zdarma. Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1


   Zdarma pro posluchače a historiky (až do vydodání). 

Hovoří pamětníci mj. Peter Weiss, Milan Syruček, Jiří Kobza, Oskar Krejčí + hlas Čestmíra Císaře 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.